“Cumhuriyetimizin Kazanıldığı Topraklar” Resim Yarışması

Afyonkarahisar Salar İlkokulu Müdürlüğünün ülke genelindeki resmî ilkokulların 4. sınıfına
devam eden öğrencilerine yönelik “Cumhuriyetimizin Kazanıldığı Topraklar” konulu resim yarışması
düzenlemektedir.

SALAR İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
“CUMHURİYETİMİZİN KAZANILDIĞI
TOPRAKLAR” RESİM YARIŞMASI
ŞARTNAMESİ

YARIŞMANIN ADI: Cumhuriyetimizin Kazanıldığı Topraklar

YARIŞMANIN KONUSU:
Kurtuluş Savaşımın önemini anlama
Kocatepe’nin Kurtuluş Savaşı’ndaki yerinin öğrencilere öneminin anlatılması

YARIŞMANIN AMACI:
“CUMHURİYETİMİZİN KAZANILDIĞI TOPRAKLAR” isimli yarışma ile ilkokul öğrencilerimizde;
Kurtuluş Savaşının ne zor şartlarda kazanıldığı hakkında farkındalık oluşturmak.
Vatan sevgisini geliştirmek.
Bayrak sevgini geliştirmek.
Şehitlik ve gazilik kavramlarının önemini kavratmak.
Vatan sevgisi imandandır şuurunu kazandırmak.

YARIŞMANIN TÜRÜ
Resim Yarışması

YARIŞMA SAHİBİ İDARE
a) Afyonkarahisar Merkez Salar İlkokulu Müdürlüğü
b) Adresi: Yavuz Selim Mahallesi Salar Kasabası MERKEZ/AFYONKARAHİSAR
c) Telefon Numarası: 0272 253 2324 Müdür Cep:0 535 330 7000
d) Belgegeçer Numarası:
e) E-Posta: 704583@meb.kl2.tr

YARIŞMANIN ‘KAPSAMI VE KATILIMCILAR
Resim yarışmasına Türkiye genelindeki resmi ilkokullarda öğrenim gören 4. Sınıf öğrencileri katılabilecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI

• Yarışına Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına Türk Milli Eğitimin genel ve özel amaçlarına, uluslararası sözleşmelere, politika belgelerine, 24.3.2016 tarihli 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 26.6.2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği başta olmak üzere yürürlükte olan mevzuata uygun olarak yapılacaktır.

• Etkinlik ticari amaç güdülmeden ve katılımcılardan ücret talep edilmeden düzenlenecektir.

• Katılın gönüllülük esasına göre yapılacaktır.

• Katılımcılar yarışmaya sadece bir resim ile başvuru yapacaktır.

• Yarışmaya katılım aşamasında başvuru yapan engelli yarışmacıların başvuru formunda durumlarını beyan etmeleri durumunda kayıt veya ödül töreni sürecinde ihtiyaç duyulması halinde muhtemel yardım imkanları sağlanacaktır.

• Çalışmalar daha önce hiçbir yarışmaya katılmamış, hiçbir yarışmada sergilenmemiş ve ödül
almamış olacaktır.
Ek-4 teki başvuru formu doldurulacak sayfanın arka yüzüne yapıştırılacaktır.
Resimler. 35x50cm ölçümlerindeki resim kağıdına yapacaktır.
Her türlü resim tekniği ve boya malzemesi kullanmak serbesttir, (sulu boya, pastel boya, yağlı boya, kuru boya, guaj boya)
Yarışmada 1. 2. ve 3. olan öğrencilerimize ödül verilecektir. Ayrıca komisyon tarafından 1 öğrenciye mansiyon ödülü verilecektir.
Yarışmaya gönderilen eserlerin telif haklan eserin sahibine aittir. Afyonkarahisar Merkez Salar İlkokulu yazılı izni almak kaydı ile eserleri kullanım ve yayınlama hakkına sahiptir. Yarışmaya katılan eserler öğrencilere iade edilecektir. Öğrenci velisi tarafından EK-1 Veli İzin Belgesi, EK-2 muvafakatname ve EK-3 Açık Rıza Onayı-Aydmlatma Metni doldurulup imzalanarak kapalı bir zarfa konulacaktır. Veli izni yazısı gönderilmeyen başvurular geçersiz sayılacaktır.
Resimler, Kapalı zarfla birlikte Afyonkarahisar Salar İlkokulu Müdürlüğü Yavuz Selim Mahallesi Salar Kasabası MERKEZ/AFYONKARAHİSAR adresine 17 Şubat 2023 tarihine kadar kargo/posta yolu ile gönderilecek ya da elden teslim edilecektir. Kargo ücreti gönderici tarafından karşılanacaktır.
Kargo ile gönderilen resimlerde gönderimden kaynaklanan hasar ve olumsuzluklardan idaremiz ve komisyonumuz sorumlu olmayacaktır.
Katılımcı, yarışmaya başvurduğu andan itibaren eserin kendisine ait olduğunu kabul etmiş sayılır. Kendisine ait olmadığı ve başka yerden kullandığı anlaşılan eserler yarışmaya katılım hakkım kaybedecektir.
Bilgileri eksik ya da yanlış gönderilmiş eserler komisyon tarafından değerlendirilmeye
alınmayacaktır.
ödül almaya hak kazanan resimlerin değerlendirilmesinde: yarışmanın konusuna uygun özgün 35×50 cm boyutunda, serbest boyama tekniği kullanılarak resim kağıdına çizilmiş olmasına dikkat
edilecektir.
Eserler eser sahipleri tarafından siyah fon kartona paspartulu biçimde hazırlanarak teslim edilecektir. Paspartusuz eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Yırtık, katlanmış, buruşuk eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Derece alan eserler Afyonkarahisar Salar İlkokulunda sergilenecektir.
Yarışma ile ilgili rapor, kitap, dergi, broşür, sergi ile projenin kamuoyu ile paylaşımı ve
tanıtımı amacıyla kullanılması dışında başka amaçlarla kullanılmayacaktır. Etkinlikte
toplanan iletişim verileri üçüncü kişilere verilmeyecek ve etkinliğin sona ermesinden sonra
silinecektir.
Yarışmaya katılan öğrenciler yarışma şartları ve seçici kurul kararlarını peşinen kabul etmiş
sayılacaktır.
Yarışına şartnamesindeki koşulları yerine getirmeyen ve eksik teslim eden yarışmacılar seçici
kurul tarafından yarışma dışı bırakılacaktır.
Gönderilen resimler oluşturulacak komisyon vasıtasıyla Salar ilkokulunda değerlendirilecek, 1. 2.
ve 3. olan eserler ile mansiyon ödülü alan eser Salar İlkokulu tarafından 01/03/2023 günü
okulun web sitesinde ilan edilecektir.
Derece ilanından itibaren 1 hafta (7 gün) süre ile yarışma sonuçlarına itiraz hakkı vardır.
İtirazlar sadece kurumsal mail adresine yapılacaktır
ödül Töreni 03/03/2023 tarihinde online olarak yapılacaktır.
Ödüller ödül sahiplerinin veya velilerin belirttiği adreslere kargo ile gönderilecektir… •
Bu yarışmanın içeriği ve organizasyonu Afyonkarahisar Merkez Salar İlkokulu Müdürlüğüne aittir.
Yarışma ile ilgili iletişimler Afyonkarahisar Merkez Salar İlkokulu ile kurulacaktır.
Ödül ve sergilemeye alınmayan eserler, sahipleri tarafından 06/03/2023-10/03/2023 tarihleri
arasında Afyonkarahisar Merkez Salar İlkokulu Müdürlüğünden elden alabileceği gibi, talepler
doğrultusunda ödemeli olarak posta-kargo yolu ile gönderilebilecektir,
yarışmayı düzenleyen kuruma bırakılmış kabul edilecektir.

• Yarışmaya başvuran yarışmacılar yarışma hakkındaki bilgilendirmeleri Salar İlkokulu web sitesinden takip edebilir.

• Yarışma ile ilgili her türlü yarışma ve bilgi almak için aşağıdaki adres ve telefon numarası kullanılacaktır.

Adres: Yavuz Selim Mahallesi Salar Kasabası MERKEZ/AFYONKARAHİSAR
Telefon : 0272 253 2324
Web adres: salarilkokulu.meb.kl2.tr
mail: 704583@meb.kl2.tr

ÖDÜLLER:
Resim Yarışmasında dereceye girenler is
• Birinciye :36 Renk Pastel Boya Seti-Madalya
• İkinciye: 24 Renk pastel Boya Seti -Madalya
• Üçüncüye: 12 Renk Pastel Boya Seti, Madalya
• Mansiyon: Resim Defteri, Madalya

ÖDÜLLERİN NİTELİKLERİ, BÜTÇESİ VE KAYNAĞI
• 36 Renk Pastel Boya Seti-Madalya (140 TL)
• 24 Renk pastel Boya Seti -Madalya(95 TL)
• 12 Renk Pastel Boya Seti, Madalya (60 TL)
• Mansiyon: Resim Defteri, Madalya (50 TL)

BAŞVURU TARİHLERİ 06/02/2023-17/02/2023