“Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kutuplarda Bilim” Resim Yarışması başvurularınızı bekliyor!

Bilim Resim Yarışması
Kutuplarda Bilim Resim Yarışması

“Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kutuplarda Bilim” Temalı Resim Yarışması son başvuru tarihi 26 Ekim’e uzatılmıştır. Yarışmaya ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri katılabilmektedir. Yarışmanın amacı, gençlerimizin kutuplar hakkındaki farkındalıklarını artırmaktır.

Yarışmaya ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri katılabilmektedir. Yarışma teması, kutuplar ve kutuplarda yapılan bilim çalışmalarıdır. Yarışmacılar, kutupların doğal güzelliklerini, kutuplarda yaşayan canlıları, kutuplarda yapılan bilim çalışmalarını ve kutupların önemini anlatan resimler çizebilirler.

YARIŞMA KONUSU
1 Aralık 1959 tarihinde “Antarktika Antlaşması”nın imzalanmasıyla Antarktika barışa ve
bilime adanan tek kıta olmuştur. 1 Aralık günü ise bütün dünyada “Antarktika Günü” olarak
kabul edilmiştir. Ülkemiz; Güney Kutbu’nda Antarktika Kıtası’na, Kuzey Kutbu’nda ise Arktik
Okyanusu’na 2017 yılından beri düzenli olarak Ulusal Kutup Bilim Seferleri düzenlemektedir.
Aralarında lise öğrencileri de olmak üzere ülkemizden yüzlerce araştırmacı her iki kutup
bölgesinde dünyanın dünü, bugünü ve yarınına ışık tutmak üzere bilimsel araştırmalar
gerçekleştirmektedir. TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsünün hedeflerinden biri
olan kutuplar hakkındaki farkındalığın artırılması doğrultusunda ülke çapında, ödül töreni 1
Aralık Antarktika Günü’nde yapılması planlanan, “Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kutuplarda
Bilim” temalı Resim Yarışması düzenlenmektedir.

KURALLAR VE KATILIM ŞARTLARI:
* Yarışma ulusal düzeyde düzenlenmektedir.
* Yarışmaya katılım ücretsizdir.
* Türkiye genelindeki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri bu yarışmaya katılabilirler.
* Her katılımcı yarışmaya en fazla 1 (bir) adet resim ile katılabilir.
* Resimler, A3 boyutundaki resim kâğıdı / fon kartonu / canson / bristol kâğıdına; pastel
boya / sulu boya / guaj boya / akrilik boya / gazlı kalem / kuru boya / kara kalem tekniği
ile yapılacaktır. Bunlar haricindeki malzeme, ölçü ve tekniklerle yapılacak çalışmalar
değerlendirmeye alınmayacaktır.
* Resimde kâğıdın tamamı doldurulmalıdır, boyanmamış geniş alanlar bırakılmamalıdır.
Ayrıca resim kâğıdının kesinlikle katlanmaması gerekmektedir. Katlanmış kâğıtlar ya
da üzerinde boyanmamış alanlar bulunan resimler değerlendirmeye alınmayacaktır.
* Yarışma için gönderilen resimler “Kutup” temasına uygun olmalıdır.
* Yarışmaya gönderdiği resmin kendisine ait olmadığı hâlde kendisininmiş gibi
göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler
kural ihlali sayılır. Kural ihlali yaptığı tespit edilen katılımcıların ödül, ünvan ve her
türlü kazanımları geri alınır. İptal edilen ödülün yeri boş bırakılır.
* Resimlerin üzerinde/ön yüzünde katılımcının ismi, imzası, ifadesi ya da ibaresi
bulunmamalıdır.
* Resimlerin sadece arka yüzüne öğrencinin ADI SOYADI – OKUL ADI – SINIFI –
VELİ/VASİ İLETİŞİM NUMARASI – AÇIK ADRES bilgileri yazılmalıdır. (Ya da
uygun şekilde arka alana eklenmelidir.)
* Resimler, yarışmanın ilk aşaması için sadece dijital ortamda fotoğrafları çekilmiş
şekilde https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/kutupresimyarismasi web adresine
yüklenecektir. İlk aşamada başarılı olan ve finale kalan resimlerin sahiplerine bilgi
iletilecek ve orijinal eserleri belirtilecek adrese, belirtilen tarihe kadar göndermeleri
talep edilecektir.
* Katılımcı, yarışmaya gönderdiği resimlerin kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve
taahhüt etmiş sayılır. Eseri ödül alan veya sergilemeye değer bulunan katılımcılar
arasında, bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan bu yarışma ile elde
ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

Resimler belirtilen kurallara göre çizildikten sonra; düzgün ve yüksek kalitede çekilmiş
fotoğrafları veya taratılmış hâlleri ilk değerlendirme aşaması için 26.10.2023 Perşembe
günü saat 17.00’ye kadar https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/kutupresimyarismasi web
adresine yüklenecektir

ÖDÜLLER
Yarışmada dereceye giren eser sahiplerine sürpriz hediyeler verilecektir. İlk aşamada yarışmaya uygun resim gönderen eser sahiplerine katılım sertifikası verilecektir.

“CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINDA KUTUPLARDA BİLİM” TEMALI RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ