Çukurova’da Tarım Fotoğraf Yarışması

Çukurova’da Tarım Fotoğraf Yarışması

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ

“ÇUKUROVA’DA TARIM” KONULU FOTOĞRAF YARIŞMASI

Konusu ve Amacı:

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı bünyesinde 13-14 Kasım 2017 tarihlerinde yapılacak olan “Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi 50. Yıl Etkinlikleri” kapsamında “Çukurova’da Tarım” konulu bir fotoğraf yarışması düzenlenecektir.

İnsanlığın ortaya çıkışı kadar eski olan tarım ve tarımsal üretim her yönüyle uygarlık nişanesidir. Dünyanın en önemli üretim sahalarından birisi olarak görülen Çukurova binlerce yıllık geçmişiyle insanlara iş, aş vermiş yurt edinmelerine sebep olmuştur. Modern insanın doymasına, giyinmesine, barınmasına kucak açan bu kadim bölgenin her boyutuyla derinlemesine ele alınması bir insanlık vazifesidir.

Bu prensiplerle yola çıkan yarışmamızda, günümüzde tarım, tarımın önemi, değişimi, teknolojileri vb. değerlendirmelerin fotoğraf karelerinden bize ve geleceğe ulaşması hedeflenmektedir.

Yarışma Kategorisi:

Yarışmamız Sayısal (Dijital) kategoride ve Siyah-Beyaz (S-B), Renkli (R) fotoğraf dalındadır. Yarışmaya Siyah-Beyaz veya Renkli dijital fotoğraflar kabul edilecektir.

Katılım ücretsizdir.

Yarışmacılar en fazla 4 (dört) adet fotoğrafla katılabilirler.

Yarışma seçici kurul üyeleri, Etkinlik Komitesi ve Düzenleme Kurulu ve birinci derecedeki yakınları dışında, amatör/profesyonel fotoğrafa meraklı, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencileri, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi yüksek lisans öğrencileri ve Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi doktora öğrencilerine açıktır.

Fotoğrafların İşaretlenmesi ve Gönderilmesi:

Yarışmaya katılacak fotoğraflar, 300 dpi çözünürlükte, jpg/jpeg formatında, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb’den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir. Fotoğraflar WeTransfer yoluyla ksmeren@gmail.com e-posta adresine veya CD/Flashbellek ile Tarım Ekonomisi Bölümü, Ziraat Fakültesi, Çukurova Üniversitesi- Sarıçam/ADANA adresine Katılım Formu ile birlikte gönderilmelidir.

Katılım formunda RUMUZ bölümüne katılımcının belirleyeceği 6 rakamdan oluşan bir sayı yazılmalıdır. Katılımcı ismi yazılan fotoğraf ve CD’ler yarışma dışı bırakılacaktır.

Fotoğraflara isim verilmesi zorunludur. Fotoğrafların sayısal dosyaları isimlendirilirken; Rumuz ve araya “-“ işareti konarak sıra numarası yazılmalıdır (Örneğin: S-B100006-1, R100006-2 gibi)
Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmeyecektir. İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir. Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan yüklenecektir. Fotoğraf üzerinde isim, tarih, imza vb. bilgiler yer almamalıdır.

E-posta yoluyla yarışmaya gönderilen fotoğraflarda sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde ksmeren@gmail.com adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem giderilecektir.

Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahalelere müsaade edilir. Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Bu konuda jürinin kanaati esastır.

Kullanım (Telif) Hakları

Bu yarışmayı “Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi 50. Yıl Etkinliği” düzenleme komitesi yürütecektir. Yarışmanın asıl sahibi ve yükümlüsü Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı’dır.

Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından Çukurova -Adana, Hatay, Mersin ve Osmaniye- sınırları içinde çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Ödül kazanan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanların ve yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişilerin elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

Yarışmanın kurallarına göre, eserlerin çoğaltılması, basılı veya dijital kataloğa girmesine izin verilir. Bu konuda telif hakkı ile ilgili kurallara uyulmalıdır. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına hiçbir koşul altında izin vermez.

Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

Daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül, mansiyon ve sergileme almış fotoğraflar kabul edilmeyecektir. Anılan fotoğrafın bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül, mansiyon ve sergileme almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, anılan ödül iptal edilir, yeri boş bırakılır ve verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara ise talep hakkı doğurmaz.

Derece ve mansiyon alan yapıtlar Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi tanıtımı için hazırlanacak albüm, dergi, katalog, broşür, afiş ya da benzeri basılı yayınlar ile Web sitesinde fotoğrafçı adı belirtilmek suretiyle kullanılabilecek ve ayrıca bir ücret ödenmeyecektir.

Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserlerinin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanım hakkı Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve eser sahibine ait olacaktır.

Yarışma katılımcılarının eserleri iade edilmeyecektir. Katılım formunu imzalayan katılımcılar bu şartnamenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

Yarışma Takvimi:
Son Katılım Tarihi: 03.11.2017, Cuma – Saat:17.00
Seçici Kurul Değerlendirme Tarihi: 04.11.2017, Cumartesi
Sonuç Bildirim Tarihi: 6.11.2017, Pazartesi

Ödül Töreni Tarihi: 13.11.2017, Pazartesi (09.00-11.00 arasında)

Sergi Tarihi: 13-14.11.2017 Pazartesi-Salı (Etkinlikler süresince)

Seçici Kurul:

(Asil)

Prof. Dr. Işıl VAR (Ç.Ü. Ziraat Fak. Gıda Bölümü)

Osman ARSAL (EFIAP) AFAD YK Bşk. Yrd.

Dr. Esin GÜVERCİN ALTIOKKA

(Yedek)

Yakup KÜTÜK (Tanıtım Fotoğrafçısı)

Ödüller :
1.Ödül : Dizüstü Bilgisayar
2.Ödül : Tablet
3.Ödül : Harici Hard Disk

50. Yıl Özel ödülü : (Dizüstü Bilgisayar)
Sergileme (En fazla 26 adet)

Yarışma Sekreteri:

Adı Soyadı: Kasım Eren TUNA (Zir. Fak. Tarım Eko. Böl. Arş. Görv.)

İletişim Bilgileri:

Gsm : 0 535 275 59 56

Email: erentun@hotmail.com, ksmeren@gmail.com

Adres: Tarım Ekonomisi Bölümü, Ziraat Fakültesi,

Çukurova Üniversitesi- Sarıçam/ADANA

Çukurova’da Tarım Fotoğraf Yarışması Başvuru Formu için Tıklayınız