Ana SayfaYarışmalarCumhuriyetimizin 100. Yılı Şiir Yarışması

Cumhuriyetimizin 100. Yılı Şiir Yarışması

KIRŞEHİR BELEDİYESİ
NEŞET ERTAŞ KÜLTÜR SANAT MERKEZİ
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
ŞİİR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

YARIŞMA TEMASI: Kırşehir Belediyesi Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi, Kültür ve
Sosyal İşler Müdürlüğü Şiir Yarışması

YARIŞMANIN KONUSU: Cumhuriyetimizin 100. Yılı

YARIŞMANIN AMAC: Cumhuriyet’in değerlerinin gençlerin ve çocukların bakış açılarıyla
tarihe not edilmesini sağlamak, Cumhuriyet coşkusunu ve Mustafa Kemal ATATÜRK
sevgisini gelecek nesillere taşımak.

YARIŞMANIN DUYURULMASI: Şiir yarışmasının duyurusu Kırşehir Belediyesi Neşet
Ertaş Kültür Sanat Merkezi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Web sitesinden
(http://www.kirsehir.bel.tr) ulaşılabilir.

YARIŞMA TAKVİMİ:
Son Başvuru Tarihi: 2 Ekim 2023
Değerlendirme Tarihi: 3 Ekim -10 Ekim 2023
Ödül Töreni: 29 Ekim 2023

ÖDÜLLER:
Birincilik Ödülü :3.000 TL
İkincilik Ödülü :2.000 TL
Üçüncülük Ödülü :1.000 TL
Mansiyon Ödülü : 500 TL
Ödüller her eğitim düzeyindeki yarışmacılara ayrı verilecektir.
ÖDÜL TÖRENİ VE SERGİ AÇILIŞI

YARIŞMA BAŞVUSU VE KATILIM KOŞULLARI:
– Yarışma Kırşehir ilindeki tüm ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin
katılımına açıktır.
– Yarışmaya katılacak şiirlerin teması “Cumhuriyet’in Kazanımları”dır .
– Her katılımcı yarışmaya yalnızca bir (1) şiirle katılacaktır.
– Şiirlerin daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir.
– Şiirler, başka kişilerin şiirlerinden alıntı olmayacaktır.
– Şiirler, bilgisayarda A4 formunda ve 14 punto ile yazılmış olacaktır. Şiirlerin
uzunluğu konusunda bir kısıtlama yoktur.
Katılımcı öğrencinin, her kâğıdın arka yüzüne adını, soyadını, okulunun adı ve telefon
numarasını (okul ve ev telefonu) yazması gerekmektedir.

TELİF HAKLARI:
Katılımcı, yarışmaya katıldığı eserinin Kırşehir Belediyesi Neşet Ertaş Kültür Sanat
Merkezi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne süresiz olarak tam kullanım hakkı verdiğini
peşinen kabul ettiğini beyan eder. Buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu,
gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme,
yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için
Kırşehir Belediyesi Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi, Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğüne tam lisans/yetki verdiğini kabul eder.

Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği lisansı kesinlikle geri
almayacağını ve eserin her türlü şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu lisans için
kendisine verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı veya maddi manevi talepte
bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Katılım formunu imzalayan katılımcılar, bu şartnamenin tüm koşullarını, yarışma şartlarını ve
Seçici Kurul kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar
Yarışmada kazanan çalışmanın daha sonradan, başka çalışmalarda esinlenildiği-çağrıştırdığı,
taklit ya da kopya olduğunun tespit edilmesi durumunda verilen ödül iptal edilecek,
katılımcıdan ödülü, yasal faiziyle birlikte, iade etmesi istenecek ve yarışma için yapılmış tüm
giderler ve sonrasında Kaymakamlığın logoyu kullanarak yaptığı tüm giderler ilgiliden talep
edilebilecektir. (Böyle bir durum, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılar
bakımından, hiçbir anlamda talep hakkı doğurmaz).

YARIŞMA ESERLERİN GÖNDERİLMESİ:
Teslim Zarfı İçerisinde:
Eserler 2 Ekim 2023 günü mesai bitimine kadar Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı
Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi Danışma birimine şahsen elden teslim edilecektir. 2 Ekim
2023 tarihi mesai bitiminden sonra gelen eserler yarışmaya dâhil edilmeyecektir.
Bilgi için : Danışma Hattı 0386 502 00 02

Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.