Creathon City İstanbul Logo Yarışması

Creathon City İstanbul Logo Yarışması
Şartname

MADDE 1 – Genel Bakış

Creathon City İstanbul’da, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na Tasarım kategorisinde seçilen İstanbul’u uluslararası ölçekte tanıtan bir logo tasarlanması amaçlanmaktadır. Belirli bir göreve (iş) ilişkin birlikte bir Ekip olarak çalışmaya istekli, farklı yetenek ve becerilere sahip katılımcılardan ekipler (aşağıda tanımlanacaktır) kurulabilir. Creathon, tasarım ve ilgili alanlara ilişkin hizmet ve uygulamalar geliştirmek amacıyla öğrenciler, tasarımcılar, geliştiriciler veya pazarlamacılar gibi çok geniş bir profile hitap eden bir yarışmadır. Creathon, Madde 2’de tanımlanan yarışmadır (bundan böyle “Creathon” olarak anılacaktır).

MADDE 2 – Creathon’un Organizasyonu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, (bundan böyle “İBB” olarak anılacaktır) tarafından düzenlenen Creathon yarışması, 12 saatlik kesintisiz bir süre içinde gerçekleştirilecek çeşitli görevler sunmaktadır. (bundan böyle birlikte “Görevler” ve ayrı ayrı “Görev” olarak anılacaktır)

Yarışma iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir;

-1. Aşama: Ön eleme;

Yarışmaya katılmak isteyen ekipler/kişiler; özgeçmiş ve kendilerini anlatan/tanıtan çalışmalarını içeren bir sunum dosyasını başvuru sırasında sisteme yükleyecektir. Bu dosyalar ön eleme için Seçici Kurul tarafından değerlendirilecektir.

-2.Aşama: Creathon

1.aşama sonunda seçilen Ekip’ler Creathon’a katılmaya hak kazanacaktır.

Görevler ve amaçlarına ilişkin ek bilgi creathoncity.istanbul web sitesinde (bundan böyle “Web sitesi”) ve/veya İBB tarafından seçilen diğer mecralarda sunulacaktır.

MADDE 3 – Katılım

3.1. Creathon’a kayıt; 17/01/2018 – 07/02/2018 arasında web sitesi üzerinde yer alan form doldurularak yapılır. Kayıt esnasında, Creathon fikrine ilişkin logo daha önce yapılan benzer çalışmalara ait -referans niteliğinde- dokümanlar (yazılı, işitsel veya görsel olabilir) kayıttaki bilgilere ek olarak, Ekip üyelerinin özgeçmişleri (zorunlu) ve ilgili olduğu düşünülen diğer dokümanlar (isteğe bağlı) başvuruya eklenir. İBB, katılım durumuna göre başvuru tarihlerini değiştirme hakkını saklı tutar.

3.2. Creathon’da yer alma hakkı elde etmek için, katılanların reşit olması gerekir (bundan böyle “Katılımcı(lar)” olarak anılacaktır). İBB ve İBB’nin kendi çalışanları, bu kişilerin birinci ve ikinci derece akrabaları, iştirakler vb… tüm iş ortakları (bu şirketlerin kadrosunda çalışan herkes) Creathon’da yer alamaz. Creathon’da yarışma bireysel veya takım olarak katılabilirler. Bir katılımcı ekip, Creathon’da görev almak için sadece tek bir başvuru yapabilir. Ekipler en az 2, en fazla 3 Katılımcıdan oluşur. Aynı ekipten tüm Katılımcıların ayrı ayrı kayıt yaptırması gereklidir. Aynı ekibin ortak dokümanları ise, ekibi temsilen bir Katılımcı tarafından tek defada yüklenebilir. Her Katılımcı, sadece bir Ekip’e katılabilir.
Katılımcılar, Creathon’a kayıt olarak, bu şartnamedeki Şart ve Koşullara uymayı kabul etmiş sayılırlar. Kayıt olmak için, başvuru formu sonrası, Şartname’nin de okunup kabul edildiğine dair bir onay kutucuğu yer almaktadır. Bu kutucuk tıklanmadan başvuru işlemi tamamlanmayacaktır.
Kaydı takiben, Katılımcılar e-posta ile bir başvurunun alındığına dair teyit mesajı alacaklardır. Ön değerlendirmeden geçen ekiplere aynı e-posta üzerinden duyuru yapılacaktır.

3.3. Katılımcılar, kendileriyle ilgili tam ve doğru bilgi vermelidirler. Yanlış veya eksik Katılımcı kayıt bilgileri, İBB tarafından başvuru iptaline ve kazanılacak ödülün iptaline sebep olabilir. İBB tarafından yapılan tüm itirazlar tamamen kendi mutlak takdirine göre yapılmış olup nihai olacaktır.

Creathon’a katılabilmek için İBB tarafından başvurunun ön eleme sonrası onaylanması ve kabul edilmesi gerekir. İBB, eksik ve/veya yanlış bildirilen yetenek ve/veya beklentilerinin bir nedenle karşılanamaması dahil ancak sınırlı olmaksızın herhangi bir nedenle kaydı onaylamayabilir.

Türkiye saati ile 07/02/2018 tarihi gece yarısından sonra gönderilen başvurular dikkate alınmayacaktır. İBB, sürenin sona ermesinden sonra alınan kayıtlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacaktır.

Katılımcı başına sadece tek bir başvuru (aynı isim ve iletişim adresi) kabul edilecektir. Katılımcılar başvuruları sırasında ön elemeye tabi tutulması amacıyla, özgeçmişlerini de iletmek zorundadırlar. Bu özgeçmişte,katılımcının; iletişim bilgileri, adres, doğum tarihi, iş durumu, eğitim durumu, var ise sertifikaları gibi bilgiler de yer almalıdır.

İBB, Creathon’un organize edilmesi, bu Şartların yorumlanması veya uygulanmasına ilişkin olarak Katılımcılar’ın taleplerine cevap verme yükümlülüğü altında olmayacaktır.

Ekiplerin Creathon süresince minimum 3 saat etkinlik alanında olması gerekir. Logo alternatifleri, bu sürenin sonunda belirlenecek olan şablona uygun olarak teslim edilmelidir.

3.4. Ekipler en az 2, en fazla 3 Katılımcıdan oluşur. Aynı ekipten tüm Katılımcıların ayrı ayrı kayıt yaptırması gereklidir. Aynı ekibin ortak dokümanları ise, ekibi temsilen bir Katılımcı tarafından tek defada yüklenebilir. Her Katılımcı, sadece bir Ekip’e katılabilir. Katılımcılar, Creathon’a kayıt olarak, bu şartnamedeki Şart ve Koşullara uymayı kabul etmiş sayılırlar.

Kayıt olmak için, başvuru formu sonrası, Şartname’nin de okunup kabul edildiğine dair bir onay kutucuğu yer almaktadır. Bu kutucuk tıklanmadan başvuru işlemi tamamlanmayacaktır.

Kaydı takiben, Katılımcılar e-posta ile bir başvurunun alındığına dair teyit mesajı alacaklardır. Ön değerlendirmeden geçen ekiplere aynı e-posta üzerinden duyuru yapılacaktır. Katılımcı başına sadece tek bir başvuru (aynı isim ve iletişim adresi) kabul edilecektir. Katılımcılar başvuruları sırasında ön elemeye tabi tutulması amacıyla, özgeçmişlerini de iletmek zorundadırlar. Bu özgeçmişte, katılımcının; iletişim bilgileri, adres, doğum tarihi, iş durumu, eğitim durumu, var ise sertifikaları gibi bilgiler de yer almalıdır.

İBB, Creathon’un organize edilmesi, bu Şartların yorumlanması veya uygulanmasına ilişkin olarak Katılımcılar’ın taleplerine cevap verme yükümlülüğü altında olmayacaktır.

MADDE 4 – Creathon’un İlerleyişi

4.1. Zaman ve Yer

Zaman çizelgesi, İBB tarafından oluşturulan Creathon yarışmasını kapsamaktadır. Creathon aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleşecektir:

4.1.1 Ekip’leri karşılama, Ekip ile buluşma ve kurgu

17/02/2018 tarihinde saat 10:00 – 11:00 Kayıt – Karşılama

Etkinlik Yeri: Habita

Ulubaş Caddesi No:23 Kat:2 Yeşilce Mahallesi 4.Levent, Sanayi Mahallesi, İstanbul

4.1.2 Açılış Konuşması ve Bilgilendirmeler

17/02/2018 tarihinde saat 11:00-12:30

4.1.3 Creathon’un Başlatılması

17/02/2018 Tarihinde saat 14.00

Süre: 17/02/2018 tarihi 22.00’a kadar

4.1.4 Projelerin Teslimi

17/02/2018 Tarihinde saat 22.00

4.2. Bilgisayar Araçları / Donanım

Creathon’un tam süresi boyunca Wi-fi bağlantısı sağlanacaktır.

Katılımcılar, kendi ekipmanlarını (özellikle bilgisayar, uzatma kablo, çoklu güç çıkışı…) ve geliştirme araçlarını getireceklerdir. Katılımcılar, Creathon sırasında münhasıran kendi ekipmanlarından sorumlu olacaklardır. İBB, Creathon sırasında Katılımcılara bazı ekipman ve giysiler verebilir. Katılımcılar, bu ekipman ve giysilerin İBB’nin mülkü olduğunu kabul eder.

4.3. Katılımcıların Masrafları

Katılımcılara, Creathon’a katılımlarına ilişkin herhangi bir masrafları İBB tarafından ödenmeyecektir.

4.4. Ekipler

Katılımcılar, Creathon’da çeşitli yetenekleri olan en az 2, en çok 3 kişiden oluşacaktır.
Her bir Ekip, “Sözcü” olarak anılacak ve İBB ile ilişkilerden sorumlu olacak bir Ekip Lideri belirleyecektir.

4.5. İstenenler

Ekiplerin Creathon süresince minimum 3 saat etkinlik alanında olması gerekir. Logo alternatifleri, bu sürenin sonunda belirlenecek olan şablona uygun olarak teslim edilmelidir.

Creathon’a katılan ekipler logolarını aşağıda belirtilen niteliklerde teslim edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Her ekip minimum 1, maksimum 2 logo tasarımı teslim eder.
Logolar Adobe Illustrator vb. vektörel tabanlı programlarda hazırlanacaktır ve yüksek çözünürlüklü, convertli (.pdf, .ai formatında) çalışılacaktır.
Logolar organizasyon ekibi tarafından verilen şablona yerleştirilmek üzere; orjinal kullanım, koyu renk zeminde kullanım, açık renk zeminde kullanım ile teslim edilecektir.

MADDE 5 – Jüri ve Seçme Süreci

5.1. Creathon Jürisi

İBB’nın üst düzey yöneticilerinden ve/veya dışardan uzmanlardan oluşan bir jüri (bundan böyle “Jüri” olarak anılacaktır) ekiplere ait her bir Proje’yi değerlendirecek ve kazanan ekipleri seçecektir.

Jüri tam listesi web sayfasında duyurulacaktır.

5.2. Kazananlar

Creathon’a katılacak ve yarışma sonrası ödül alacak olan ekipler, Jüri tarafından seçilecektir.
Jüri, ekiplerin Projelerinden hiçbirinin, isteğe bağlı olarak ve münhasır olmayan liste şeklinde aşağıda tanımlanan seçim ölçütleri karşılamadığını düşünürse, kazanan ekibi seçmeme hakkına sahip olacaktır Jüri, özellikli Proje(ler)e kendi isteğine bağlı olarak ilave özel ödüller verebilir. Kazananlar; 18 /02/2018 tarihinde etkinlik alanında belirlenip, web sitesinde duyurulacaktır. İBB, kazanan ekipleri seçmek için Jüri şartlarını belirlemekte serbesttir (özellikle nisap, oybirliği, genel oy çokluğu veya kalifiye oy çokluğu vb.)

Ön eleme Jürisi, Katılımcıları özgeçmişlerine göre değerlendirirken, kazananı belirleyecek olan Jüri; müşteri için yaratılan değer; temalara uygunluk, uygulanabilirlik, yaratıcılık, özgünlük, sunum şekli gibi ölçütlere göre değerlendirecektir.

Katılımcılar, Jürilerden her birinin bağımsız olduğu ve kararlarının etkilenemeyeceği konusunda bilgilendirilmişlerdir ve bu konuyu açıkça kabul etmişlerdir. Katılımcılar, jürinin oluşumuna, karar sürecine veya Jüri tarafından alınan karara itiraz etmeyeceklerini açıkça kabul ederler.

5.2. Değerlendirme

Jüri, ekiplerin Projelerinden hiçbirinin, isteğe bağlı olarak ve münhasır olmayan liste şeklinde aşağıda tanımlanan seçim ölçütlerini karşılamadığını düşünürse, kazanan ekibi seçmeme hakkına sahip olacaktır. Jüri, özellikli Proje(ler)e kendi isteğine bağlı olarak ilave özel ödüller verebilir. Kazananlar; 18 /02/2018 tarihinde etkinlik alanında belirlenip, web sitesinde duyurulacaktır.

Jüri; İstanbul için tasarlanan LOGO önerilerini; temalara uygunluk, uygulanabilirlik, yaratıcılık, özgünlük, sunum şekli gibi ölçütlere göre değerlendirecektir.

Katılımcılar, Jürilerden her birinin bağımsız olduğu ve kararlarının etkilenemeyeceği konusunda bilgilendirilmişlerdir ve bu konuyu açıkça kabul etmişlerdir. Katılımcılar, jürinin oluşumuna, karar sürecine veya Jüri tarafından alınan karara itiraz etmeyeceklerini açıkça kabul ederler.

MADDE 6- Ödüller

6.1. Kategorilere göre Ödüllerin Dağılımı:

Profesyonel Katılım:

1.’lik Ödülü: Creathon sonrasında, Jüri tarafından seçilmiş olan birinci Ekip, tüm vergiler dâhil “6.000 TL”lik para ödülünü almaya hak kazanacaktır.
2.lik Ödülü: Creathon sonrasında, Jüri tarafından seçilmiş olan ikinci Ekip, tüm vergiler dâhil “4.000 TL”’lik para ödülünü almaya hak kazanacaktır.
3.’lük Ödülü: Creathon sonrasında, Jüri tarafından seçilmiş olan üçüncü Ekip, tüm vergiler dâhil “2.000 TL”lik para ödülünü almaya hak kazanacaktır.

Öğrenci Katılımı:

1.’lik Ödülü: Creathon sonrasında, Jüri tarafından seçilmiş olan birinci Ekip, tüm vergiler dâhil “3.000 TL”lik para ödülünü almaya hak kazanacaktır.
2.’lik Ödülü: Creathon sonrasında, Jüri tarafından seçilmiş olan ikinci Ekip, tüm vergiler dâhil “2.000 TL”lik para ödülünü almaya hak kazanacaktır.
3.’lük Ödülü: Creathon sonrasında, Jüri tarafından seçilmiş olan üçüncü Ekip, tüm vergiler dâhil “1.000 TL”lik para ödülünü almaya hak kazanacaktır.

Dereceye giren projeler, Creathon web sitesinde ve projenin iletişim çalışmalarında duyurulacaktır.

6.2. Creathon sonrasında verilen ödüller, herhangi bir nedenle, herhangi bir türden anlaşmazlığa neden olmayacak, değiş tokuş edilmeyecek veya değiştirilmeyecektir.

İBB, kendi mutlak takdirine göre, belirlenen ödüllerin yerine eşdeğer ödül koyma hakkını saklı tutar.
İBB, kazansın veya kazanmasın, Ekip’lere ayrı bir sözleşmede tanımlanması gereken ek şartlara tabi olarak, katılım yükümlülüğü getirmeksizin herhangi bir Proje’nin finansmanında ve geliştirilmesine katılmasını teklif edebilir.

MADDE 7 – Veri Gizliliği

Creathon’a katılmak amacıyla Katılımcılar; web sitesi üzerinden adları, soyadları, cep telefonu numaraları, özgeçmişleri ve e-posta adresleri ile Projeleriyle ilgili tanımları sağlayacaklardır.
Her bir Katılımcı, Creathon’da yer almak amacıyla yukarıda belirtilen gerekli kişisel verileri sağlamayı açıkça kabul eder ve onaylar. Katılımcı’nın, kişisel verilerini paylaşmak istememesi durumunda, kayıt ve başvuru alınamaz.

Gereken kişisel veriler, Creathon’un idare ve organizasyonu için İBB veya iş ortağı tarafından toplanır ve işlenir. Toplanan bu kişisel verilere erişim, Creathon’u idare ve organize etmekle yükümlü İBB ve iş ortaklarıyla sınırlıdır.

Etkinlik sonrası Creathon’a yapılan ancak listeye girmeyen bireysel başvurular silinecektir. Creathon’a katılan bir ekibin parçası olan Katılımcılara ilişkin kişisel veriler İBB tarafından Creathon sonundan gerekli görülen süreye kadar muhafaza edilecektir. Kazanan Ekip’ten olan Katılımcılara ilişkin kişisel veriler ise verilen son ödül tarihinden gerekli görülen süreye kadar İBB tarafından saklanacaktır.

MADDE 8 – Medya Malzemeleri Yetki ve Görsellerin Kullanımı

8.1. Her bir Katılımcı, herhangi bir tazminat ödemesi söz konusu olmaksızın, İBB’nın; adını, soyadını, iş yeri adresini ve Projesinin tanımını, ticari reklam ve yurtiçi ve yurtdışı basın toplantısı ve diğer kamuoyu iletişimleri amacıyla İBB’ye ait web sitesi veya websiteleri dahil ancak sınırlı olmaksızın kullanmasına müsaade eder ve İBB’ye bu konuda yetki verir. Bu yetkiye Creathon sırasında alınan fotoğraf, video ve/veya ses kayıtlarının, her türlü ortamda, formatta ve her türlü yöntemle üretilmesi, kopyalaması ve dağıtması da dahildir.

MADDE 9 – Fikir ve Mülkiyet Hakları

9.1. Creathon ve unsurlarına ilişkin fikri mülkiyet hakları

9.1.1. Creathon’a ayrılan Web sitesi’nde belirtilen veya çoğaltılan Creathon’a ilişkin tüm unsurlar, hak sahiplerinin mülkü olarak kalacaktır.

9.2. Projelere İlişkin Fikri Mülkiyet Hakları

9.2.1 Her bir Katılımcı, Creathon esnasında sunulan Projenin orijinal olduğunu ve Ekip’in bizzat kendi yaratıcılığıyla oluşturulduğunu; Proje’nin daha önceden herhangi bir üçüncü şahsa satılmadığını ve fikri mülkiyet hakkını ihlal etmediğini kabul eder. Her bir Katılımcı, bu konuda üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülebilecek her türlü yükümlülük, zarar veya açılabilecek davalara karşı tamamen ve herhangi bir kısıtlama olmaksızın tazmin ve telafi etmeyi taahhüt eder.

Katılımcılar, Projelerinin parçası olarak, açık kaynak lisansları veya benzerleri çerçevesinde içerikleri kullanırlarsa bu kullanım ve lisanslara uyma konusundaki sorumluluk kendilerine aittir.
Her bir Katılımcı, yukarıda belirtilen garantilerin yanlışlığından ve/veya ihlalinden tek başına sorumlu olmayı kabul eder.

Katılımcı, patent, telif hakkı ile veya ticari sırlarla korunan veya fikri mülkiyet hakkı sahibi tarafından verilecek üçüncü şahıs fikri mülkiyet haklarına veya diğer mülkiyet haklarına tabi olan unsurları içeren bir Proje’yi İBB’ye vermemesi gerektiğini kabul eder. Katılımcı, işbu şartname dahilindeki projenin; özgün, münhasıran kendisi tarafından ve Creathon etkinliği sırasında yaratıldığını/yaratılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Katılımcı, Proje’de yer alan bir unsurun bu paragrafın gerekliliklerine uygun olduğunu beyan eder. Bu hükmü ihlal eden Katılımcı, Creathon’dan diskalifiye edilecektir.
Bir üçüncü şahıs, Proje’de yer alan ve İBB’ya teslim edilen bir unsurun, kendi telif haklarını, mülkiyet haklarını veya diğer mülkiyet haklarını ihlal ettiğini ileri sünmesi durumunda, Katılımcı, İBB’nin karşılaştığı zararlara karşı tazmin ve telafi edecektir ve maruz kalınan her türlü zarar, kayıp ve yükümlülük Katılımcı tarafından ödenecektir.

MADDE 10 –Katılımcıların Taahhüt ve Yükümlülükleri

10.1. Creathon etik ve adil bir etkinliktir. Katılımcılar, bu ilkeye saygı göstermeyi taahhüt eder ve diğer Ekip’lerin çalışmalarını engelleyecek herhangi bir faaliyetin yasak olduğunu açıkça kabul ederler. İBB, bu ilkelere uymayan Ekip’i veya Katılımcı’yı Creathon’dan diskalifiye edebilir. İBB, Creathon’da hile yapan, Creathon’u aldatan veya rahatsızlık veren veya bu faaliyetlerde bulunma girişiminde bulunan bir Katılımcı ve/veya bir Ekip’e karşı işlem yapma hakkını saklı tutar.

10.2. Katılımcılar ve Ekipler, ödüller açıklandığı tarihten başlayarak minimum bir yıl süresince İBB’nın Projelerine ilişkin medya çalışmalarına yönelik bir talep olursa buna uymayı taahhüt eder.

10.3. Her bir Ekip’in, ödüller açıklandığı itibaren Proje’sinin pazarlanması için üçüncü şahıslarla görüşmeler başlarsa, öncesinde İBB’ya başvurmak ve İBB’nın, Proje üzerinde çalışmakla ilgilenmediğine dair yazılı bildirimini almak durumundadır. Bu bildirimi İBB, başvuruyu takip eden 30 gün içerisinde verecektir. Bu koşuldan sonra Katılımcılar, üçüncü şahıslarla görüşme yapmakta serbest olacaklardır.

10.4. Her bir Katılımcı, herhangi bir kısıtlama olmaksızın Projelere ilişkin tüm hakların kendisine verileceğini beyan eder.

10.5. Katılımcıların, Creathon esnasında paylaştığı tüm bilgiler, kamunun bilgisi dâhilindedir ve bu durumu kabul etmiş sayılırlar.

10.6. Creathon’un ardından İBB profesyonel veya öğrenci kategorisinde dereceye giren logolardan tercih ettiği logoyu Tasarım Şehri İstanbul’un resmi logosu olarak kullanma hakkını saklı tutar. İBB tercih ettiği takdirde herhangi bir logoyu kullanmayabilir.”

MADDE 11 – İBB’nin Yükümlülüğünün Sınırlandırılması

11.1. İBB, kendi iradesinden bağımsız olarak öngörülemeyen bir sebebin ortaya çıkması halinde, Creathon’un süresini ve kapsamını değiştirir, kısaltır, erteler, erkene alır veya tümden iptal edecek olursa, bundan sorumlu tutulmayacaktır.

11.2. Creathon’un teknik veya idari işleyişini engelleyen (virüs, bug, yetkisiz insan müdahalesi veya İBB’nın elinde olmayan diğer sebeplerle) bozması durumunda, Creathon’u durdurma hakkını saklı tutar. İBB, başvuru veya sonrasında elektronik kayıttaki eksiklik veya hata olursa, bundan doğabilecek sorunlardan sorumlu tutulamaz.

11.3. İBB, herhangi bir teknik hata sebebinden ötürü Creathon web sitesine erişimde ve/veya kayıt sürecinde yaşanan aksaklıklardan sorumlu tutulamaz. Her bir Katılımcı, sadece kendi internet erişiminden sorumludur. Her bir Katılımcı, riski kendisine ait olmak suretiyle Creathon’da yer alır.
Creathon esnasında, Katılımcılar, herhangi bir zarara karşı kendi verilerini ve/veya bilgisayar ekipmanlarında muhafaza edilen geliştirme araçlarını korumak için uygun tüm önlemleri kendileri almalıdır. İBB, bu süreçte karşılaşılabilecek bir durumdan sorumlu tutulamaz.

11.4. İBB herhangi virüsün veya zararlı dosyanın, Katılımcı’nın bilgisayar ve ekipmanlarında neden olabileceği tahribattan veya üçüncü şahıs ihlallerinden sorumlu tutulamaz.Her bir Katılımcı, sadece Creathon’a getirdiği ekipman ve kişisel eşyalarından sorumludur. İBB, bir Katılımcı’nın ekipmanının ve/veya kişisel eşyalarının çalınmasından, kaybından, zarar veya hasarından sorumlu tutulamaz.

MADDE 13 –Şartlarının Kabul Edilmesi

13.1. Creathon’a kayıt, katılım ve iştirak, Katılımcılar tarafından Şartların kayıtsız şartsız tam kabulü ifade eder. Şartlar Web sitesi üzerinde, Creathon’un sonuna kadar (18/02/2018) tarihine kadar yayınlanacaktır.
13.2. Şartlar ve hükümler, İBB tarafından herhangi bir tarihte yenilebilir. Versiyonlar arasında uyuşmazlık olduğu takdirde, en güncel şart ve hükümler dikkate alınacaktır. Yeni versiyon, web sitesinde yayınlandığında uygulanabilir olacaktır ve Katılımcılar, Creathon’a katılımları ile bu yenilemeleri kabul etmiş sayılacaklardır. Yenilenen şart ve hükümleri reddeden herhangi bir Katılımcı, Creathon’dan diskalifiye edilebilir.

http://creathoncity.istanbul/

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.