“CUMHURİYETİM 100 YAŞINDA” resim, şiir ve kompozisyon yarışması

kompozisyon yarışması
Cumhuriyetim 100 yaşında

Öğrenciler arası resim, şiir ve kompozisyon yarışması
Hacıbektaş Belediyesi olarak “Cumhuriyetimizin 100. Yılı” kutlamaları çerçevesinde Hacıbektaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan ilkokulları, ortaokulları ve liseleri kapsayan; “Resim,Şiir ve Kompozisyon” kategorilerinde “CUMHURİYETİM 100 YAŞINDA” konulu yarışma düzenliyoruz.

Haydi çocuklar, yarışmamıza katılın!!!

HACIBEKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

“CUMHURİYETİM 100 YAŞINDA ” TEMALI
RESİM, ŞİİR, KOMPOZİSYON YARIŞMA ŞARTNAMESİ

A. YARIŞMANIN ADI: “CUMHURİYETİM 100 YAŞINDA” temalı resim, şiir ve
kompozisyon yarışması.

B. YARIŞMANIN AMACI:
Öğrencilerimizi, Türk dilini doğru, etkili ve kurallarına uygun olarak konuşmaya özendirerek,
dilimizi güzel ve düzgün kullanma yeteneğini geliştirmek ve Cumhuriyetimizi tanıtmak;
öğrencilerimize toplum karşısında kendilerini ifade etme becerisi ve özgüven kazandırmak,
öğrencilerimizin, dilimizin en güzel ifade şekillerinden olan şiir sanatına ilgi duymalarını, geçmiş ile gelecek arasında tarihi, millî ve manevi köprü kurabilmelerini, vatan, millet, bayrak sevgisi ve saygısını geliştirmelerini sağlamaktır.

C. KAPSAM: İlçemiz genelindeki resmi okulların bünyesinde ilkokulların, ortaokulların ve liselerin öğrencileri yarışmamız kapsamındadır.

E. UYGULAMA HAKKINDA AÇIKLAMALAR:
1. İlkokul öğrencileri arasında resim; ortaokul öğrencileri arasında şiir; lise öğrencileri arasında kompozisyon yarışması yapılacaktır.
2. Yarışma şartları okul müdürlükleri tarafından öğrencilere duyurulacaktır.
3. Eserler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Değerlendirme Komisyonları tarafından değerlendirilecektir.
4. Dereceye giren öğrencilerin isimleri Hacıbektaş Belediye Başkanlığı’nın sosyal medya
hesaplarından duyurulacaktır.
5. Yarışmada resim, şiir ve kompozisyon kategorilerinden ilk üç dereceye giren öğrenciler
ödüllendirilecektir.
6. Her bir kategoride (Resim, Şiir, Kompozisyon) dereceye girenlere para ödülü ve hediyeler
(kitap, kalem vb.) verilecektir. 1.lik ödülü: 1.000,00TL, 2.lik ödülü: 750,00TL, 3.lük ödülü:
500,00TL

F. RESİM

Konusu: “Cumhuriyetim 100 Yaşında” konusunun resim olarak ifade edilmesi.
Yarışma Şartları:
• Her öğrenci, yarışmaya daha önce herhangi bir etkinliğe katılmamış 1 (bir) eserle katılacaktır.
• Eserlerde her türlü resim tekniği ve boya malzemesi serbesttir.
• Yarışmaya katılacak eserlerde resim kâğıdı kullanılacaktır.

G. ŞİİR
Konusu: “Cumhuriyetim 100 Yaşında” ile ilgili duygu ve düşüncelerin günün anlamına ve
önemine uygun bir şekilde şiir olarak ifade edilmesi.
Yarışma Şartları:
• Her öğrenci yarışmaya 1(bir) eserle katılabilecektir; yarışmaya katılacak öğrenciler şiirlerini kaleme alırken kendi bilgi, duygu ve düşüncelerini işleyeceklerdir.
• Eserlerin daha önce yayımlanmamış, herhangi bir yarışmada değerlendirilmemiş özgün şiirler olması gerekmektedir.
• Yarışmaya katılacak şiirler (Times New Roman karakterinde) 12 punto yazı karakteri
büyüklüğünde, A4 dosya kağıdı formatında iki (2) sayfayı geçmeyecek şekilde bilgisayarda
hazırlanacaktır.

H. KOMPOZİSYON
Konusu: “Cumhuriyetim 100 Yaşında” ile ilgili duygu ve düşüncelerin günün anlamına ve
önemine uygun olarak kompozisyon şeklinde ifade edilmesi.
Yarışma Şartları:
•Her öğrenci yarışmaya 1(bir) eserle katılabilecektir; yarışmaya katılacak öğrenciler
kompozisyonlarını kaleme alırken kendi bilgi, duygu ve düşüncelerini işleyeceklerdir.
•Yarışmaya katılacak kompozisyonlar, (Times New Roman karakterinde) 12 punto yazı karakteri
büyüklüğünde, A4 dosya kâğıdı formatında 3 (üç) sayfayı geçmeyecek şekilde bilgisayarda
hazırlanacaktır.
•Eserlerin daha önce yayınlanmamış, herhangi bir yarışmada değerlendirilmemiş özgün
kompozisyonlar olması gerekmektedir.
•Şartları taşımayan eserler kesinlikle incelemeye alınmayacaktır.
•Değerlendirme Komisyonu’nun değerlendirmesine itiraz hakkı yoktur.