Çuhadaroğlu Alüminyum Öğrenci Proje Yarışması 2017

Çuhadaroğlu Alüminyum Öğrenci Proje Yarışması 2017

Alüminyum sektörünün önemli kuruluşlarından ÇUHADAROĞLU, her yıl tekrarlanan, ulusal, tek kademeli  öğrenci proje yarışmasını duyuruyor. Yapı ve tasarım sektörünün gelişiminde, yaratıcı, genç fikirlerin üretilmesini teşvik eden, bu yıl on dördüncüsü düzenlenecek yarışmanın konusu “Suyun Üzerinde…: Alternatif Bir Yerleşme Pratiği” olarak belirlenmiştir.

 

 

YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI

 

“suyun üzerinde…”

alternatif bir yerleşme pratiği

 

Yapılı çevre için neredeyse tartışmasız bir ön kabul halini alan “kara üzerinde olma” durumu, insan ve yapılı çevre ilişkisine dair birçok kavramın da belirleyicisidir: mülkiyet hakkı, ulaşım, hareket, kamusallık, komşuluk, sosyal hayat, dış mekân vb. Oysa, modern hayatın tüm dünyada yaygınlaştırdığı ve giderek aynılaştırdığı bu yerleşme ve yapılaşma kültürünün alternatifleri, dünyanın farklı coğrafyalarında köklü bir tarihe sahiptir ve ilham verici mekânsal çözümler içerir. Zaman içinde nicelik olarak gerileseler de nitelikleri itibarıyla; yer altı yerleşimleri, yüksek ağaçların üzerinde kümelenmiş barınaklardan oluşan köyler, dik kaya ve dağ yüzeylerinde var olmuş düşey mekân örüntüleri ve bunların hepsinden daha çok rastlanan su üstü yerleşimleri, güncel mimarlığın mekâna ve yapılaşmaya dair bilgi, düşünce ve uygulama dağarcığının sınırlarını zorlayan, keşfe açık, yaratıcı potansiyeller sunar. Bu nedenle, yoğun kentleşmenin doğa ve çevre üzerinde geri dönüşü olmayan tahribatları sürerken, “kendine yeter/otonom – doğa ile barışık” çevreler, yerleşimler veya yapılar üretmek için “yeryüzü ile kurulan ilişkinin alternatif yollarına” bakmak yeni çözümlere erişmenin etkili bir yolu olabilir.

Bu tespitlerden yola çıkılarak bu yılki yarışma için belirlenen “suyun üzerinde…: alternatif bir yerleşme pratiği” temasıyla, yaygın mekân ve yapılaşma kültürüne alternatif düşünce ve çözüm üretimini teşvik etmek amaçlanmıştır.

Yarışmanın konusu; gelişen teknolojik olanaklar ve doğayla barışık sistemlerle birlikte su üzerinde konumlanacak alternatif bir yapı ve yerleşim tasarımı için öneriler geliştirilmesidir. Verilen ana temadan yola çıkılarak, kent yaşamının sosyal, kültürel veya ekonomik boyutlarıyla veya güncel çevre ve kent meseleleriyle ilişkilendirilecek bir senaryo geliştirilmesi ve bu senaryoya bağlı olarak “mimari tasarım çerçevesinin” belirlenmesi, yarışmacılardan beklenmektedir.

Bunu desteklemek üzere yarışmacılardan;

*‘Alternatif’ kavramını tartışan, “alternatif” bakışın getireceği eleştirel ve yaratıcı yaklaşımları tetikleyen,

* Bağlamını ‘su’ ve ‘suyla kurulan ilişki’nin belirlediği, öznesi ‘yaşam’ olan, suyla ilişkiye yeni ve özgün bir yorum getiren,

* Barınma meselesini yeni yaşam kodlarıyla, alternatif bir ortam oluşturma düşüncesiyle ele alan ve gündelik yaşam ile ilişkisini kuran,

* Çevresel duyarlılık ilkesini öne çıkaran yaklaşımları dikkate almaları istenmektedir.

 

YER

Yer seçimi serbesttir. Yarışmacıların seçtikleri yere ilişkin mimari, coğrafi ve kültürel verileri tasarımlarında nasıl kullandıklarını sunum paftalarında belgelemeleri gerekmektedir.

 

PROGRAM 

Senaryoya bağlı olarak yarışmacı tarafından gerekçeleri ile birlikte önerilecektir.

 

YARIŞMAYA KATILMA KOŞULLARI

 1. Yarışmaya Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki okullar/üniversitelerin mimarlık bölümlerinde öğrenim gören lisans öğrencileri bireysel ya da grup olarak katılabilirler.
 2. Bireysel katılımlarda bizzat katılımcının, grup katılımlarında ekip başının mimarlık bölümünden olması zorunludur. Grup katılımlarında kişi sayısı sınırlaması yoktur.
 3. 2017 yılında mezun olacak öğrenciler de yarışmaya katılabilir. Bireysel katılımlarda bizzat katılımcının, ekip katılımlarında, tüm ekip üyelerinin yarışmanın ilan edildiği tarihte öğrenci olduğunu belgelemesi gereklidir.
 4. Yarışmaya katılan her projede özgünlük ve daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ya da başka bir yarışmaya katılmamış olması koşulu aranmaktadır.
 5. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 6. Yarışmaya sunulan çalışmaların her türlü fikri hakları, 5846 sayılı Kanun’un hükümleri uyarınca sahiplerine aittir, ancak bu yarışmaya katılmakla yarışmacılar projelerinin ÇUHADAROĞLU tarafından sergilenmesi ve her türlü yayın aracılığıyla yayınlanmasını kabul etmiş sayılacaklardır. Ödül alan projeler iade edilmeyecektir.
 7. Yarışmaya seçici kurul üyeleri, raportörler ve ÇUHADAROĞLU çalışanları ile birinci derece yakınlıkları olanlar katılamazlar.
 8. Yarışmaya katılan öğrenciler, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

 

YARIŞMA TAKVİMİ

11 Mayıs 2017         :Yarışmanın duyurulması

08 Haziran 2017     :ÇUHADAROĞLU Fabrika Gezisi (Yarışmacı Taleplerine göre planlanacaktır. Yarışmacılar, www.cuhadaroglu.com sitesi üzerinden katılımcı formu doldurduğu aşamada  fabrika gezisi talebini iletmeleri gerekmektedir.

12 Haziran 2017     : Soru sorma için son tarih

20 Haziran 2017     : Soruların yanıtlanması

8 Eylül 2017             : Proje teslimi en geç saat 17: 00’dir.

29 Eylül 2017          : Sonuçların duyurulması

20 Ekim 2017          : Sergi açılışı, 1 hafta süre ile tören zamanına kadar kalacaktır.

27 Ekim 2017          : Kolokyum (sergi devam eder), ödül töreni

 

YARIŞMA SÜRECİ

 • Yarışma şartnamesi, 11/05/2017 tarihinden itibaren www.cuhadaroglu.com adresinde yayınlanacaktır. Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, ilk aşamada  www.cuhadaroglu.com adresi üzerinden öğrenci proje yarışması linkine girerek web üzerinden oluşturacakları, iki adımdan oluşan “Başvuru Formu”nu doldurmak zorundadır. Yarışmacıların bu başvuru formunda beyan ettikleri iletişim bilgileri ( mail, telefon, adres vb.) üzerinden  yarışma süresince iletişimleri sağlanacaktır. Ekip halinde katılan yarışmacılardan ekip lideri olarak belirlenmiş en az bir yarışmacının muhakkak web üzerinden başvuru formunu doldurması gerekmektedir. Ekip liderlerinin başvuru formunda tüm ekibin bilgilerini iletmesi yeterlidir. Web üzerinden başvurusu yapılmamış ve başvuru formu doldurulmamış  projeler fiziki olarak teslim edilmiş olsa bile geçersiz sayılacaktır. www.cuhadaroglu.com adresinde, Öğrenci Proje Yarışması linki içinde yer alan “Başvuru Formu” en geç 05 Eylül 2017 saat 17.00’ye kadar doldurulmalıdır.
 • Yarışmaya katılmak isteyen tüm öğrencilerin, www.cuhadaroglu.com adresinde doldurdukları ‘Başvuru Formu‘’nu, teslim aşamasında gönderilecek zarfın içine imzalı olarak eklemeleri zorunludur. Ekip katılımlarında, doldurulan ‘Başvuru Formu’ tüm ekip üyeleri tarafından ayrı ayrı imzalanacaktır.
 • Yarışmaya katılanlar, fabrika gezi taleplerini 05/06/2017 saat 17:00’ye kadar iletisim@cuhadaroglu.com adresine bildirmek kaydıyla ÇUHADAROĞLU Fabrikası’na düzenlenecek geziye katılabilirler.  Ayrıca web üzerindeki “Başvuru Formu” içinde yer alan ilgili alana bu talebi yazabilirler.
 • Katılımcılar yarışma ile ilgili sorularını yarışma ilanından itibaren en geç 12/06/2017 saat 17.00’ye kadar iletisim@cuhadaroglu.com adresine iletebilirler.
 • Sorular ve yanıtları 20/06/2017 tarihinde www.cuhadaroglu.com adresinde yayınlanacaktır. Süreç içindeki olası değişiklikler, ek bilgiler ve sonuçlar web sitesinde ilan edilecektir. Sorulara telefonla yanıt verilmeyecektir.
 • Proje teslim tarihi 08/09/2017 günü saat 17.00’dir.
 • Yarışma sonuçları 29/09/2017 günü açıklanacaktır.
 • Tüm projeler, sonuçlar ilan edildikten sonra kitap olarak basılacak ve dağıtımı yapılacaktır.

 

Projelerin teslim günü, yeri ve şartları:

Proje teslim tarihi en geç 08/09/2017 Cuma günüdür. Projelerin bu tarihte saat 17.00’ye kadar elden teslim edilmesi, kargo ile gönderilecek projelerin de 08/09/2017 Cuma günü saat 17.00’ye kadar kargoya verilmiş olması ve kargoya verildiğine dair belgenin iletisim@cuhadaroglu.com adresine en geç 08/09/2017 saat 20.00‘ye kadar ulaştırılması gerekmektedir. Kargoya verilen projelerin ise en geç 13/09/2017 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar proje teslim adresine ulaştırılmış olması beklenmektedir. Kargo fişi ibraz edilmeyen, 08/09/2017 tarihinden sonra kargoya verilen veya 13/09/2017 tarihinden sonra proje teslim adresine ulaşan projeler kabul edilmeyecektir. Elden ya da kargo ile teslim aşağıdaki adrese yapılacaktır:

 

Proje Teslim Adresi:

İTÜ Mimarlık Fakültesi, Taşkışla Kampüsü, Harbiye, 34437, Şişli / İstanbul

Sn. Öğr. Gör. Dr.Burçin Kürtüncü ve Sn. Araş. Gör. Erenalp Büyüktopcu isimleri dikkatine gönderilecektir.

İletişim için: iletisim@cuhadaroglu.com adresine mail gönderebilirsiniz.

 

Yukarıda belirtilen tarih ve saatlerden sonra ulaşan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Uyarı: Yarışmayı düzenleyen kurum, ilgili kişilere ve adrese teslim edilmeyen ya da kargoda kaybolan projelerden sorumlu değildir.

 

JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLERİN ADLARI VE KİMLİKLERİ

Asli Jüri Üyeleri (Ünvanlarına göre)

 1. Prof.Dr. Yurdanur Dülgeroğlu Yüksel (İTÜ)
 2. Prof.Dr. Deniz İncedayı (MSGSÜ)
 3. Prof.Dr. Çiğdem Polatoğlu (YTÜ)
 4. Doç. Dr. Hüseyin Kahvecioğlu (İTÜ)
 5. Yrd. Doç. Dr. Dilek Yıldız (İTÜ)
 6. Ahmet Alataş (Y.Müh.Mimar)
 7. Cem Sorguç (Mimar)

 

Yedek Jüri Üyeleri

 1. Doç.Dr. Funda Uz (İTÜ)
 2. Doç.Dr. Ömer Erem (İTÜ)

 

Raportörler

 1. Öğr.Gör.Dr. Burçin Kürtüncü (İTÜ)
 2. Ar.Gör. Erenalp Büyüktopcu (İTÜ)

 

 

ÖDÜLLER

 1. Ödül 6000 TL
 2. Ödül 4000 TL
 3. Ödül 3000 TL

Eşdeğer Mansiyonlar (1000 TL x 3 adet )

Dereceye girenlerin kendi tercihleri doğrultusunda yapacakları iş ve staj başvuruları, ÇUHADAROĞLU tarafından öncelikli olarak değerlendirmeye alınacaktır.

 

YARIŞMACILARA VERİLECEK BELGELER

Yarışma şartnamesi ve diğer dokümanlar www.cuhadaroglu.com web sitesinde “Öğrenci Proje Yarışması” linkinde yer alacaktır.

 

YARIŞMACILARDAN İSTENENLER

*Tasarımı açıklayan 2 ve 3 boyutlu görsel ifadeler ( plan, kesit, görünüş, perspektif, eskiz, diyagram, şema, metin vb.)

* En fazla 750 kelimelik açıklama raporu, (Word dosyası)

* En fazla 100 kelimelik özet katalog metni, (Word dosyası)

* Yatay A1 boyutunda, 200 gr. kağıda basılmış 3 adet pafta

*Tasarımın fiziksel maket fotoğrafları ile desteklenmesi önerilir.

 

Teslimlerde dikkat edilecek hususlar:

Yarışmacılar yukarıda istenen çizimleri belirtilen ölçeklerde, yatay kullanılmış A1 boyutlu paftalara, basılı (hard copy) olarak teslim edeceklerdir. Paftalar 200 gr.hamur kağıda basılacak ve basılı yüzü  dışa gelecek şekilde  rulo yapılarak gönderilecektir.

 

CD / DVD / Taşınabilir Bellek:

Yarışma paftalarının tamamını (katmanlar [layerlar] ile kaydedilmiş TIFF formatında ve 300 dpi çözünürlükte) ve mimari açıklama raporu niteliğinde 100 kelimeyi geçmeyecek özet metni (txt ya da doc formatında) içerecek biçimde teslim paketine eklenmelidir.

 

Kimlik Zarfı:

Yarışmacılar, projenin teslim edileceği ambalajın içine proje ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde – el yazısı olmamak koşulu ile – “Çuhadaroğlu Alüminyum 2017  Öğrenci Proje Yarışması Kimlik Zarfı” başlığı yazılı, kapalı ve içini göstermeyen bir zarf koyacaklardır. Kimlik zarfı içinde:

 1. www.cuhadaroglu.com adresinde yer alan imzalı “Yarışma Katılımcı Belgesi” formu yarışmaya ekip olarak katılım durumunda, her üye için doldurulmalı ve imzalanmalıdır. Web üzerinden alınacak “Yarışma katılımcı Belgesi”, web sitesinde “Başvuru Formu” aşaması doldurulduktan sonra gelen ikinci kısımdır.
 2. Üniversiteden onaylı öğrenci belgesi
 3. TC kimlik no’lu bir kimlik belgesinin fotokopisi

bulunmalıdır.

 

Kimlik zarfı dışında paftalarda yarışmacıların kimliklerine ilişkin herhangi bir ifade yer alan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Paftaların muhakkak projelerin görünmeyeceği bir şekilde paketlenmesi gerekmektedir.

Yarışmaya katılan tüm projelerin kimlik zarfları, jüri değerlendirmesi tamamlandıktan sonra açılır ve tüm katılımcıların kimlikleri yarışma tutanağında yer alır.

 

RUMUZ VE AMBALAJ ESASLARI

Beş rakamdan oluşan rumuz (rumuzdaki rakamlar yinelenmemeli ve sıralı olmamalıdır), 1 x 4 cm boyutlarında olacak ve her paftanın, zarfın ve ambalajın sağ üst köşesine (el yazısı olmamak koşulu ile) yazılacaktır. Proje paftasının üzerinde   rumuz yazılmadan teslim edilmiş projeler  için raportörler tutanak tutmaktadır.

 

Yarışmada istenenler, dış etkilerden zarar görmeyecek tek bir ambalaj içinde teslim edilmelidir. Projeler, kimlik zarfı ve dijital saklama öğeleri (CD / DVD / taşınabilir bellek) kırılmamış ve katlanmamış biçimde ambalaja yerleştirilmelidir.)

 

 

 

Asli Jüri Üyeleri                                                                                  İmza

 1. Prof.Dr. Yurdanur Dülgeroğlu Yüksel (İTÜ) …………………..
 2. Prof.Dr. Deniz İncedayı (MSGSÜ) …………………..
 3. Prof.Dr. Çiğdem Polatoğlu (YTÜ) …………………..
 4. Doç. Dr. Hüseyin Kahvecioğlu (İTÜ) …………………..
 5. Yrd. Doç. Dr. Dilek Yıldız (İTÜ) …………………..
 6. Ahmet Alataş (Y.Müh.Mimar) …………………..
 7. Cem Sorguç (Mimar) …………………..

 

Yedek Jüri Üyeleri

 1. Doç.Dr. Funda Uz (İTÜ) …………………..
 2. Doç.Dr. Ömer Erem (İTÜ) …………………..

 

Raportörler

 1. Öğr.Gör.Dr. Burçin Kürtüncü (İTÜ) …………………..
 2. Ar.Gör. Erenalp Büyüktopcu (İTÜ) …………………..