“Cumhuriyetin Geleceği Sensin” İlkokul Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Mektup Yarışması

Öğrenci Yarışması
Öğrenci Mektup Yarışması

Çanakkale Belediyesi ve Topluma Destek Derneği işbirliğiyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında ilk ve orta okul öğrencilerine yönelik anlamlı bir yarışma düzenleniyor. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte kazandığımız temel haklarımız konusunda genç neslin bilinçlenmesine yönelik temel amaç çerçevesinde düzenlenen Gelecekteki Cumhuriyetine Mektup Yaz yarışması ile Çanakkale Merkez ve mücavir alan sınırlarında ikamet eden ilk ve orta okul öğrencileri, Cumhuriyetin önemi ve kazanımlarına ilişkin duygu ve düşüncelerini kaleme alacak.

“CUMHURİYETİN GELECEĞİ SENSİN; GELECEKTEKİ CUMHURİYETİNE
MEKTUP YAZ” KONULU MEKTUP YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1.KONU
Yarışmanın konusu; halkın iradesi olan Cumhuriyetin önemi ve kazanımlarıdır.

2.AMAÇ
Yarışmanın amacı; Cumhuriyetin ilanıyla birlikte kazandığımız temel haklarımız konusunda
genç neslin bilinçlenmesi,
Demokrasi bilincinin kazanılması,
“Tarihi bilmek, geleceği görmektir” bilinciyle nesillerin kimliğine ve toplumsal geleceğe
sahip çıkması,
Genç neslin doğru anlatım ve Türkçe kullanım becerisinin geliştirilmesidir.

3.YASAL DAYANAK
Bu şartname Çanakkale Belediye Meclisi’nin 03.10.2019 tarih ve 2019/105 sayılı kararı ile
norm kadrosu oluşturulan Kültür İşleri Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki
yönergenin 6. Maddesinin l) bendi hükmü uyarınca hazırlanmıştır.

4.YARIŞMA KOŞULLARI
4.a) Yarışmaya; Çanakkale Merkez ilçe ve mücavir alan sınırlarında ikamet eden, Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşı olan, temel eğitim seviyesindeki ilkokul ve ortaokul öğrencileri katılım
sağlayabilir.

4.b) Yarışmaya başvuru ücretsizdir.

4.c) Her yarışmacı, yarışmaya yalnızca 1 (bir) adet mektup ile katılabilir.

4.ç) Birden fazla kişi tarafından ortak yazılan mektuplar yarışmaya kabul edilmez.

4.d) Gönderilecek metinler “Mektup” türüne uygun biçimde, Türkçe Dil Kuralları’na ve Türk
Dil imla kurallarına uygun olarak yazılmalıdır.

4.e) Mektup A4 boyutunda, 12 punto, “Times New Roman” yazı karakteri ile yazılmalıdır.

4.f) Mektup uzunluğu 1,5 satır aralığıyla, en fazla 1 (bir) A4 sayfası olmalıdır.

4.g) Başvuru formu( EK -1) ve taahhütname (EK-2) şartnamenin ekindedir.

4.ğ) Çanakkale Belediyesi çalışanlarının, seçici kurul üyelerinin ve Topluma Destek
Derneği’nin birinci dereceden yakınları bu yarışmaya katılamaz.

4.h) Mektup, Başvuru formu( EK -1) ,taahhütname (EK-2) ve iletişim bilgileri ile birlikte
eksiksiz kultursanat@canakkale.bel.tr adresine e-posta ile gönderilecektir.

4.ı) Yarışmaya gönderilen mektupların daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış,
herhangi bir yarışmadan ödül almamış ve herhangi bir yayın organında yer almamış olması
gereklidir.

4.i) Yarışmaya son başvuru 29 Ekim 2020 Saat: 17:30 olup, son başvuru tarihi ve saatinden
sonra ulaşan mektuplar değerlendirmeye alınmayacaktır. Teknik aksaklıklar nedeniyle
zamanında ulaşmayan başvurulardan Çanakkale Belediyesi sorumlu değildir.

4.j) Yarışmaya katılan mektupların daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye
girmemiş, başkası tarafından yazılmamış, kısmen ya da tamamen başka bir metinden kopya
edilmemiş ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir. Başvuruda
bulunan kişi, mektubun tümüyle kendisine ait, özgün ve başka bir yarışmada ödül
alınmadığını kabul ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu taahhütleri dışında hareket
ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül ve unvan geri alınır.

4.k) Çanakkale Belediyesi yarışmaya katılan eserleri basım, reklam, tanıtım, her türlü dijital,
görsel, yazılı alanlarda yayımlama, yayma, kopyalama, çoğaltma, hakkına sahiptir.

5. YARIŞMA TAKVİMİ
Son Başvuru Tarihi: 29 Ekim 2020 Perşembe Saat: 17.30
Jüri Değerlendirmesi: 31 Ekim 2020 Cumartesi
Sonuçların Açıklanması: 02 Kasım 2020 Pazartesi

❖ Saat 15.00 itibari ile kamuoyuna Çanakkale Belediyesi resmi internet sitesi
www.canakkale.bel.tr adresinden ve Çanakkale Belediyesi kurumsal Sosyal Medya
hesaplarından duyurulacaktır.

6.ÖDÜLLER
6.a) Jüri değerlendirmesi sonucunda yarışmaya katılan öğrenciler arasından ilkokul ve
ortaokul düzeyinde 1.lik, 2.lik ve 3.lük belirlenecektir.
6.b) İlkokul ve ortaokul düzeyinde
Birinci: Akıllı Saat
İkinci: Eşofman Takımı
Üçüncü: Kitap Seti

7.JÜRİ
7.a) Jüri, Topluma Destek Derneği’nin belirlediği 4 jüri üyesi ve 1 Çanakkale Belediyesi
yetkilisinden oluşacaktır.
Ebru Guri / Sınıf öğretmeni
Damla KARAGÜL /Sosyoloji
Kahraman UZAN /Türkçe /Edebiyat Öğretmeni
Selin SUNAL KAYABAŞ / Türkçe Edebiyat Öğretmeni
Özlem ERYİĞİT /Çanakkale Belediyesi Kültür İşleri Müdürü

8. DİĞER HUSUSLAR
8.a) Yarışma Çanakkale Belediyesi ve Topluma Destek Derneği iş birliği ile
gerçekleştirilecektir.
8.b) Yarışma ile ilgili konularda irtibat; Çanakkale Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü,
Cevatpaşa Mahallesi Gazi Bulvarı No:4 Merkez/Çanakkale adresinden ve 0286 214 16 72
numaralı telefondan sağlanacaktır.
8.c) Yarışmaya katılan her yarışmacı, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılacaktır.