“COVİD-19 İLE YAŞAM” Kısa Film Yarışması

Kısa Film
covid 19

İPEKYOLU BELEDİYESİ’NDEN ÖDÜLLÜ ULUSAL KISA FİLM YARIŞMASI
İpekyolu Belediyesi, “Covid-19 ile Yaşam” konulu ödüllü ulusal kısa film yarışması düzenliyor.
Belediyeye bağlı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize ediliyor. Yarışmaya katılım 15 Ekim 2020’de başlayacak ve 20 Kasım 2020 saat 23.59’da sona erecek. Yarışmada birinci 7 bin TL, ikinci 5 bin TL, üçüncü 3 bin TL ile ödüllendirilecek, mansiyon ödülleri için de toplum 5 film için (film başı 500 TL) 2 bin 500 TL verilecek.

YARIŞMA KATILIM BELGELERİ
İmza Başvuru Belgesi
İmzalı Başvuru Şartnamesi
Eserin 1 adet DVD veya USB DİSK’e kaydedilmiş kopyası (Gönderilen filmin bilinen oynatıcılarda açılıp izlenmemesi sorunu tamamen göndericinin sorumluluğundadır.)
Yapıtla ilgili sahnelerden en az 3 adet fotoğraf
Filmin Afişi
Yönetmenin Kısa Özgeçmişi
“AMAÇ FARKINDALIK OLUŞTURMAK”
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi: “Kısa Film Yarışmasının amacı Korona virüs pandemisinin günlük yaşamımızdaki yerini ve toplumsal etkisini ön plana çıkarıp kamuoyu ile paylaşmak. Ayrıca yönetmen, yazar ve oyuncuların yeteneklerini sergileyeceği alternatif bir alan oluşturup maske, mesafe ve hijyen kurallarına karşı duyarlılık oluşturmak.”

COVİD-19 İLE YAŞAM
KISA FİLM YARIŞMASI

BAŞVURU ŞARTNAMESİ

1- Yarışmaya katılım ücretsizdir.

2- Gönderilecek filmler kısmen veya bütünüyle başka bir yerde ve/veya mecrada (internet ortamı, TV, sinema gibi) yayınlanmamış ve/veya ödül almamış olmalıdır.

3- Yarışmaya katılacak eserler 15 dakika altında olmalıdır. Süre sınırlamasına uymayan kısa filmler, ön jüri tarafından dikkate alınmaz ve elenir.

4- Ön jüri tarafından oy çokluğuyla yarışma konusu dışında olduğuna karar verilen kısa filmler değerlendirmeye alınmaz.

5- Son başvuru tarihinden sonra gönderilen eserler kabul edilmeyecektir.

6- Başvurular yarışmaya ait web sitesinden online başvuru formu doldurulup yapılacaktır.

7- Eserler Full HD formatında 1920×1080 çözünürlükte olmalı ve dosya uzantısı H264/MP4 olarak hazırlanmalıdır.

8- Başvuru sahipleri en çok iki eserle katılabilecektir.

9- Yarışma şartnamesini ve başvuru belgesini yönetmenin doldurması ve imzalaması esastır. Dolayısıyla yarışmada eser sahibi olarak yönetmen kabul edilmektedir.

10- Yarışmaya gönderilen eserde kullanılan ve özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. kullanılması durumunda doğacak kanuni sorunlardan yarışmacılar sorumludur. Suç teşkil edecek unsurların daha sonra ortaya çıkması halinde ise İpekyolu Belediyesi’nin herhangi bir hukuki sorumluluğu bulunmayacaktır.

11- Yarışmaya katılan eserler, Ön Jüri incelemesinden geçtikten sonra, Ana Jüri tarafından aşağıdaki kriterler doğrultusunda değerlendirilecektir.
• Konuyu anlatım yetkinliği (fikir, amaca uygunluk, tutarlılık, kurgu, görsel zenginlik, vb.),
• Özgün üslup ve yaratıcılık,
• Mesajın özü ve algılanma kolaylığı,
• Sinematografik ve estetik yaklaşım

12- Ön Jürinin ve Ana Jürinin aldığı kararlar kesindir. Katılımcıların alınan kararlara itiraz hakkı yoktur.

13- Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu ve içeriğinde kullanılan eserlere ait tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği tespit edilenlerden, kazandıkları ödül geri alınır.

14- Yarışmaya gönderilen eserlerde gizli ticari iletişim de dâhil olmak üzere, hiçbir ticari iletişim türüne yer verilmemesi gerekmektedir. Eserlerin hazırlanmasında katkısı olan gerçek veya tüzel kişilerin adını, markasını, logosunu, imajını, faaliyetlerini veya ürünlerini tanıtmak amacıyla yaptığı her türlü katkıyı içerdiği tespit edilen başvurular doğrudan reddedilir.

15- Dereceye giren eserler İpekyolu Belediyesi tarafından yayımlanabilir veya elektronik ortamda paylaşılabilir. Katılımcılar eserlerinin İpekyolu Belediyesi tarafından kullanılmasını kabul etmiş sayılır. Ayrıca katılımcılar eserlerinin yayın, dağıtım ve gösterim haklarını (telif haklarını) yarışmanın bitiminden itibaren iki yıl süre ile belediyeye devretmiş sayılır.

16- Katılımcılar yarışma şartnamesi ve başvuru formunun her sayfasını imzalamalıdır. Katılımcılar, imzaladıkları katılım şartnamesini, eksiksiz biçimde bilgisayar ortamında doldurup ıslak imza ile imzaladıkları başvuru formunu, kısa filmlerinin sinopsislerini, uygun formatta kaydedilmiş şekilde, üzerinde eser sahibinin ve eserin adının yazılı olduğu 2 adet kopyasını, aynı zarfa koyarak kapalı halde kültür ve sosyal işler müdürlüğüne elden veya gönderici ödemeli posta/kargo yolu ile gönderecektir.

17- Yarışmanın dili Türkçedir. Farklı dillerde çekilen filmler için Türkçe alt yazı olmak zorundadır.

18- İlk ona giren eserler ödül alacaktır. Birinci, ikinci, üçüncü ve Beş Mansiyon ödülü verilecektir.

19- Ödül alan eserlerin sahipleri kültür ve sosyal işler müdürlüğüne şahsen başvuru yapmalıdır.

20- İl genelinde başvuru yapacak katılımcıların herhangi bir stand açma tanıtım yapma broşür el ilanı dağıtması afiş asımı yapması yasaktır.

POSTA GÖNDERİM ADRESİ: Hafıziye Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi Serdar 2. Sokak No : 3 İpekyolu Hizmet Binası Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü / İpekyolu/VAN
TEL: 444 71 60 / Dahili: 3028 / Gsm : 0 534 261 92 60

Başvuru Sahibi
Adı:
Soyadı :
T.C. No :
Tarih :
İmza :