“Cumhuriyet, Güvenlik ve Jandarma” temalı resim yarışması

CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINDA “CUMHURİYET, GÜVENLİK VE JANDARMA”

TEMALI RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 1. YARIŞMA KONUSU:

Emniyet ve asayiş hizmetlerinde tesirli sonuçlar aldığımız Cumhuriyetimizin 100. yılında, kendi görev sahası içinde başarılı çalışmalara imza atan Jandarma Genel Komutanlığımızın görev ve etkinliklerine dikkat çekmek maksadıyla ülke çapında Cumhuriyetimizin 100. yılında “Cumhuriyet, Güvenlik ve Jandarma” temalı resim yarışması düzenlenmesi planlanmaktadır.

 1. YARIŞMA AMACI:

Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlamaları münasebetiyle düzenlenen resim yarışması ile çocuklarımızın ve gençlerimizin Cumhuriyet, Güvenlik ve Jandarma hakkındaki düşüncelerini resmetmeleri ve Cumhuriyetimizin 100. yılında farkındalık oluşturulması amaçlanmaktadır.

 1. HEDEF KİTLE

Yarışmanın hedef kitlesi; Türkiye geneli, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî/ özel eğitim kurumlarında öğrenim görmekte olan ilkokul (3,4) ortaokul (5,6,7,8) lise (9,10,11,12.) seviyesinde öğrenim gören öğrencileri kapsamaktadır.

KURALLAR VE KATILIM ŞARTLARI:

 • Yarışmanın ulusal düzeyde düzenlenmesi planlanmaktadır.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir ve gönüllülük esasına bağlıdır.
 • Her katılımcı yarışmaya en fazla 1 (bir) adet resim ile katılabilir.
 • Resimler, A3 boyutundaki resim kâğıdı / fon kartonu / bristol kâğıdına; pastel boya / sulu boya / guaj boya / akrilik boya / gazlı kalem / kuru boya / kara kalem tekniği ile yapılacaktır. Bunlar haricindeki malzeme, ölçü ve tekniklerle yapılacak çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Resimde kâğıdın tamamı doldurulmalıdır, boyanmamış geniş alanlar bırakılmamalıdır. Ayrıca resim kâğıdının kesinlikle katlanmaması gerekmektedir. Katlanmış kâğıtlar ya da üzerinde boyanmamış alanlar bulunan resimler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Eserlerin zarar görmemesi için iki büyük mukavva arasına yerleştirilerek veya postüp kullanılarak paketlenip gönderilmesi gerekmektedir.
 • Yarışma için gönderilen resimler “Cumhuriyet, Güvenlik ve Jandarma” temasına uygun olmalıdır.
 • Seçici Kurul ile Jüri Kurulunda görev alan kişilerin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.
 • Kendisine ait olmayan eseri kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır. Kural ihlali yaptığı tespit edilen katılımcıların ödül, ünvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

 

 • Resimler daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş, resmin tamamı veya bir bölümü kopya edilmemiş ve herhangi bir basılı yayında yer almamış özgün fikir ve tasarımlar olmalıdır.
 • Öğrenciler, eserlerini belirtilen şartlara uygun şekilde hazırladıktan sonra Tablo-1’de belirtilen takvim içerisinde Ek-2, Ek-3, Ek-4 (Ekler resmin arkasına yapıştırılacaktır.) ile birlikte öğrenim gördükleri eğitim kurumu müdürlüklerine teslim ederek yarışmaya katılabilirler.
 • Resimlerin üzerinde/ön yüzünde katılımcının ismi, imzası, ifadesi ya da ibaresi bulunmamalıdır. Resimlerin sadece arka yüzüne öğrencinin ADI SOYADI – OKUL ADI – SINIFI – VELİ/VASİ İLETİŞİM NUMARASI – AÇIK ADRES bilgileri yazılmalıdır. (Ya da uygun şekilde arka alana eklenmelidir.)
 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği resimlerin kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Eseri ödül alan veya sergilemeye değer bulunan katılımcılar arasında, bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan bu yarışma ile elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
 1. YARIŞMA TAKVİMİ: Tablo 1

Yarışma Duyurusunun Yapılması            09.11.2023

Eserlerin Okul Müdürlüklerine Teslim Edilmesi İçin Son Tarih    08.12.2023

Okul Müdürlükleri Tarafından Birinci Seçilen Eserlerin İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine Teslim Edilmesi İçin Son Tarih  15.12.2023

İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Tarafından Birinci Seçilen Eserlerin İl Millî Eğitim Müdürlüklerine Teslim Edilmesi İçin Son Tarih  22.12.2023

İl Millî Eğitim Müdürlükleri Tarafından Gönderilen Eserlerin MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne Ulaşması İçin Son Tarih (Bu tarihten sonra ulaşan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.)          05.01.2024

Nihai Değerlendirme Tarihi        11.01.2024

Dereceye Girenlerin Açıklanması            12.01.2024

 1. DEĞERLENDİRME VE SEÇİCİ KURUL:
 • Okullarda, İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinde ve İl Millî Eğitim Müdürlüklerinde resimleri değerlendirmek ve birinci olan resimleri seçmek için birer komisyon oluşturulacaktır. Oluşturulacak komisyonlarda öncelikli olarak görsel sanatlar öğretmenleri görevlendirilmeli, bunun mümkün olmadığı durumlarda ise diğer branş öğretmenleri arasından görevlendirme yapılmalıdır.
 • Genel şartları ve katılım şartlarını taşımayan eserler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
 • Genel şartları ve katılım şartlarını taşıyan eserler Tablo – 2’deki ölçütler doğrultusunda Tablo – 1’deki yarışma takvimine uygun olarak değerlendirilerek puan verilecektir.
 • Yarışma kapsamında okullar tarafından okul birincisi seçilen eser İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne, İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından ilçe birincisi seçilen eser İl Millî Eğitim Müdürlüğüne teslim edilecektir. İl Millî Eğitim Müdürlükleri bünyesinde oluşturulacak komisyon tarafından il çapında dereceye giren eser Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel

 

Müdürlüğüne kargo yoluyla gönderilecektir. (Adres: Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Birimi – Millî Eğitim Bakanlığı Gümüşdere Kampüsü – Gümüşdere Mah. Yavuz Sultan Selim Blv. No:7 Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası A Blok 1. Kat – Keçiören / ANKARA)

 • Jandarma Genel Komutanlığı ve Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne katılımcıların bireysel olarak gönderdiği, okul müdürlükleri tarafından gönderilen ve/veya ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından gönderilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Komisyon değerlendirmelerinde gizlilik ilkesi esastır.
 • Nihai Değerlendirme Kurulunda; Yükseköğretim kurumlarında görev yapmakta olan alan uzmanı akademisyenler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü temsilcileri, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü temsilcileri ile Jandarma Genel Komutanlığı personeli yer alacaktır.

Tablo 2

Resimlerin Değerlendirme Ölçütleri       Puan Derecesi

Resmin konuya uygunluğu         20

Resmin özgünlüğü ve bütünlüğü             20

Resmin duygu ve düşünceleri yansıtması            20

Kullanılan teknik             20

Temaya Uygunluk          20

TOPLAM             100

 1. SONUÇLARIN AÇIKLANMASI:

Yarışma sonuçları, Jandarma Genel Komutanlığı’na ait sosyal medya ve kurumsal internet sitelerinde ilan edilecektir. Ancak dereceye giren öğrenciler, ödül töreni öncesinde sonuçlarla ilgili bilgilendirilerek törene davet edilecektir.

 1. ÖDÜLLER ve ÖDÜL TÖRENİ:
 • Dereceye giren eserler adresinden ve resmi sosyal medya hesaplarından ilan edilecektir.
 • Değerlendirmeler sonucunda, ilkokul kategorisinden ilk 3(üç), ortaokul kategorisinden ilk 3(üç) ve lise kategorisinden ilk 3(üç) eser seçilerek toplam 9 (dokuz) öğrenciye sürpriz ödüller verilecektir.
 • Ödül töreni dereceye giren eser sahibinin ikamet ettiği İl Jandarma Komutanlığında

gerçekleştirilecektir.

 • Ödül törenine katılması muhtemel özel gereksinimli bireylerin ulaşımı için ilgili İl Jandarma Komutanlıklarınca planlama yapılacaktır.
 • Her kategoriden 20’şer adet olmak üzere toplam 60 eser ise sergileme eseri olarak belirlenecek olup Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenecek alanlarda sergilenecektir.
 • Eseri sergilenmek üzere seçilen eser sahiplerine katılım sertifikası verilecektir. Katılı m sertifikaları öğrencilerin okullarına gönderilecektir.

 

 1. TELİF HAKKI:
 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği resimlerin kendisine ait olduğunu ve tüm izinleri aldığını kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Eseri ödül alan veya sergilemeye değer bulunan katılımcılar arasında, bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan bu yarışma ile elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Yarışmada ödül alan ve sergileme amacıyla seçilen resimler iade edilmeyecek, baskı ve kopyaları, bütün telif haklarıyla Jandarma Genel Komutanlığına eser sahibi tarafından devredilmiş sayılacaktır. Jandarma Genel Komutanlığı ödüle ya da sergilenmeye değer bulunan resimlerin orijinalini ve üzerinde değişiklik yapılmış hâlini; seminer, sempozyum, fuar vb. eğitim ve tanıtım faaliyetlerinde ayrıca resim, katalog, broşür, ilan panoları, billboard vb. her türlü tanıtım malzemelerinde kullanma ve sergileme, yazılı ve görsel medyada yayınlama hakkı da dâhil olmak üzere 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğan tüm telif haklarına sahip olacaktır.
 1. KARGO GÖNDERİ ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ:
 • Jandarma Genel Komutanlığı tarafından düzenlenen bu yarışma Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ile iş birliği yapılarak yürütülecektir.
 • İl Millî Eğitim Müdürlükleri, il birincisi olarak seçilen resimleri en geç 05.01.2023 Cuma gününe kadar “Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Birimi – Millî Eğitim Bakanlığı Gümüşdere Kampüsü – Gümüşdere Mah. Yavuz Sultan Selim Blv. No:7 Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası A Blok 1. Kat – Keçiören / ANKARA” adresine gönderecektir. Bu tarihten sonra ulaşan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.