Çukurova Hediyelik Eşya Tasarım Yarışması

Çukurova Hediyelik Eşya Tasarım Yarışması

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI
Çukurova Hediyelik Eşya Tasarım Yarışması

Amacı;
Çukurova’yı (Adana ve Mersin) temsil edecek, turistlerde ilgi uyandıracak
hediyelik eşyalar üretmek, geleneksel el sanatlarımızı yeni kuşaklara aktarmak,
çağdaş ve güncel boyut kazandırarak günümüzle buluşturmak, bu alanda eser veren
sanatçılarımızı gelenekten yararlanarak üretmeye özendirmek. Genç ve profesyonel
tasarımcıları teşvik etmek ve çalışmalarını desteklemek, değerlendirmek, sergilemek
ve kalıcı eserler kazandırmak amacıyla;

* Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
* Akdeniz Geleneksel El Sanatları Derneği
* Adana Olgunlaşma Enstitüsü
* Çukurova Üniversitesi
* Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
* Mersin Üniversitesi
* Mersin Olgunlaşma Enstitüsü
İşbirliği ile “Çukurova Hediyelik Eşya Tasarım Yarışması” düzenlenecektir.

Konusu:
Çukurova (Adana ve Mersin) bölgesinin doğası, tarihi, kültürel ve turistik
değerlerini temsil edecek, seri üretime uygun, geleneksel el sanatları ve/veya modern
tekniklerin kullanılabileceği hediyelik eşya tasarım yarışması

Kapsamı:
* Türkiye Cumhuriyeti uyruklu, 18 (on sekiz) yaş üzeri tüm amatör veya
profesyonel çalışan usta, sanatçı, akademisyen ve öğrencilere açıktır.
* Yarışmaya katılım ücretsizdir.
* Yarışmaya başvuru için herhangi bir eğitim düzeyi sınırlaması
bulunmamaktadır.
* Yarışmaya; Çukurova Kalkınma Ajansı çalışanları, Seçici Kurul Üyeleri ile
bunların birinci derece yakınları katılamazlar.

Hedefleri:
* Turistik değeri olan hediyelik eşya üretimini teşvik etmek
* Geleneksel el sanatlarını, çağdaş yorum ve tasarımla buluşturmak
* Çukurova’daki turistik, kültürel ve tarihi değerlere ve dokulara sahip çıkmak
* Ürün tasarlama, geliştirme, oluşturma ve uygulama deneyimlerini
güçlendirmek

Katılım şekli:
* Başvuru sahipleri yarışmaya daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış
ya da sergilenmemiş eserler ile en fazla 2 (iki) ürünle katılabilir.
* Yarışmaya eser verecek olan sanatçılar, kendi anlatım biçimlerine uygun her
türlü teknik ve malzemeyi kullanmakta serbesttir.

Ödüller:

– Bir yarışmacı birden fazla ödüle hak kazandığı takdirde kendisine sadece en
yüksek derecedeki ödül verilecektir.
– Ödüllere ilişkin ödemeler eser sahiplerinin hesabına sonuçların ilanından
sonra 1 ay içinde yatırılacaktır.
Birincilik Ödülü : 7.500 TL
İkincilik Ödülü : 5.000 TL
Üçüncülük Ödülü : 3.000 TL
Adana Özel Ödülü : 1.500 TL
Mersin Özel Ödülü : 1.500 TL
ÇKA Özel Ödülü : 1.500 TL
Tasarım Özel Ödülü : 1.500 TL

Yarışma Takvimi:
Eser Teslim Tarihleri : 12.03.2018 – 20.04.2018 (TSİ 17:00)
Seçici Kurul Toplanma Tarihi : 29.04.2018
Sonuçların Açıklanma Tarihi : 04.05.2018
Ödül Töreni ve Sergi Tarihi : Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından
daha sonra ilan edilecektir.

Çukurova Hediyelik Eşya Tasarım Yarışması detayları için tıklayınız. Başvuru formu için tıklayınız.