ÇUKUROVA BÖLGESİNDEKİ MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİNE YAŞAM ALANI TASARIMI ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR YARIŞMASI

ÇUKUROVA BÖLGESİNDEKİ
MEVSİMLİK TARIM  İŞÇİLERİNE
YAŞAM ALANI  TASARIMI 
ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR YARIŞMASI

YARIŞMA ŞARTNAMESİ
1. BÖLÜM YARIŞMANIN TANIMI VE GENEL KURALLAR
1.1 Yarışmanın Amacı ve Konusu
1.2 Yarışmanın Türü ve Şekli
1.3 Yarışmaya Katılım Koşulları
1.4 Seçici Kurul Üyeleri
1.5 Mimari Program
1.6 Yarışmacılara Verilecek Bilgi ve Belgeler
1.7 Yarışmacılardan İstenenler
1.8 Yarışmacıların Uymakla Zorunlu Olduğu Esaslar
1.9 Kimlik Zarfı
1.10 Yarışma Takvimi
1.11 Soru ve Cevaplar
1.12 Rumuz ve Ambalaj Esasları
1.13 Projenin Teslim Günü, Yeri ve Koşulları
1.14 Sonuçların Duyurulması
1.15  Ödüller ve Ödeme Şekli
1.16 Projelerin Sergileme Yeri ve Zamanı
1.17 Telif Hakkı ve Projelerin Geri Verilmesi

2. EKLER
2.1. Kimlik formu
2.2. Bölgenin iklimsel verileri
2.3. Bölgenin jeolojik verileri
2.4. Bölgenin coğrafik durumu
2.5. Mevcut durum fotoğrafları
2.6. Mevcut durum alanı video görüntüleri
2.7. Kaynakça

 

1.1.YARIŞMANIN  AMACI ve KONUSU:
 
TMMOB Mimarlar Odası Adana Şubesi tarafından düzenlenmekte olan “ÇUKUROVA BÖLGESİNDEKİ MEVSİMLİK TARIM  İŞÇİLERİNE YAŞAM ALANI  TASARIMI  ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR YARIŞMASI”  kapsamında; mimarlık öğrencilerinin, genellikle  Mart ile Ekim ayları arasında tarım alanlarında çalışmak üzere diğer illerden geçici olarak kente gelen ve çalışma dönemi boyunca çadırlarda kısıtlı olanaklarla yaşamak zorunda olan tarım işçilerinin barınma sorunlarına çözüm olarak, daha çağdaş  “geçici”, “hareketli”  ya da “taşınabilir” barınaklar yapılmasına yönelik özgün fikirler üretmelerinin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Buradan hareketle yarışmacılardan;

• Tarım işçilerinin çalışma dönemi boyunca uygun yaşam standardına sahip olabilecekleri,
• Yerleşme alanı üzerinde alternatif ve yenilebilir enerji teknolojilerinin sağlandığı, böylece sürdürülebilir kaynak stratejisinin elde edildiği,
• Yerleşim alanının yakınındaki doğal çevreye uyum sağlandığı,
• Farklı barınak modellerinin irdelendiği, veya  “geçici”, “hareketli” (mobil) , kullanıcılar tarafından  “taşınabilir”, yine kullanıcılar yardımıyla “inşa edilebilir”  ya da yarışmacının farklı düzeyde ortaya koyduğu bu tiplerin karmaşık olarak ele alındığı yapım süreçlerinin denendiği,
• Barınak üretiminden, taşınabilirliğe buradan hareketle dayanıklılığa ve ekonomikliğe kadar ölçütlerin ele alındığı,  yeni yerleşim alanı üzerinde yeni barınma ünitelerinin çevreye uygun planlama ve tasarımları istenmektedir.

1.2. YARIŞMANIN TÜRÜ ve ŞEKLİ:
Yarışma; TMMOB Mimarlar Odası Mimarlık, Mühendislik, Şehircilik ve Kentsel Tasarım Proje Yarışmaları Yönetmeliği uyarınca serbest, ulusal ve tek aşamalı olarak düzenlenmiş öğrenci mimari fikir projesi yarışmasıdır. Yarışmaya kayıt ve katılım ücretsizdir.

1.3. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI:
 Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar;
• Yarışma, Yükseköğretim Kurumu’na bağlı üniversitelerin Mimarlık Bölümü lisans öğrencilerine açıktır. Öğrenciler yarışmaya bireysel olarak katılabilecekleri gibi ekip halinde de katılabilirler. Ekip üyeleri şehircilik, peyzaj mimarlığı, endüstri ürünleri tasarımı, makina mühendisliği, diğer mühendislik dalları ve sosyoloji gibi  farklı disipinlerden de katılımcılar olabilir. Yarışma sürecinde, birlikte çalışmanın önemli olduğu, disiplinler arası ilişkiyi güçlendirecek bir deneyim yaratacağı öngörüsüyle, yarışmaya ekip olarak katılınması önerilmektedir. Ekip başının mimarlık lisans öğrencisi;  ekip üyelerinin, yardımcılarının ya da danışmanlarının kendi disiplinlerinde lisans öğrencisi olması zorunludur. 
• Katılımcıların “ÇUKUROVA BÖLGESİNDEKİ MEVSİMLİK TARIM  İŞÇİLERİNE YAŞAM ALANI  TASARIMI  ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR YARIŞMASI”  raportörlüğüne [email protected] e-posta adresi aracılığı ile öğrenci üye sicil numarası, isim, adres ve okullarını bildirerek kayıt olmaları gerekmektedir.
• Katılımcı mimarlık öğrencilerinin, Mimarlar Odası’na öğrenci üyeliklerini yaptırmış olmaları gerekmektedir.
1.4. SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ:

 Seçici Kurul Danışman Üyeleri:
Zihni ALDIRMAZ                           Büyükşehir Belediye Başkan vekili
Mahmut ÇELİKCAN                      Yüreğir İlçe Belediye Başkanı 
Erkan KARAKAYA                        TMMOB Mimarlar Odası Merkez Yön. Kur. Bşk. Yrd.
Bekir KAMIŞLI                              TMMOB Mimarlar Odası Adana Şube Başkanı

 Seçici Kurul Asıl Üyeleri :
Alper ÜNLÜ  (Başkan)                  Porf. Dr. İTÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü
Yusuf  GÜRÇINAR                        Prof. Dr. Ç.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi
Erkin ERTEN                                Prof. Dr. Ç.Ü.Mimarlık Bölümü
Feride ÖNAL                                 Doç. Dr. YTÜ Mimarlık Bölümü                                                                             Yılmaz DEĞER                              Serbest Mimar

Seçici Kurul Yedek Üyeleri:
 Gülçin PULAT GÖKMEN            Prof. Dr. İTÜ Mimarlık Bölümü
Serhat BAŞDOĞAN                       Arş.. Gör. YTÜ Mimarlık Bölümü

Raportörler:
Eren TÜMER                             Mimarlar Odası Adana Şubesi
Göksel KİREÇCİ                       Mimarlar Odası Adana Şubesi

 Raportörlük Adresi:
 “ÇUKUROVA BÖLGESİNDEKİ MEVSİMLİK TARIM  İŞÇİLERİNE YAŞAM ALANI TASARIMI  ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR YARIŞMASI”

TMMOB Mimarlar Odası Adana Şubesi
Adres: Reşatbey Mh. 62009 Sk. No.2 Baskın Apt. Zemin Kat Seyhan/ADANA
Tel: 0-322-457 77 17 – 0-322-454 17 95 Faks: 0-322-457 24 20  www.adanamimod.org.tr    

Yarışma ile ilgili tüm bilgiler bu adresten duyurulacaktır.
 
1.5. MİMARİ PROGRAM:
Mevsimlik Çukurova işçileri son derece kötü koşullarda, yaklaşık altmış yıldan fazla bir süreç içerisinde, ovanın değişik noktalarında özellikle büyük toprak alanlarının kendilerine verilen bir köşesinde yıllardır kent yönetimleri tarafından geçici bir statüde görülmekte ve bu şekilde ikame etmektedirler. Bu ikame süreci genellikle Mart ayında başlamakta ve Ekim ayında, yaklaşık yedi aylık süre içinde son bulmaktadır. Yarışmacılar burada önerdikleri alan ile ilgili barınak yapım sürecini irdeleyen, üretim, taşıma, depolama ve montaj stratejisini de ele alabilecekleri bir sistem önerisinde bulunacaklardır. Bu sistem önerisinde daha önce de belirttiğimiz gibi “hareketli” (mobil) veya”taşınabilir” ya da kullanıcılar tarafından “inşa edilebilir” düzeyinde olabilir.  Bunların dışında yarışmacılar karma sistemleri de önerebilirler. Yerleşme ve barınaklar tasarlanırken barınakların kendi kendine yetebilen bir şekilde tasarlanması, alternatif enerji kullanımı ve geri dönüşüm ile barınaklarda elektrik, sıcak su, ısıtma ve soğutma vb. konularda ekolojik bir yapı tasarımına gidilerek barınağın giderlerinin minimuma indirilmesi, böylece burada yaşayacak çok düşük ücretle çalışan işçilerin ev giderlerini karşılayabilmelerinin sağlanması önemli görülmektedir. Yarışmada tasarım kriterleri, ekonomik olma, taşınabilir, esnek ve esnek bir yapı tasarlama, alternatif enerjilerden yararlanma olarak kabul edilebilir.

Alan: Yerleşme Çukurova’da kabul edilmekte, ama sabit bir yer önerilmemektedir. Yerleşme alanının 150 m. x 150 m. boyutlarında olması kabul edilmektedir.

Nüfus: Yerleşmede 40 aile (yaklaşık 350-400 kişilik nüfus)   ile ailelerin bu alana getirdiği büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar bulunacaktır.

Yaşam Üniteleri / Barınaklar: Çok çocuklu çekirdek aile ve bu aileye katılmış akrabalardan oluşan geniş aile üyelerinin yaşadığı ortalama 6 ile 10 kişinin barındığı yaşam üniteleridir. Bu ünitelerde yaşama, yatma, yıkanma-wc, yemek pişirme, çamaşır yıkama ve kurutma eylemleri gerçekleştirilecektir. Yarışmacı yıkanma, wc ve çamaşır yıkama eylemlerini ortak eylem olarak kabul ederek yaşama ünitelerinin dışında da tasarımlayabilir. Tasarlanacak toplam yaşama ünitesi sayısı 40 ünitedir. Yaşam ünitelerinin esnek büyüme ilkelerine göre ele alınmasında yarar vardır. Bu ünitenin en küçük yerleşim birimi olduğu, daha fazla işçi olduğunda gerekirse birden fazla birimin yanyana tasarlanabileceği de öngörülmektedir.

Donatılar: Yerleşme alanında aşağıdaki donatılar,
• Özellikle eğitim öncesi çocuklar için anne ve babaları tarlada çalıştıklarında kalabilecekleri günlük bakım yerleri,
• Eğitim çağındaki çocuklar için kapalı ve açık çocuk oyun alanları ve etüd ve ders çalışma alanları,
• Gençler ve yetişkinler için  spor ve rekreasyon alanları,
• Yerleşme alanında halkın toplanacağı, televizyon izleyeceği sosyal merkez ve toplantı mekanları,
• Yerleşmeyi izleyen bir giriş kapısı, güvenlik ve yönetim birimi,
• Ailelerin yanlarında getirdikleri büyük ve küçük baş hayvanları ikame ettikleri hayvan barınakları tasarımlanacaktır.

1.6. YARIŞMACILARA VERİLECEK BİLGİ VE BELGELER:
Çukurova bölgesine ait coğrafi, iklimsel, jeolojik ve ekolojik veriler şartnamenin ekinde verilmektedir. Bunun dışında mevcut yerleşim alanlarında buradaki yaşam ile ilgili yapılan fotoğraflar ve video çekimleri  www.adanamimod.org.tr   adresinden elde edilebilir.

1.7.YARIŞMACILARDAN İSTENENLER:
• Özellikle yaşam üniteleri ve donatılarının üretilmesine ilişkin stratejilerin ele alındığı şema ve grafiklerin yer aldığı, tasarım stratejisini açıklayan pafta üzerinde mimari kavramsallaştırma notları bulunacaktır.
• 1/500 ölçekte Genel Yerleşim Planı, mimari programda belirlenen işlevleri ve eylemleri gösteren, bunun yanında alt yapı (arıtma, trafo, çöp toplama, vb) öğelerini  gösterecektir.
• Planlar, Kesitler, Görünüşler; yaşam ünitelerinin plan, kesit ve görünüşleri 1/50 ölçekte ele alınacak, diğer yerleşme donatılarının çizimleri 1/100 ölçekte paftalara aktarılacaktır.    
• Konstrüksiyon Detayları; çatıdan temele 1/20 ölçekte konstrüksiyon ve nokta detaylarının verilmesinde yarar vardır.
• Üç boyutlu görselleştirmelerde anlatım ve renk kullanımı serbesttir.
• Tüm çizimler en çok 2 adet A1 ölçekli sert ve katlanmayan pafta halinde teslim edilecektir.
• Teslim edilecek projeye ait bütün paftalarda sağ üst köseye 1 cm x 5 cm ebatlarındaki bir kutuya 5 rakamdan oluşan bir rumuz yazılacaktır. Sergileme kolaylığı bakımından paftalar düşey olarak konumlandırılacak, paftaların sağ alt köşesinde asma şemaları yer alacaktır.
• Sunuşlar, yarışma sonuçlarının duyurulmasından sonra düzenlenecek sergide ve basılacak yarışma kitabında kullanılmak üzere JPG ve TİF uzantılı (300 dpi çözünürlükte) ve DWG dosyaları halinde CD ortamında da teslim edilecektir. 

1.8.YARIŞMACILARIN UYMAKLA ZORUNLU OLDUĞU ESASLAR:
• Mimarlık öğrencileri, Mimarlar Odası’na öğrenci statüsünde üye olmak ve bu durumu belgelemek zorundadır. Yarışma ekibine mimarlık dışındaki disiplinlerden katılan öğrenci olduklarını okuldan alacağı “öğrenci belgesi” ile kanıtlamak zorundadırlar.
• Her yarışmacı, yarışmaya tek öneri ile katılabilir.
• Paftaların, CD’nin, ambalajın ya da kimlik zarfının herhangi bir yerinde eserin sahibini belirten bir işaret bulunması ve/veya kimlik zarfının ya da içeriğinin eksik olması durumunda, Seçici Kurul kararı ile tutanağa geçirilmek koşuluyla, proje yarışmadan çıkarılır.
• Yarışmaya Danışman ve Seçici Kurul üyelerinin ya da raportörlerin birinci derece yakınları ya da ticarî ortakları katılamaz.

1.9. KİMLİK ZARFI:
 Yarışma için teslim edilen tüm belgelerde (paftalar, kimlik zarfı, CD, proje ambalajı) KİMLİKLER GİZLİ olacaktır. Yarışmacılar; proje ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde “ÇUKUROVA BÖLGESİNDEKİ MEVSİMLİK TARIM  İŞÇİLERİNE YAŞAM ALANI TASARIMI  ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR YARIŞMASI  KİMLİK ZARFI ” ibaresi yazılı, kapalı ve içini göstermeyen bir zarfın içine aşağıdaki belgeleri koyacaktır:

• Şartname içinde yer alan kimlik bilgilerine ait form/formlar,
• Tüm katılımcıların şartnamede verilen şartları aynen kabul ettiklerine dair form/formlar,
• Yarışmaya ekip halinde katılınması durumunda ekipteki her üye bu formu ayrı ayrı
dolduracak ve imzalayacaktır,
• Mimarlık öğrencilerinin, Mimarlar Odası’na üye olduklarına ilişkin belge (Bu belge Mimarlar Odası birimlerinden ücretsiz olarak temin edilebilir).
• Katılımcılar yarışmaya katılmakla ödül/mansiyon kazanamamaları durumunda kimliklerinin  açıklanacağını peşinen kabul etmiş sayılacaklardır. Tüm kimlik zarfları, müellifler  ödül/mansiyon kazanamasalar bile açılır, kimlikleri açıklanır ve bu durum tutanakta belirtilir.
 

1.10.YARIŞMA TAKVİMİ:
 Yarışmanın ilanı ve kayıtların başlaması  : 24 Mart  2011
Yarışmaya ilişkin soruların sorulması için son tarih  : 07 Nisan 2011
Soruların yanıtlanması    : 14 Nisan 2011
Projelerin teslimi     : 24 Mayıs 2011
Seçici Kurul değerlendirmesi    : 27 Mayıs 2011
Sonuçların açıklanması    : 30 Mayıs 2011
 
Projelerin sergilenmesi, kolokyum ve ödül töreni ile ilgili takvim ve ayrıntılar yarışma sonuçları ile birlikte duyurulacaktır.
 
1.11. SORU VE CEVAPLAR:
 Yarışmacılar, yarışma ile ilgili sorularını en son 7 Nisan 2011 tarihine kadar                [email protected] e-posta adresine “Sorular” başlığı altında gönderebilir. Soru gönderen katılımcılara soruların raportörlüğe ulaştığına dair bir teyit e-postası gönderilecektir. Bunun dışında telefon, faks, bireysel başvuru vb. aracılığıyla yarışmaya ilişkin herhangi bir bilgilendirme yapılmayacaktır.
 
Yanıtlar 14 Nisan 2011 gününden başlayarak www.adanamimod.org.tr internet sitesinde yayınlanacaktır.
 
1.12.RUMUZ VE AMBALAJ ESASLARI:
 Yarışmacılardan istenenler raportörlüğe dış etkenlerden zarar görmeyecek şekilde teslim edilmelidir. Paftaların ve ambalajın sağ üst köşesinde 1 x 5 cm boyutlarında beş (5) karakterli bir rumuz olmalıdır. Rumuzda kullanılan karakterler tekrarlanmamalı ve sıralı olmamalıdır.
 
Ambalaj üzerine projenin rumuzu ile birlikte
 
“ÇUKUROVA BÖLGESİNDEKİ MEVSİMLİK TARIM  İŞÇİLERİNE YAŞAM ALANI TASARIMI  ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR YARIŞMASI”

TMMOB Mimarlar Odası Adana Şubesi
Adres: Reşatbey Mh. 62009 Sk. No.2 Baskın Apt. Zemin Kat Seyhan/ADANA
 
adresi yazılacaktır. Projeler, kimlik zarfı ve CD düz olarak (kırılmamış ve katlanmamış biçimde) ambalaj içerisinde teslim edilecektir.
 
1.13. PROJELERİN TESLİM GÜNÜ, YERİ VE KOŞULLARI:
 Yarışmacılardan istenenler 24 Mayıs 2011, saat 17.00’e kadar TMMOB Mimarlar Odası Adana Şubesi’ne elden teslim edilecektir.Adana dışındaki üniversitelerden katılacak yarışmacılar için posta, kargo gibi gönderiler,
• Postaya verilme tarihinin en geç 24 Mayıs 2011 saat 17.00 olması,
• Gönderi firmasından alınacak tarih ve saati gösterir teslim edildi belgesinin aynı gün içinde e-posta yoluyla yarışma raportörlüğüne gönderilmesi koşulları ile 26 Mayıs 2011 günü saat  17.00’ye kadar kabul edilecektir. Bu tarihten sonra gelen projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

1.14. SONUÇLARIN DUYURULMASI:
 Yarışmanın sonuçları www.adanamimod.org.tr  adresinde aynı anda yayınlanacaktır.
 
1.15.ÖDÜLLER VE ÖDEME ŞEKLİ
 1.’lik Ödülü    : 7,000.TL
2.’lik Ödülü    : 5,000.TL
3.’lük Ödülü    : 3,000.TL
5 adet eşdeğer Mansiyon  : 1,000.’er TL
 
Satın alma ödülleri Seçici Kurul tarafından uygun görülen sayıda verilecektir. Tüm katılımcılara yarışmaya katılım sertifikası verilecek ve tüm projeler yayınlanacaktır.
 
1.16. PROJELERİN SERGİLEME YERİ VE ZAMANI:
Projeler Mimarlar Odası Adana Şubesi’nce belirlenecek bir salonda sergilenecektir. Sergi takvimi yarışma sonuçları ile birlikte duyurulacaktır.
 
1.17. TELİF HAKKI VE PROJELERİN GERİ VERİLMESİ:
Tüm projelerin telif hakkı müelliflere ait olacak ancak yarışmayı düzenleyen TMMOB Mimarlar Odası Adana Şubesi ve TMMOB Mimarlar Odası, müellifin veya müelliflerin isimlerini belirtmek koşulu ile yayınlama ve sergileme hakkına sahip olacaktır. Projeler, kolokyum ve sergi bitiş tarihinden itibaren 1 ay içinde TMMOB Mimarlar Odası Adana  Şubesi’nden alınabilecektir. Bu süre içinde geri alınmayan projeler ile ilgili sorumluluk kabul edilmeyecektir. 

2. EKLER
2.1. Kimlik formu
2.2. Bölgenin iklimsel verileri
2.3. Bölgenin jeolojik verileri
2.4. Bölgenin coğrafik durumu
2.5. Mevcut durum fotoğrafları
2.6. Mevcut durum alanı video görüntüleri
2.7. Kaynakça
2.7.a. Çukurova Yöresindeki mevsimlik tarım işçilerinin yerleşim dokuları ve yaşam üniteleri
2.7.b. Kent Nüfusunun En Yoksul Kesiminin İstihdam Yapısı ve
Geçinme Yöntemleri
2.7.c.Mevsimlik tarım işçilerinin sosyal, ekonomik ve barınma sorunlarının analizi
2.7.d Mevsimlik Tarım İşçilerinin Barınma Koşulları Bursa Tabip Odası