Çözüm Odaklı Grupla Psikolojik Danışma: Kuramdan Uygulamaya

tübitak 2237
Çözüm Odaklı Grupla Psikolojik Danışma: Kuramdan Uygulamaya

Çözüm Odaklı
Grupla Psikolojik Danışma: Kuramdan Uygulamaya
Çevrim İçi Etkinlik

Değerli doktora öğrencileri,
Bu etkinliğin amacı rehberlik ve psikolojik danışma alanında doktora yapan öğrencilerin çözüm odaklı grupla psikolojik danışma ile ilgili bilgilerini artırmak ve becerilerini geliştirmektir. Aynı zamanda çözüm odaklı grupla psikolojik danışma ile ilgili yarı-deneysel araştırmalar planlamalarına ve yürütmelerine katkı sağlamaktır.

“Çözüm Odaklı Grupla Psikolojik Danışma: Kuramdan Uygulamaya” etkinliğimiz Dokuz Eylül Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin desteği ile OnlineDeu üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir.

Eğitim başvuraları 27 Haziran – 08 Temmuz 2022 tarihleri arasında alınacaktır. Bu eğitime katılım ücretsizdir. Belirlenen limitler dahilinde katılımcıların kırtasiye giderleri TÜBİTAK 2237/A programı kapsamında karşılanacaktır.

Eylül ayında buluşmak üzere…

05 – 09 Eylül 2022

Prof.Dr.Diğdem M. Siyez
Etkinlik Yürütücüsü

Etkinliğin Kapsamı
Eğitim içeriği 5 gün ve 40 saat olarak tasarlandıktan sonra bilim kurulunun görüşleri doğrultusunda etkinliğe son şekli şekli verilmiştir. Eğitim içeriğinde şu konu başlıklara yer verilmektedir:

– Çözüm odaklı psikolojik danışmanın temel felsefesi

– Çözüm odaklı gruplarda terapötik faktörler

– Çözüm odaklı grupla psikolojik danışmanın ilkeleri

– Çözüm odaklı grupla psikolojik danışma sürecinde etkili olan sorular

– Çözüm odaklı grupların dinamikleri

– Çözüm odaklı grupların oluşturulması

– Çözüm odaklı grupla psikolojik danışmaya üyelerin ilgisini çekme

– Çözüm odaklı gruplarda dilin kullanımı ve yeniden çerçevelendirme

– Çözüm odaklı grupla psikolojik danışmada ilk oturum

– Çözüm odaklı grupla psikolojik danışmada ara oturumlar

– Çözüm odaklı grupla psikolojik danışmada sonlandırma oturumu

– Çözüm odaklı grupla psikolojik danışmada izleme oturumu

– Çözüm odaklı gruplarda yaratıcı etkinlikler

– Çözüm odaklı grupların etkililiğinin değerlendirilmesi

– Çözüm odaklı grupların sınırlılıkları

– Grupla psikolojik danışmanın etkililiğine yönelik araştırma planlanması

Başvuru Koşulları
Etkinliğe katılım için Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bilim dalında doktora eğitimine devam eden 15 öğrenci seçilecektir. Katılımcıların sahip olması gereken koşullar aşağıda verilmiştir:

1- Doktora ders aşamasını başarıyla tamamlamış olmak

2- Çözüm odaklı grupla psikolojik danışma ile ilgili lisansüstü düzeyde ders almamış olmak

3- Daha önceden 2237 -A eğitimine en fazla dört kez katılmış olmak

4- TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olmak

5- Katılımcının neden bu programa başvurmak istediğini ve bu projenin size ne kazandıracağını açıkladığınız niyet mektubunu* projenin e-posta adresine belirtilen tarihler arasında göndermiş olmak.

Başvuru sayısının 15’ten fazla olması durumunda doktora öğrencileri aşağıdaki kriterler doğrultusunda hesaplanan puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanarak en üstte yer alan ilk 15 öğrenci seçilecektir.

Doktora not ortalaması (%50) + ALES puanı (%25) + Niyet mektubu (%25)

Sıralamada aynı puana sahip öğrenciler arasında 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı ve/veya 2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Desteği Programından destek almış/alan öğrencilere öncelik tanınacaktır.

*Niyet mektubu da katılımcı tarafından projeye katılım amacının açık ve net bir şekilde tanımlanması ve bu projeye katılımının kendilerine ne kazandıracağını açık ve net bir şekilde tanımlama kriterlerine göre oluşturulan iki ölçütlü bir rubrik üzerinden değerlendirilecektir. Bu değerlendirme de projenin düzenleme kurulu tarafından yapılacaktır.

https://sites.google.com/view/2237-a-cogpd/