Cumhuriyetin Yüzüncü Yıl Anı Objesi Tasarımı Öğrenci Yarışması

Öğrenci Yarışması
Öğrenci Yarışması

Yüzüncü Yıl Anı Objesi Tasarımı Öğrenci Yarışması; cumhuriyetin ilk yüzyılını tamamlıyor olduğumuz şu günlerde, geçmişten geleceğe cumhuriyet değerlerimizin günümüz bakışıyla yorumlanması ve sembolik bir anı objesi tasarımı olarak hayata geçirilmesini amaçlamaktadır.

Tasarlanacak olan anı objesinin masa, raf gibi düz yüzeylerde kendi kendine ayakta durabilmesi; yatay, dikey veya açılı şekilde 12 cm x 12cm x 20 cm hacmini aşmayacak bir formda olması gerekmektedir. Objenin fonksiyonel bir kullanımının olması beklenmemektedir.

Yarışma, Türkiye Cumhuriyetinde öğrenim görmekte olan mimarlık, tasarım ve güzel sanatlar fakültelerinin lisans öğrencilerinin bireysel veya ekip katılımına açıktır.

AMAÇ
Yüzüncü Yıl Anı Objesi Tasarımı Öğrenci Yarışması; cumhuriyetin ilk yüzyılını tamamlıyor olduğumuz şu günlerde, geçmişten geleceğe cumhuriyet değerlerimizin günümüz bakışıyla yorumlanması ve sembolik bir anı objesi tasarımı olarak hayata geçirilmesini amaçlamaktadır.
Tasarlanacak olan anı objesinin masa, raf gibi düz yüzeylerde kendi kendine ayakta durabilmesi; yatay, dikey veya açılı şekilde 12 cm x 12cm x 20 cm hacmini aşmayacak bir formda olması gerekmektedir. Objenin fonksiyonel bir kullanımının olması beklenmemektedir.

KATILIM KOŞULLARI
1. Türkiye Cumhuriyetinde öğrenim görmekte olan mimarlık, tasarım ve güzel sanatlar fakültelerinin lisans öğrencileri yarışmaya başvurabilirler.
2. Yarışmaya katılım bireysel veya ekip şeklinde olabilir. Ekipler en çok üç kişiden oluşabilir. Ekip katılımlarında başvuru ve iletişim süreçlerinin yürütülmesi için bir kişi ekip temsilcisi olarak belirlenmelidir.
3. Ekip başvurularında ekip üyelerinin listesi başvuru formunda eksiksiz belirtilmeli, her üyenin gerekli bilgileri doldurulmalı ve başvuru formu her üye tarafından imzalanmalıdır. Bu form, Katılım Formatı başlığı altında belirtilen diğer başvuru dosyalarıyla birlikte teslim edilmelidir.
4. Ekip katılımında üyeler farklı bölümlerden olabilir, ancak ekibin tamamının ilk maddedeki katılım şartını taşıması gerekmektedir.
5. Bireysel veya ekip katılımı fark etmeksizin her öğrenci yalnızca tek bir başvuru ile katılabilir.

KATILIM FORMATI
Yarışmaya katılım için aşağıdaki dosyalar, belirtilen tarihe kadar e-posta ile teslim edilmelidir:
1. Tasarım paftası: Proje tasarımı tek dikey A2 pafta (42 cm x 59.4) ile sunulmalıdır. Dosya 300 dpi çözünürlüğünde, *.jpeg formatında olmalıdır ve şunları içermelidir:
A. Proje görselleri: Render ya da model fotoğrafı ile hazırlanabilir. Objenin üretiminde kullanılacak malzeme bilgisini de içermelidir.
B. Ölçekli ve ölçülü teknik çizimler: Anı objesinin tüm detaylarının anlaşılabileceği şekilde hazırlanmalıdır. Tasarımın yatay, dikey veya açılı şekilde 12 cm x 12cm x 20 cm hacmini aşmayacak bir formda olması gerekmektedir.
C. Rumuz: Tasarım paftası kurum ve kimlik belli edecek herhangi bir bilgi ya da işaret içermemeli, tamamen anonim olmalıdır. Paftanın sağ üstünde başvuranın kendi belirleyeceği üç harf ve üç rakamdan oluşan rumuz bulunmalıdır (örnek. AAA- 000).
2. Tasarım raporu: Tasarımın hikayesi, malzeme ve üretim detaylarını anlatan, en fazla 300 kelimelik tasarım raporu tek sayfa A4’te hazırlanmalıdır. Belirlenen rumuz sayfanın sağ üstüne eklenmelidir.

3. Üç boyutlu CAD modeli: Ön elemeyi geçip finale kalan projelerin nihai jüri değerlendirmesi için gerçek ölçekli beyaz modelleri üretilecektir. Bunun için *.STL veya *.OBJ formatında, birebir ölçülerde ve tercihen 3-boyutlu baskıya uygun CAD modelinin de proje başvurusuna eklenmesi beklenmektedir.

4. Öğrenci belgesi: Tüm katılımcılar için e-devletten alınmış barkodlu öğrenci belgesi başvuruya eklenmelidir.

5. Başvuru formu: Ekte verilen başvuru formu eksiksiz olarak doldurulup imzalanmalıdır. Ekip başvurularında tüm ekip üyelerinin formdaki bilgileri doldurması ve imzalaması gerekmektedir.
Başvuru belgeleri sıkıştırılmış bir klasörde 10.07.2023 günü saat 23.59’a kadar tasarimyarismasi@tedu.edu.tr adresine eposta eki olarak; dosya eposta için büyükse Wetransfer indirme bağlantısı ile (www.wetransfer.com) gönderilmelidir. Belirtilen katılım formatına uygun olmayan ve eksik bilgi içeren başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.
Yarışma ile ilgili sorular 2 Haziran 2023 mesai bitimine kadar tasarimyarismasi@tedu.edu.tr adresine iletilebilir. Soruların yanıtları toplu olarak TED Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi web sitesinde ) ve TED Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü web sitesinde (https://id.tedu.edu.tr/) duyurulacaktır.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Eserler aşağıdaki ölçütlere göre puanlandırılarak değerlendirilecektir:
• Sembolik değer
• Estetik değer
• Amaca uygunluk
• Özgünlük
• Üretilebilirlik ve maliyet

ÖDÜLLER
Dereceye giren tasarımların para ödülleri, sonuçların açıklanmasını takiben iki ay içerisinde taraflara ödenecektir. Ödül alan tasarımın ekip katılımı olması durumunda para ödülü başvuran ekip üyeleri arasında eşit olarak bölünecektir.
• Birincilik ödülü: 12.000 TL
• İkincilik ödülü: 7.000 TL

YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışma duyuru tarihi: 19 Mayıs 2023

Son soru sorma tarihi: 2 Haziran 2023

Soruların yanıtlarının ilanı: 9 Haziran 2023

Son katılım tarihi: 10 Temmuz 2023

Ön seçici kurul değerlendirme toplantısı: 12 – 17 Temmuz 2023

Finale kalan başvuruların ilan edilmesi: 18 Temmuz 2023 (eposta ile duyurulacaktır)

Seçici kurul değerlendirme toplantısı: 18 – 24 Eylül 2023

Ödül töreni ve sergi: Ekim 2023 (detaylar web sitesinde duyurulacaktır)

İLETİŞİM
Eposta: tasarimyarismasi@tedu.edu.tr
Websitesi: https://id.tedu.edu.tr ;