Çürüksu (Denizli) Havzasında Yer Bilimleri Eğitimi – 3

Çürüksu (Denizli) Havzasında Yer Bilimleri Eğitimi – 3
4004 TÜBİTAK – DOĞA EĞİTİMİ VE BİLİM OKULLARI

Bu proje, Çürüksu (Denizli) havzasındaki (özellikle Pamukkale) ve Kula Jeoparkı ile yakın çevresindeki jeolojik ve doğal kaynakları eğitim amacıyla kullanarak, okullarda çalışan öğretmenlerin (sınıf, sosyal bilgiler, fen bilgisi ve coğrafya) yer bilimlerine olan bakış açısını değiştirmek; yer bilimlerine olan ilgiyi arttırmak; ve bu yolla, katılımcıların yer bilimleri eğitiminde kazanacakları deneyimleri kendi öğrencileri ve çevrelerinde ulaşacakları tüm insanlara yaymalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Denizli ve yakın çevresi sahip olduğu, jeolojik yapısı (aktif fay sistemleri, doğa harikası Pamukkale, jeotermal sistemler, eşsiz mağaralar, mermer/traverten ocakları ve maden yatakları vb.), flora ve fauna zenginliği (Honaz milli parkı) ve arkeolojik (Hierapolis, Laodikya, Tripolis) dokusu, gibi değerleri ile yer bilimleri açısından önemli imkan ve olanaklara sahiptir. Projenin ikinci ayağının yapılacağı, Manisa’nın Kula ve Salihli İlçeleri sınırları içerisinde kalan Kula Jeoparkı (Katakekaumene) Türkiye’nin en genç ve orijinalliğini en iyi muhafaza etmiş volkanik sahasıdır. Kula Jeopark bölgesi, Yunus Emre’siyle, Kula Evleriyle, Peribacalarıyla tarihi, arkeolojik, kültürel ve doğal mirasın iç içe geçtiği önemli bir sahadır. Bu açıdan bakıldığında bu iki bölgede yer bilimleri kapsamına giren tüm bilim dallarına ilişkin gözlem ve uygulamaları gerçekleştirmek için doğal bir müze konumundadır. Bu kapsamda, katılımcıların bu doğal müzeleri (Pamukkale ve Kula) bir laboratuvar gibi algılayarak doğa-insan ilişkileri ile bu ilişkilerde yaşanan problemleri anlama ve çözüm üretme becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunmak ve başta doğa, çevre ve yer bilimleri alanları olmak üzere üniversitenin çeşitli bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin yer bilimleri eğitimden elde ettikleri bir kısım bilginin, yaşama geçirilmek üzere toplumun gündeminde tutmak hedeflenmektedir.

Hedef kitle olarak Milli Eğitime bağlı okullarda görev yapan sınıf, sosyal bilgiler, fen bilgisi ve coğrafya öğretmenleri ve öğretmen adayları olarak belirlenmiştir.

Başvuru tarihleri: 04/02/2019 – 28/02/2019

Etkinlik Tarihleri : 27.06.2019 – 06.07.2019 Öğretmenler

Proje Yürütücüsü
Dr. Öğr. Üy. Barış SEMİZ

Detay ve Başvurular için http://www.pau.edu.tr/yerbilim/tr adresini takip ediniz.