Çuhadaroğlu Alüminyum 2012 Öğrenci Proje Yarışması

Alüminyum sektörünün önemli kuruluşlarından ÇUHADAROĞLU, yaratıcı, genç fikirlerle sektörün gelişimini desteklemek üzere, her yıl tekrarlanan ve alüminyum teknolojisinin kullanımını hedefleyen tek kademeli ulusal öğrenci yarışması düzenlemektedir. Bu yıl dokuzuncusu düzenlenecek olan yarışmanın konusu; Eskişehir Kent Tarihi Müzesi Projesidir; sürdürülebilir mimari tasarım kriterlerine bağlı kalarak Eskişehir ve yakın çevresinin değerlerini ve tarihini aktaracak bir müze tasarımı hedeflenmektedir.

YARIŞMANIN KONUSU VE AMACI

Eskişehir Kent Tarihi Müzesi; sürdürülebilir mimari tasarım ölçütlerine bağlı kalarak Eskişehir ve yakın çevresinin değerlerini ve tarihini aktaracak bir müze tasarımı.

Küresel ısınmanın etkileri sonucunda çevrenin korunması ve sürdürülebilirliği güncel ve önemli bir konuyu oluşturmaktadır. Bu kapsamda en önemli strateji, çevre bilincinin yerleştirilmesidir. Bu bilinç mimarlık alanında geri dönüşümlü malzemelerin ve sistemlerin kullanılması, enerji etkin tasarım kriterlerinin uygulanması, atık yönetiminin sağlanması, yeşil sertifika değerlendirme sistemlerine uygun tasarımın gerçekleştirilmesi, kentsel bağlamda ulaşım sistemlerinde fosil yakıttan uzaklaşılması gibi stratejileri içermektedir. Bu nedenle tasarımda çevre bilinci ve sürdürülebilirlik dikkate alınması gereken birincil ölçüttür. Tasarımdaki diğer ölçüt ise engelli uyumlu mekansal çözümlemelerdir.

Eskişehir, edebiyat, mimari, yer altı zenginlikleri (termal kaynaklar, bor madeni ve lületaşı), sanayi, eğitim ve yerel yemekleri ile özgün bir yapıya sahiptir. Kentin son yıllardaki hızlı gelişimi ile raylı sistemlerin önem kazandığı bir ulaşım ağı vardır. Dinamik ve genç ağırlıklı bir nufusu barındıran ve zengin bir tarihe sahip olan kent, tarihi Odunpazarı bölgesi ile eski mimari dokusunu bugünde yaşatmaktadır. Eskişehir, aynı zamanda her noktada karşılaşılabilen Porsuk çayının yumuşak etkisini de sergiler ve su ile ulaşıma uygun bir kentsel kurguya sahiptir. Yakın çevresinde Yazılıkaya, Gürleyik, Sivrihisar, Seyitgazi, İnönü, Kırka, Mihalıçık gibi doğal sit alanlarına ve özgün yerleşimlere sahiptir. Ancak bu değerlerini sergileyecek bir kent müzesine sahip değildir.

Tasarımın, çevre bilinci paralelinde sürdürülebilir bir sistem ve malzeme tabanlı olan ÇUHADAROĞLU Alüminyum Sistemleri’nin  düşünülerek geliştirilmesi önerilmektedir.
YER

Eskişehir Yem Sanayii Arsası: Doğuda Porsuk çayı kıyılarından batıda Kütahya yoluna kadar olan arsanın, kent merkezi ile karayolu ve su bağlantısı bulunmaktadır.

PROGRAM

Giriş holü
Bilet satış ve danışma bankosu
Vestiyer
Hediyelik eşya satış birimi
Pasta salonu
Restoran birimi (piyano gibi canlı müzik ve dans imkânlı)
Konferans salonu (belgesel gösterimi olanaklı)
Sergi salonları: kalıcı ve geçici sergi galerileri (interaktif sergi olanaklı)
Kütüphane (Eskişehir ile ilgili her türlü dokümanı kapsayan)
Açık sergi alanları
Depo alanları
Sergiye hazırlama alanları
Yönetim birimi
Teknik birimler
Islak hacimler
Servis girişi
Otopark (otobüs ve araba otoparkı)

NOT: Toplam kapalı alan 3000 m2 den fazla olmamalıdır. Bu alanın 1500 m2lik kısmı farklı büyüklüklerdeki (en küçüğü 35m2 – en büyüğü 200 m2) galerilere ayrılmış olmak üzere düşünülmelidir. Müze gelişmeye açık olacaktır. Bu bağlamda, sonraki yıllarda nasıl gelişebileceğinin de “gelişme alanı-izi” olarak mutlaka tasarımda dikkate alınması ve ifade edilmesi gerekmektedir.

YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI

• Seçici Kurul üyeleri ve ÇUHADAROĞLU ile birinci derece yakınlıkları olanlar dışında Lisans öğrencileri ile sınırlıdır. Yarışmaya Türkiye veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki mimarlık bölümlerinde öğrenim gören lisans öğrencileri bireysel ya da grup olarak katılabilirler.
• Bireysel katılımlarda bizzat katılımcının, grup katılımlarında ekip başının mimarlık bölümünden olması zorunludur. Grup katılımlarında kişi sayısı sınırlaması yoktur.
• 2012 yılında mezun olan öğrenciler de yarışmaya katılabilirler.
• Yarışmaya katılan her projede özgünlük ve daha önce başka bir yerde
Yayınlanmamış ya da başka bir yarışmada ödül almamış olması şartı aranmaktadır.  Bunun aksi bir durumun tespiti ve bu tespitin, jüri üyelerinin nitelikli çoğunluğu tarafından onaylanması halinde, proje yarışma dışı bırakılır, ödül kazandıysa ödülün tamamı yarışma organizasyonuna iade edilir.
• Yarışmaya katılım ücretsizdir.
• Yarışmaya sunulan çalışmaların her türlü fikri hakları, 5846 sayılı kanunun hükümleri uyarınca sahiplerine aittir, ancak bu yarışmaya katılmakla projelerinin ÇUHADAROĞLU tarafından sergilenmesi ve her türlü  yayın aracıyla yayınlanmasını  kabul etmiş sayılacaklardır. Yarışma projeleri iade edilmeyecektir.
• Yarışmaya katılan öğrenciler, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

YARIŞMA TAKVİMİ

25 Mayıs 2012  : Yarışmanın ilanı
06 Haziran 2012  : Fabrika gezisi
22 Haziran 2012  : Soru sorma için son tarih
29 Haziran 2012  : Soruların cevaplanması
10 Ekim 2012              : Proje teslimi, saat 18.00
12-13 Ekim 2012  : Jüri değerlendirmesi
19 Ekim 2012    : Sonuçların ilanı
16 Kasım 2012  : Ödül töreni, sergi ve kolokyum

YARIŞMA SÜRECİ

• Yarışma şartnamesi, 21 Mayıs 2012 tarihinden itibaren www.cuhadaroglu.com adresinde yayınlanacaktır. Yarışmaya katılacak öğrencilerin sitedeki katılım formunu doldurması gerekmektedir.
• Yarışmaya katılanlar kendi tercihine bağlı olarak talebini [email protected] adresine bildirmek kaydıyla ÇUHADAROĞLU Tesisine düzenlenecek geziye katılabilecektir.
• Katılımcılar yarışma ile ilgili sorularını 22 Haziran 2012 tarihine kadar [email protected] adresine ileteceklerdir.
 
• Sorular ve yanıtlar 29 Haziran 2012 tarihinde www.cuhadaroglu.com adresinde  
Yayınlanacaktır. Süreç içindeki olası değişiklikler, ek bilgiler ve sonuçlar web sitesinde ilan edilecektir. Telefonla yapılacak soru amaçlı başvurulara yanıt verilmeyecektir.
• Tüm projeler, sonuçlar ilan edildikten sonra kitap olarak basılacak ve dağıtımı yapılacaktır.

Projelerin teslim günü, yeri ve şartları:

Proje  teslim tarihi 10 Ekim 2012 Çarşamba günüdür. Projeler bu tarihte saat 18.00’e kadar elden, kargo gönderilen projelerin de 10 Ekim 2012 Çarşamba günü saat 18:00 kadar kargoya verilmiş olması ayrıca, kargoya verildiğine dair belgenin iletiş[email protected] adresine aynı süre içinde ulaştırılması dikkate alınacaktır. Elden teslimde ya da kargo ile ulaştırılması durumunda gereken adres şöyledir:

(ÇUHADAROĞLU 2012) Anadolu Üniversitesi İki Eylül Kampusu, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Eskişehir

Bu tarih ve saatten sonra ulaşan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Uyarı: Yarışmayı düzenleyen kurumlar, ilgili kişilere veya makamlara teslim edilmeyen, kargoda kaybolan projelerden sorumlu tutulamazlar.

 

JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLERİN ADLARI VE KİMLİKLERİ

Asli Jüri Üyeleri (Alfabetik dizin’e göre)
 
Ayfer AYTUĞ (Prof. Dr. Yıldız Teknik Üniversitesi)
Gülser ÇELEBİ (Prof. Dr. Gazi Üniversitesi)
Yüksel DEMİR (Yard. Doç. Dr. İstanbul Teknik Üniversitesi)
Mehmet GÜREL (Mimar – Eskişehir Mim. Odası Şubesi Başkanı)
Halit HALAÇ (Mimar)
Mehmet  İNCEOĞLU (Yard. Doç. Dr. Anadolu Üniversitesi)
Nevzat SAYIN (Mimar)
Leyla Y. TOKMAN (Doç. Dr. Anadolu Üniversitesi)
Bilal YAKUT (Mimar)

Yedek Jüri Üyesi
 
Ebabekir ÖZMERT (Mimar)

Raportörler

Elif TATAR (Araş.Gör. Anadolu Üniversitesi)
İnci GÜLDOĞAN (Araş.Gör. Anadolu Üniversitesi)

ÖDÜLLERİN TUTARI

1. Ödül    6000 TL
2. Ödül    4000 TL
3. Ödül    3000 TL
Mansiyonlar (1000 TL X 3)   

Dereceye girenlerin kendi tercihleri doğrultusunda yapacakları iş ve staj başvuruları, ÇUHADAROĞLU tarafından öncelikli olarak değerlendirmeye alınacaklardır.

YARIŞMACILARA VERİLECEK BELGELER

• Yarışma şartnamesi ve diğer dokümanlar web sitesinde yer alacaktır.

YARIŞMACILARDAN İSTENENLER

Çizimler:

• Genel yerleşim planı 1/1000 ve 1/500
• Planlar,  kesitler, görünüşler 1/200,
• Detaylar (gerekli görülen ölçeklerde),
• Projeyi açıklayıcı perspektifler.

Pafta boyutu A1 formatında dikey olmalıdır.

Mimari Açıklama Raporu:

Mimari açıklama raporu, projenin işlevsel özelliklerini ve mimari yaklaşımlarını ortaya koyan nitelikte olmalı ve önerilen sistemin farklı koşullarda uygulanabilirliğine ve kombinasyonlarına ilişkin açıklamaları içermelidir. Rapor 300 kelimeyi geçmeyecektir ve ayrı olarak verilmeyerek proje ile birlikte pafta düzeni içinde bir bütün olarak ele alınacaktır. Rapor içinde gerekli görülen konsept çizimleri kullanılabilir. Ayrıca, yarışma kitapçığı için 100 kelimeyi geçmeyecek bir özet de istenmektedir.

Cd-Rom:

Yarışma paftalarının tamamı (jpeg formatında) ve mimari açıklama raporu niteliğindeki metin (txt ya da doc formatında) iki kopya Cd-Rom olarak teslim edilecektir.
Kimlik Zarfı:

Yarışmacılar, projenin teslim edileceği ambalajın içine proje ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde –el yazısı olmamak koşulu ile- yazılmış “Çuhadaroğlu Alüminyum 2012 Öğrenci Proje Yarışması Kimlik Zarfı” başlığı yazılı bir zarf içine,
– Ad, Soyadı
– Okudukları okul, kaçıncı sınıf öğrencisi oldukları (Üniversiteden onaylı öğrenci belgesi)
– Adres, telefon numaraları ve e-posta adreslerini belirttikleri imzalı belgeyi koyarak teslim edeceklerdir.

Kimlik zarfı dışında paftalarda yarışmacıların kimliklerine ilişkin herhangi bir ifade yer almamalıdır. Aksi takdirde proje değerlendirmeye alınmayacaktır. Yarışmaya katılan tüm projelerin kimlik zarfı açılır, kimlikleri açıklanır ve bu durum yarışma tutanağına geçirilir.

RUMUZ VE AMBALAJ ESASLARI

Rumuz beş rakamlı, 1X4 cm. boyutlarında olacak ve her paftanın, zarfın ve ambalajın sağ üst köşesine  -el yazısı olmamak koşulu ile- yazılacaktır.
Kargo gönderilerindeki gönderen adresi, raportörler tarafından gizlenecektir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin