Ana SayfaLise Öğrenci Yarışmaları“Cumhuriyetimizin 100.Yılında Bilim ve Sanat Işığında Gençler” Öğrenci Kongresi

“Cumhuriyetimizin 100.Yılında Bilim ve Sanat Işığında Gençler” Öğrenci Kongresi

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100.yılında Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Bilim ve Sanat Merkezi tarafından düzenlenen “CUMHURİYETİMİZİN 100.YILINDA BİLİM VE SANAT IŞIĞINDA GENÇLER” adlı öğrenci kongresi ve atölye etkinliklerine davetlisiniz.

PROF. DR. ŞABAN TEOMAN DURALI BİLİM VE SANAT MERKEZİ
TARAFINDAN DÜZENLENEN ‘CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINDA BİLİM VE
SANAT IŞIĞINDA GENÇLER’ KONGRESİ ŞARTNAMESİ

1. KONGRENİN TEMASI VE KONUSU
Konu “Cumhuriyetimizin 100. Yılında Bilimin ve Sanatın Işığında Gençler” olarak
belirlenmiştir.

2. KONGRENİN AMACI:
Öğrencileri araştırmaya yöneltmek, bilim ve sanat alanında yeni buluşlara ilgi uyandıracak
ortam ve şartları hazırlamak, yeni bilgi ve projeler üretebilen bireyler yetiştirilmesi amacıyla
Cumhuriyetin 100. Yılı etkinlikleri kapsamında bir öğrenci kongresi yapılması planlanmıştır.

Bu kongre ile;
a) Bilimsel çalışmalarının paylaşılması, bilimsel platformlarda sunumu ve
yaygınlaştırılmasının sağlanması,
b) Bilimsel düşünme, araştırma yapma, akademik çalışmalara alt yapı oluşturabilecek analitik
düşünme becerilerinin geliştirilmesi,
c) Bilim ve teknolojiyle ilgili alanlarda yeni bilgiler üretmelerinin teşvik edilmesi,
d) Öğrencilerin bilgiyi paylaşması ve aktarması amaçlanmaktadır.

3. KONGRENİN KAPSAMI
Zonguldak geneli il ve ilçelerinde bulunan ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrenci, bu
okullarda görev yapan öğretmenleri ve idarecileri kapsamaktadır.

4. KONGRENİN TARİHİ VE YERİ
Kongre çalışmaları 24/10/2023-28/10/2023 tarihleri arasında Prof. Dr. Ş. Teoman Duralı
Bilim ve Sanat Merkezi koordinatörlüğünde gerçekleştirilecektir.

5. KONGRENİN UYGULANMASI
Konusu “Cumhuriyet’in 100. Yılında Bilimin ve Sanatın Işığında Gençler’ olan öğrenci
Kongresi’nde Fen Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Edebiyat, Bilgi ve İletişim
Teknolojileri ve Değerler Eğitimi konu başlığına uygun olarak bilim kurulu tarafından
incelenen çalışmalar sözlü ya da poster sunumu yapmaları için davet edilecektir.

6. KONGRE KAPSAMINDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR

kongre kapsam
kongre kapsam

7. KONGREYE KATILIM VE BAŞVURU ŞEKLİ
Kongreye; Zonguldak geneli ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrenciler bildirileri ile
katılacak olup bu okullarda görevli öğretmen, yönetici ve yönetici yardımcıları ile alana ilgi
duyan veli ve öğrenciler dinleyici olarak katılabileceklerdir.

Kongreye Zonguldak geneli ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrencilerden daha önceki
yıllarda

* Tübitak 2204 A
* Tübitak 2204 B
* Tübitak 2204 C
* Tübitak 2204 D
* Teknofest
* E-Twinning platformları için hazırlamış oldukları çalışmalar ile başvuru
yapabileceklerdir.

8. GENEL AÇIKLAMALAR
* Kongreye ilişkin yapılacak duyurular, iş ve işlemler Prof. Dr. Ş. Teoman Duralı Bilim
ve Sanat Merkezi internet sitesi üzerinden yapılacaktır.
( https://zonguldakbilsem.meb.k12.tr/ )
* Kongreye katılım 1 danışman öğretmen ve en fazla 2 öğrenci ile gerçekleşecektir.
* Kongrede bildiri sunulacak alt başlıklar kongre konu başlığının içeriğine uygun olmak
şartıyla katılımcı okullar tarafından belirlenecektir.
* Bildiriler öğrencilerin daha önce çeşitli platformlar için hazırladıkları çalışmalardan
oluşmalıdır. (Tübitak 2204 A, Tübitak 2204 B, Tübitak 2204 C, Tübitak 2204 D,
Teknofest, E-Twinning).
* Sunum metinlerinin içeriklerinin yasal sorumluluğu bildiriyi sunan öğrenci ile
hazırlanmasına destek sağlayan danışman öğretmen ve okul müdürüne aittir.
* Sözlü sunumlar için 15 dakika, soru cevap için 5 dakika süre verilecektir.
* Kongreye katılacak öğrencilerin yemek hizmetleri Prof. Dr. Ş. Teoman Duralı Bilim
ve Sanat Merkezi tarafından karşılanacaktır.
* Katılımcıların ulaşım giderleri ve her türlü sorumlulukları kurumlarına ait olacaktır.
* Akademik alanda ortak bir dil kullanılması hem literatür taramasının daha hızlı
yapılmasına hem de ulaşılan kaynakların daha iyi incelenmesine katkı
sağlayacağından, bildiriler APA formatına uygun olarak hazırlanacaktır.
* Bildiri özetleri 300 kelimeyi geçmeyecek şekilde hazırlanacaktır.
* Bildiri başvuruları en geç 08/10/2023 tarihine kadar
https://forms.gle/kxapLHWbV6U5brZz5 linkinden Google form üzerinden
gönderilecektir.
* Bilim Kurulu değerlendirmesi sonunda kabul edilen bildiriler 13/Ekim/2023 tarihinde
okul web sayfamızdan ilan edilecektir. ( https://zonguldakbilsem.meb.k12.tr/)
* Kabul edilen bildirilerin tam metinleri cumhuriyetin100.yilikongresi@gmail.com
adresine en geç 17/10/2023 tarihine kadar gönderilecektir.
* Sunum yapmaya hak kazanan bildirilerin posterleri 70×100 cm boyutlarında aşağıda
şablonu verilen şekilde hazırlanacak ve PNG/JPEG dosyası olarak
cumhuriyetin100.yilikongresi@gmail.com adresine 17/10/2023 tarihine kadar
gönderilecektir. Poster basımları kurumumuz tarafından yaptırılacaktır.
* Kongreye katılmak üzere başvuran okullar, kongre şartnamesini kabul etmiş sayılır.
* Davet edilecek bildiriler konusunda Kongre Bilim Kurulu kararı kesindir ve itiraz
kabul edilmeyecektir.

e-mail: cumhuriyetin100.yilikongresi@gmail.com

Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.