Çuhadaroğlu Alüminyum Öğrenci Proje Yarışması 2015

 

Yarışmanın Amacı

Çuhadaroğlu olarak gerek alüminyum sektörünün Türkiye’deki referans markası olmamız gerekse bu durumun bize yüklediği misyon çerçevesinde; alüminyum teknolojilerinin tanıtılması, yaygın olarak kullanılması ve özellikle genç fikirlerle sektörün gelişmesinin desteklenmesi amacıyla her yıl öğrencilere yönelik Öğrenci Proje Yarışması düzenlemekteyiz.

Genç beyinlerin yaratıcı fikirleriyle ortaya çıkan projelerin, hem sektörümüze hem de ülkemize katkı sağlayacağına inanmaktayız. Üniversitelerin ev sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz yarışmalar, üniversite ve sanayi işbirliğine de katkıda bulunmaktadır.

YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI

Gözlem yapısı tasarımı ile kast edilen; açık alanda konumlandırılacak, içinde yer alacağı coğrafya gözetilerek doğal yaşam, iklimsel dönüşüm, yaban yaşamı, gökyüzü vb. olaylarından yarışmacının seçeceği bir ya da daha fazlasının gözlemlenebileceği / izlenebileceği, sürdürülebilir bir yapı ve çevresinin tasarımıdır. Tasarımda gözlem / izleme işlevi asal olmalıdır. Yapı ayrıca, gözlemcinin kişisel ihtiyaç ve diğer temel gereksinimlerini de karşılayabilecek nitelikte ve korunaklı olmalıdır.

Tasarımın, çevre bilinci paralelinde sürdürülebilir ve malzeme tabanlı olan ÇUHADAROĞLU Alüminyum Sistemleri düşünülerek geliştirilmesi önerilmektedir.

YER

Yarışmacı proje alanını Türkiye ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içinde olmak şartıyla kendisi seçecektir. Yarışmacılardan, çalıştıkları proje alanını seçme nedenlerini açıklamaları ve yer hakkında gerekli bilgi ve verileri (fotoğraflar, açıklayıcı metinler vb. ile) ayrıntılı bir şekilde sunmaları beklenmektedir.

PROGRAM

Mimari program, gözlem konusu ve yere göre yarışmacı tarafından belirlenecek ve nedenleriyle açıklanacaktır. Alan sınırlaması yoktur.

Yarışmacılara Verilecek Belgeler

Yarışma Şartnamesi ve diğer dökümanlar web sitesinde yer alacaktır.

Yarışmacılardan İstenenler

Çizimler:
Genel yerleşim planı
Planlar, kesitler, görünüşler
Detaylar
Projeyi açıklayıcı görseller / perspektifler.

Yarışmacılar yukarıda istenen çizimleri gerekli gördükleri ölçeklerde, dikey kullanılmış A1 boyutlu paftalara, basılı (hard copy) ve foto bloğa monte edilmiş biçimde teslim edeceklerdir. Projeler en fazla iki adet paftada sunulabilir.

Mimari Açıklama Raporu
Mimari açıklama raporu, projenin yere ait ve işlevsel özelliklerine, mimari yaklaşımlarına ve önerilen sistemin uygulanabilirliğine ilişkin açıklamaları içermelidir. Rapor 750 sözcüğü geçmemelidir ve proje paftası üzerinde yer almalıdır. Rapor içinde, gerekli görülen konsept çizimleri kullanılabilir.

Katılım Koşulları

1. Yarışmaya Türkiye ya da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki üniversitelerin mimarlık bölümlerinde öğrenim gören lisans öğrencileri bireysel ya da grup olarak katılabilirler.

2. Bireysel katılımlarda bizzat katılımcının, grup katılımlarında ekip başının mimarlık bölümünden olması zorunludur. Grup katılımlarında kişi sayısı sınırlaması yoktur.

3. 2015 yılında mezun olacak öğrenciler de yarışmaya katılabilir. Bireysel katılımlarda bizzat katılımcının, ekip katılımlarında, tüm ekip üyelerinin yarışmanın ilan edildiği tarihte öğrenci olduğunu belgelemesi gereklidir.

4. Yarışmaya katılan her projede özgünlük ve daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ya da başka bir yarışmaya katılmamış olması koşulu aranmaktadır.

5. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

6. Yarışmaya sunulan çalışmaların her türlü fikri hakları, 5846 sayılı Kanun’un hükümleri uyarınca sahiplerine aittir, ancak bu yarışmaya katılmakla çalışmalarının ÇUHADAROĞLU tarafından sergilenmesi ve her türlü yayın aracılığıyla yayınlanmasını kabul etmiş sayılacaklardır. Ödül alan projeler iade edilmeyecektir.

7. Yarışmaya seçici kurul üyeleri, raportörler ve ÇUHADAROĞLU ile birinci derece yakınlıkları olanlar katılamazlar.

8. Yarışmaya katılan öğrenciler, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

Yarışma Takvimi

15 Mayıs 2015 : Yarışmanın duyurulması
15 Haziran 2015 : ÇUHADAROĞLU Fabrika Gezisi
19 Haziran 2015 : Soru sorma için son tarih
26 Haziran 2015 : Soruların yanıtlanması
06 Ekim 2015 : Proje teslimi, saat 17.00’e dek
16 Ekim 2015 : Seçici Kurul’un değerlendirmeye başlaması
26 Ekim 2015 : Sonuçların duyurulması
06 Kasım 2015 : Ödül töreni, sergi ve kolokyum

Yarışma Süreci

– Yarışma şartnamesi, 15 Mayıs 2015 tarihinden itibaren www.cuhadaroglu.com adresinde yayınlanacaktır. Yarışmaya katılacak öğrencilerin sitedeki katılım formunu doldurarak kayıt olması gerekmektedir (06 Ekim 2015 saat 17:00’a kadar kayıt olunabilir). Ekip katılımlarında ekip başının e-postayı göndermesi ve tüm ekibin bilgilerini iletmesi yeterlidir.
– Yarışmaya katılmak isteyen tüm öğrencilerin www.cuhadaroglu.com adresinde yer alan “Yarışmacı Katılımcı Formu”nu doldurarak, teslim aşamasında gönderilecek zarfın içine imzalı olarak eklemeleri zorunludur ( Ekip katılımlarında tüm ekip üyeleri tarafından doldurulacaktır ).
– Yarışmaya katılanlar kendi tercihlerine bağlı olarak taleplerini 05 Haziran 2015 17:00’a dek iletisim@cuhadaroglu.com adresine bildirmek kaydıyla ÇUHADAROĞLU Fabrikası’na düzenlenecek geziye katılabilirler.
– Katılımcılar yarışma ile ilgili sorularını yarışma ilanından itibaren en geç 19 Haziran 2015 saat 17.00’e kadar iletisim@cuhadaroglu.com adresine iletebilirler.
– Sorular ve yanıtları 26 Haziran 2015 tarihinde www.cuhadaroglu.com adresinde yayınlanacaktır. Süreç içindeki olası değişiklikler, ek bilgiler ve sonuçlar web sitesinde ilan edilecektir. Sorulara telefonla yanıt verilmeyecektir.
– Proje teslim tarihi 06 Ekim 2015 Salı günü saat 17.00’dir.
– Seçici kurul değerlendirmesi 16 Ekim 2015 tarihinde başlayacaktır.
– Yarışma sonuçları 26 Ekim 2015 günü açıklanacaktır.
– Tüm projeler, sonuçlar ilan edildikten sonra kitap olarak basılacak ve dağıtımı yapılacaktır.

Ödüller

1. Ödül 6000 TL

2. Ödül 4000 TL

3. Ödül 3000 TL

Mansiyonlar 1000 TL x 3

Dereceye girenlerin kendi tercihleri doğrultusunda yapacakları iş ve staj başvuruları, ÇUHADAROĞLU tarafından öncelikli olarak değerlendirmeye alınacaklardır.

İletişim

Tel : 0212 – 224 20 20 pbx
Faks : 0212 – 224 20 40
Adres : Yakuplu Köyü Yolu, Hürriyet Mah. No/6 Beylikdüzü – İstanbul / TÜRKİYE

iletisim@cuhadaroglu.com