Coşmaya 2014

” 15.Coşmaya 2014 ” İlkokul ve Ortaokul Öğrencileri Arası Geleneksel Biruni Matematik Şenliği Şartnamesi

KONU

Madde 1: 5 Nisan 2014 tarihinde İstanbul içi Coşkun Eğitim Kurumlarına bağlı sınav merkezlerinde, Türkiye Geneli çevrimiçi olarak internet üzerinden İlkokul 4., Ortaokul 5.6.7.ve 8. sınıflarında ve Yurtdışındaki okulların 8.sınıf veya dengi sınıflarında okuyan öğrenciler arası uygulanacak olan “15.COŞMAYA 2014 Biruni Matematik Şenliği”.

Madde 2: Organizasyon heyeti gelen teklifler doğrultusunda her yıl Ünlü Matematikçilerden birisinin adını şenliğe vermeyi kararlaştırmıştır. Bu yıl Ünlü Matematikçi Biruni şenlikte anılacak, çalışmalarından bahsedilecek, matematiğe ve bilim dünyasına katkıları hakkında bilgilendirmeler yapılacaktır.

AMAÇ

Madde 3: Türk Milli Eğitiminin genel amaçları doğrultusunda; İlkokul 4., Ortaokul 5.6.7.8. sınıfları arasında matematiğe olan ilgiyi artırmak, öğrencinin matematik seviyesini görmesini sağlamak, toplum hizmetleri çerçevesinde öğrencilerin kendine güven duygusunu geliştirmek, gönüllü çalışma bilincine sahip olmasını sağlamak, okulunu temsil etme bilincini kazandırmaktır.

KAPSAM

Madde 4: Bu şartname Coşkun Eğitim Kurumlarının düzenlediği “15.COŞMAYA 2014 Biruni Matematik Şenliği” nin kural ve yöntemlerini kapsar.

ŞENLİĞE BAŞVURU ŞARTLARI

Madde 5: Bu yarışmaya Coşkun Eğitim Kurumlarında öğrenim gören öğrenciler katılamazlar.

Madde 6: İstanbul İçi Merkezi Sınava Başvurular:

Şenlikteki yarışmaya İstanbul İli İlkokul 4. ve Ortaokulda bu yıl 5. 6. 7. ve 8. sınıflarda okumakta olan öğrenciler Coşkun Eğitim Kurumları bünyesindeki sınav merkezlerinde sınava katılacaklardır.

Madde 6.1 Okul Başvurusu: Başvurular okullar tarafından yapılacaktır. Sınava her sınıf seviyesinden en fazla 5 (beş) öğrenci başvurabilecektir( Örneğin 8 A-B-C şubelerinde okuyan tüm öğrenciler arasında matematikte en başarılı 5 öğrenci). Aynı seçim 4., 5., 6., 7. Sınıflar için de yapılacaktır. Katılacak okulların yöneticileri kendilerine verilen şifreyle, internet ortamından okulumuzun www.coskunkoleji.org web sayfasındaki “Coşmaya 2014” linkinde bulunan “Sınav Başvurusu” bölümünü doldurarak 20 Ocak 2014 Pazartesi – 28 Şubat 2014 Cumartesi tarihleri arasında başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Okullar için son başvuru tarihi 28 Şubat 2014 Cuma günü saat 17.00 dır. Sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Öğrencilerin seçimi okul yönetimi ve öğretmenlerine aittir. Okuldan başvuru olmaması durumunda www.coskunkoleji.org adresinden bireysel başvuru yapılabilir.

Okullar öğrencileri için başvurularını tamamladıktan sonra çevrimiçi olarak verilen Sınav Giriş Belgesine öğrencinin fotoğrafını yapıştıracaklar ve fotoğrafın üzerini mühürleyeceklerdir. Öğrencilerin sınav giriş yeri ve salon, sıra bilgileri bu belgede yer alacaktır. Öğrenciler sınava gelirken Sınav Giriş Belge’sini ve e-okuldan alınmış fotoğraflı öğrenci belgesini getirmek zorundadır. Sınav anında Sınav Giriş Belgesi ile e-okuldan alınmış öğrenci belgesi karşılaştırılacaktır. Başvuru esnasında yanlış bilgi giren öğrencilerin sınav sonucu iptal edilecektir.

Madde 6.2: Bireysel olarak başvuracak öğrenciler internet ortamından okulumuzun www.coskunkoleji.org web sayfasındaki “Coşmaya 2014” linkinde bulunan “Çevrimiçi Başvurusu” bölümünü doldurarak 1 Mart 2014 Cumartesi – 14 Mart 2014 Cuma tarihleri arasında başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Bireysel başvurular için son tarih olan 14 Mart 2014 Cuma saat 17.00 dan sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Bireysel başvuru yapan öğrenciler sınava gelirken Sınav Giriş Belge’sini ve e-okuldan alınmış fotoğraflı öğrenci belgesini getirmek zorundadır.

Okuldan başvuru yapıldıysa bireysel başvuru yapılamaz. Bireysel başvuruda da bir okuldan en fazla 5 öğrenci başvuru sırasına göre sınava katılabilir.

Bireysel başvuru yapacak öğrencilerde okudukları bir önceki dönem için takdir belgesi alması şartı aranır.

Madde 7: Türkiye Geneli Çevrimiçi Sınava Başvurular:

Şenlikteki yarışmaya Türkiye genelindeki resmi ve özel tüm İlkokul 4. ve Ortaokulların 5. 6. 7. ve 8. sınıflarda okumakta olan öğrencileri internet üzerinden 5 Nisan 2014 Cumartesi günü saat 10.30-13.00 saatleri arasında çevrimiçi olarak katılabileceklerdir. Türkiye genelindeki okullardan şenliğe katılım ancak internet üzerinden olabilecektir. Başvurular “Türkiye Geneli Sınava Başvuru” ekranından 20 Ocak 2014 Pazartesi-21 Mart 2014 Cuma tarihleri arası saat 17.00 a kadar yapılacaktır. Çevrimiçi sınava katılımda sınırlama yoktur. Okullar istedikleri kadar öğrenci ile başvurabilirler. İstanbul içinden de okul başvurusu veya bireysel başvuru yapamayan öğrenciler de bu sınava katılabilirler.

Çevrimiçi sınava katılım ücretlidir. Çevrimiçi sınava başvuru ücretinin başvuru esnasında kredi kartıyla veya IBAN: TR190020800052007551180234 nolu hesaba öğrenci başı 10 TL yatırılması gerekmektedir (EFT veya havale yapılarak). Başvuru yapan her öğrencinin TC Numarası ve Adı-Soyadı dekont üzerindeki açıklama kısmında belirtilmelidir. Dekont 0.216.383 55 58 nolu telefona faks çekildikten sonra başvuru onaylanacak ve sınav giriş şifreleri çevrimiçi olarak verilecektir. Başvurusu tamamlanan öğrenciler başvuru sonunda kendilerine verilen şifre ile sınava katılacaklardır. Bu şifrenin kaydedilmesi gerekmektedir. Çevrimiçi sınavın güvenliği öğrencinin girdiği okul idarecileri tarafından sağlanmalıdır. Türkiye Geneli Çevrimiçi sınavın değerlendirilmesi merkezi sınavdan farklı yapılacaktır.

Madde 8: Uluslararası Çevrimiçi Sınava Başvurular:

Türkiye dışındaki ülkelerden sadece 8.sınıf veya dengi öğrenciler internet üzerinden sınava katılabilirler. Çevrimiçi Sınav 5 Nisan 2014 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 10.30 da açılacak ve 8 Nisan 2014 Salı günü saat 18.00 da kapatılacaktır. Yurt dışından sınava girmek isteyen öğrenciler bu tarihler arasında çevrimiçi sınava katılabileceklerdir.Başvurular “Uluslararası Sınava Başvuru” ekranından 20 Ocak 2014 Pazartesi-21 Mart 2014 Cuma tarihleri arası saat 17.00 a kadar yapılacaktır. Çevrimiçi sınava katılımda sınırlama yoktur. Okullar istedikleri kadar öğrenci ile başvurabilirler. Çevrimiçi sınava katılım ücretlidir. Çevrimiçi sınava başvuru ücretini başvuru esnasında kredi kartıyla veya IBAN : : TR890020800052007551180235 nolu hesaba EFT veya HAVALE olarak öğrenci başı 5 Euro(veya 10 TL) yatırılması gerekmektedir.

Başvuru yapan her öğrencinin Ülkesi,Şehri, Okulu ve Adı-Soyadı açık bir şekilde dekont üzerindeki açıklama kısmında belirtilmelidir.Dekont taranarak cosmaya@coskunkoleji.org e-posta adresine gönderildikten sonra başvuru onaylanacak ve sınav giriş şifreleri çevrimiçi olarak verilecektir.Başvurusu tamamlanan öğrenciler başvuru sonunda kendilerine verilen şifre ile sınava katılacaklardır. Bu şifrenin kaydedilmesi gerekmektedir. Çevrimiçi sınavın güvenliği öğrencinin girdiği okul idarecileri tarafından sağlanmalıdır. Uluslararası Çevrimiçi sınavın değerlendirilmesi farklı yapılacaktır.

Madde 9: Tüm başvuru işlemleri www.coskunkoleji.org internet adresinden yapılacaktır.

Madde 10: İlkokul 4. ve Ortaokul 5. 6. 7. 8. sınıfların düzeyinde yapılacak olan ” 15.COŞMAYA 2014 Biruni Matematik Şenliği” nde sınava girecek her öğrenci bireysel olarak yarışmaya katılacaktır.

ŞENLİK MERKEZİ BİLGİLERİ

Madde 11: Matematik Şenliği ve organize edilen sınav Coşkun Eğitim Kurumlarına bağlı okullarımızda aynı tarih ve saatte yapılacak olup, öğrencilerin hangi okulda sınava gireceği, okulun iletişim bilgileri ve krokisi başvuru sonunda internetten alınan Sınav Giriş Belgesi’nde yer alacaktır.

YARIŞMANIN ŞEKLİ

Madde 12: Yarışmada yalnızca matematik branşından soru sorulacaktır. Sorular okumakta oldukları sınıftaki öğretim programına göre 1 Nisan 2014 tarihi itibariyle gelinen yere ve önceki sınıflara ait olmak üzere 40 adet sorudan oluşacaktır. Sorular arasında TÜBİTAK İlköğretim Olimpiyatlarında olduğu gibi öğrencinin üst düzey matematik yeteneğini ölçen sorular da olabilir. Her soru 4 seçenekli ve test şeklinde olacaktır. Sınav süresi 120 dakikadır.

Uluslararası Çevrimiçi Sınavındaki Matematik soruları Türkçe ve İngilizce dillerinde olacaktır.

Madde 13: Yarışma soruları farklı puan değerlerinde olup puanlama yapılırken doğru cevapların sayısından yanlış cevapların üçte biri düşülecektir. Puan dağılımı aşağıdadır.

Sorular Soru Sayısı Puan Değeri Toplam Puan
1-10 (Normal) 10 1.25 12.5
11-30 (Zor) 20 2.50 50
31-40 (Çok zor) 10 3.75 37.5
TOPLAM 40 100 Puan

Madde 15: İstanbul içi merkezi sınava sınav günü, kılık kıyafet yönetmeliğine aykırı olmamak şartıyla serbest kıyafetle gelinebilir. Sınava başlama saatinden itibaren 30 dakikaya kadar geç kalan öğrenciler alınır ancak geç kalan öğrencilere ek süre verilmez. Yarışma başlangıcından itibaren ilk 30 dk. içinde öğrencinin yarışmadan ayrılmasına izin verilmeyecektir.

Madde 16: Yarışma esnasında; cetvel, pergel, hesap makinesi gibi yardımcı araçlar kullanılmayacaktır. Müsvedde olarak soru kitapçığında boş bırakılan yerler kullanılacaktır.

Çevrimiçi sınavda soru kitapçıkları PDF olarak indirilebilecektir.

Madde 17: Yarışma sonunda soru kitapçığı öğrencilere verilecek ve cevap anahtarı 5 Nisan 2014 Saat 13.30 dan sonra web sitemizde yayınlanacaktır.(8.sınıf cevap anahtarı 9 Nisan 2013 Çarşamba günü yayınlanır.)

Madde 18: Yarışma sonunda sorulara itirazlar ve eleştiriler 02163835558 numaralı telefona 6 Nisan 2014 Pazar saat 13.00 a kadar faks çekilirse veya cosmaya@coskunkoleji.org adresine gönderilirse dikkate alınacaktır. Sözlü itirazlar ve belirtilen süre içerisinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

SONUÇLARIN DUYURULMASI

Madde 19: İstanbul içi ve Türkiye Geneli Çevrimiçi sınav sonuçları 9 Nisan 2014 Çarşamba günü saat 17.00 dan itibaren www.coskunkoleji.org adresinden veya telefonla sınava girdiği okul aranarak öğrenilebilir. Dereceye giren okullara telefonla bilgi verilecektir. Sınav sonuç karneleri internetten alınabilecektir.

Uluslararası Çevrimiçi Sınav sonuçları 12 Nisan Cumartesi günü saat 17.00 dan itibaren www.coskunkoleji.org adresinden öğrenilebilecektir.

ÖDÜLLER

Madde 20: Öğrenciler arasında yapılan yarışma sonucunda; sıralama her kategoriden bireysel olarak yapılacaktır. Aynı puanı alan öğrencilerden yaşı küçük olanın sıralaması üstte olacaktır. Ödüllendirme resmi ve özel okul olmak üzere iki şekilde yapılacaktır.

Madde 21: İstanbul içi merkezi sınavda bireysel değerlendirmede aşağıdaki dereceleri kazanan resmi okul öğrencilerine her sınıf seviyesi için ayrı ayrı olmak üzere;

DERECE ÖĞRENCİ ÖDÜLÜ ÖĞRETMENİN ÖDÜLÜ OKUL ÖDÜLÜ
1.LİK ÖDÜLÜ ¨500 değerinde nt hediye çeki ¨500 değerinde nt hediye çeki PLAKET
ALTIN MADALYA BAŞARI BELGESİ
2.LİK ÖDÜLÜ ¨400 değerinde nt hediye çeki ¨400 değerinde nt hediye çeki PLAKET
ALTIN MADALYA BAŞARI BELGESİ
3.LÜK ÖDÜLÜ ¨300 değerinde nt hediye çeki ¨300 değerinde nt hediye çeki PLAKET
ALTIN MADALYA BAŞARI BELGESİ
4.5.6. LIK ÖDÜLÜ ¨200 değerinde nt hediye çeki ¨200 değerinde nt hediye çeki PLAKET
GÜMÜŞ MADALYA BAŞARI BELGESİ
7.8.9.10. LUK ÖDÜLÜ ¨100 değerinde nt hediye çeki ¨100 değerinde nt hediye çeki PLAKET
BRONZ MADALYA BAŞARI BELGESİ

Madde 22: İstanbul içi merkezi sınavda bireysel değerlendirmede aşağıdaki dereceleri kazanan özel okul öğrencilerine her sınıf seviyesi için ayrı ayrı olmak üzere;

DERECE ÖĞRENCİ ÖDÜLÜ ÖĞRETMENİN ÖDÜLÜ OKUL ÖDÜLÜ
1.LİK ÖDÜLÜ ALTIN MADALYA BAŞARI BELGESİ PLAKET
2.LİK ÖDÜLÜ ALTIN MADALYA BAŞARI BELGESİ PLAKET
3.LÜK ÖDÜLÜ ALTIN MADALYA BAŞARI BELGESİ PLAKET
4.5.6. LIK ÖDÜLÜ GÜMÜŞ MADALYA BAŞARI BELGESİ PLAKET
7.8.9.10. LUK ÖDÜLÜ BRONZ MADALYA BAŞARI BELGESİ PLAKET

Madde 23: Türkiye Geneli Çevrimiçi Sınavda bireysel değerlendirmede aşağıdaki dereceleri kazanan resmi ve özel tüm okul öğrencilerine her sınıf seviyesi için ayrı ayrı olmak üzere ve Uluslararası Çevrimiçi Sınava katılan tüm öğrencilere aşağıdaki tabloda belirtilen ödüller verilecektir.

BAŞARI DURUMU ÖĞRENCİ ÖDÜLÜ ÖĞRETMENİN ÖDÜLÜ OKULUN ÖDÜLÜ
%5 LİK DİLİM ALTIN MADALYA BAŞARI BELGESİ PLAKET
%6-15 LİK DİLİM GÜMÜŞ MADALYA BAŞARI BELGESİ PLAKET
%16-30 LUK DİLİM BRONZ MADALYA BAŞARI BELGESİ PLAKET

Madde 24: Bir öğretmenin çalıştırdığı veya bir okuldan birden fazla öğrenci ödül almaya hak kazanmış ise en başarılı öğrencinin kazandığı derecenin başarı belgesi ve plaket öğretmen ve okula verilir.Ayrıca bireysel olarak kendisi başvuru yaparak sınava giren ve ödül almaya hak kazanan öğrencinin öğretmen ve okuluna ödül verilmez.

ÖDÜL TÖRENİ

Madde 25: İstanbul içi merkezi sınavda dereceye giren resmi okul öğrencilerinin ödül töreni 10 Nisan 2014 Perşembe günü saat 11.00′ de Özel İstanbul Coşkun Lisesi konferans salonunda yapılacaktır. Birden fazla ödül kazanan kişi ya da kuruma bu ödüllerin değerce en büyüğü verilecektir. Katılımcı okullar internetten gelişmeleri takip etmekle sorumludurlar.

Ödül kazanan her öğrenci, öğretmen ve okul bizzat törene katılmakla yükümlüdürler. Ödül başka bir şahsa teslim edilmez. Törene katılamayacak öğrenci, öğretmen ve okul varsa törenden önce Coşmaya koordinatörüne bilgi vermeli ve ödüllerini 12 Nisan 2014 Cumartesi günü saat 16.00 a kadar bizzat teslim almalıdırlar.

Madde 26: Özel okullardan ve Çevrimiçi Sınavda dereceye giren öğrencilerin ödülleri ise okullarına 14 Nisan 2014 tarihinden itibaren bir hafta içinde kargoya verilecek, ayrı bir ödül töreni yapılmayacaktır.

İRTİBAT:

Özel Tuzla Coşkun İlkokulu & Ortaokulu

Tel : 0850 2017575 Dahili : 1400

Faks : 0 216 383 55 58

E-Posta : cosmaya@coskunkoleji.org