CUMHURİYET TIP GÜNLERİ

I. CUMHURİYET TIP GÜNLERİ

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

10-11 Mart 2012

Değerli Meslektaşlarımız,

Günümüzde güncel bilgi ve deneyimlerin mezuniyet sonrası eğitim programları ile meslektaşlarımıza aktarılması son derece önemlidir.

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak bölgemizde sağlık hizmetinde yer alan siz değerli meslektaşlarımızın bizlerden taleplerinizi de göz önüne alarak Cumhuriyet Tıp Günleri kursu kapsamında, konularında uzman öğretim üyeleri tarafından güncel bilgiler ışığında, bilgi ve deneyimlerini sizlerle paylaşmalarının, sık karşılaşılan olgulara yaklaşımınızda ve birbirimizle iletişimin sürdürülmesinde çok değerli katkıları olacağına inanmaktayız.

M. Ö. 2000 yılından bu güne kadar Hitit, Roma, Selçuklu ve Osmanlı uygarlıklarını buluşturan ve ayrıca I. Dünya Savaşı’ndan sonra 1919 yılında ulusumuzun birliği ve bağımsızlığı kararının verildiği, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas’da 1. Cumhuriyet Tıp Günleri’ni düzenlemenin heyecanını ve mutluluğunu sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen ve Sivas İl Sağlık Müdürlüğü tarafından desteklenen bu toplantıda hedefimiz, katılımcıların beklentilerini karşılamak, olumlu kazanımlarını günlük yaşama ve gelecek toplantılara aktarmaktır. Toplantıya katılan tüm meslektaşlarımıza ve emeği geçen değerli hocalarımıza teşekkür ederiz.

Prof. Dr. Hatice Sebila Dökmetaş              Prof. Dr. Gökhan Köylüoğlu
Kurs Başkanı                                             Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı

Detaylı bilgi için:http://cumhuriyettipgunleri.wordpress.com/