ÇORLU BELEDİYESİ Ulusal Fotoğraf Yarışması

ÇORLU BELEDİYESİ
Ulusal Fotoğraf Yarışması
Şartnamesi

KONU VE AMAÇ: “Çorlu’nun Modern Yüzü”.
Çorlu; Trakya’nın merkezinde, 250.000’e ulaşan nüfusuyla İstanbul’dan sonra bu coğrafyanın en büyük
yerleşim birimidir. Dinamik yapısı, sanayisi, her geçen gün gelişen sosyal ve kültürel olanakları ve
modern kentleşme bilinciyle sorunlarını çözerek daha yaşanabilir bir şehir olma yolunda hızla
ilerlemektedir. Yolları, caddeleri, aydınlatılmış bulvarları, parkları, mimarisi, ulaşımı, alışveriş merkezleri,
sanatı, sporu ve daha birçok özelliği bu adımların izlerini taşır. Çorlumuzun en önemli özelliklerinden biri
de bu kente hayat veren insanların aydınlık modern yüzleridir. Bu yarışmayla fotoğrafçılarımızdan, bu
sanat dalının görsel yorumu ile Çorlumuzun bu özelliğinin anlatılması beklenmektedir. Çorlu kentinin
modern yüzünü gösteren her türlü görüntü bu yarışmanın konusu içine girer.

ORGANİZASYON:
“Çorlu Belediyesi Ulusal Fotoğraf Yarışması”, Çorlu Belediyesi tarafından organize edilmektedir ve
yürütücülüğü de Çorlu Belediyesi tarafından gerçekleştirilecektir.

KATEGORİ:
“Çorlu Belediyesi Ulusal Fotoğraf Yarışması”, sayısal (dijital) Renkli veya Siyah-Beyaz fotoğraf olmak
üzere tek kategoride yapılacaktır.

KATILIM ŞARTLARI:
1- Yarışmaya katılım ücretsizdir.
2- Yarışmamıza seçici kurul üyeleri, Çorlu Belediye Başkanı, Başkan Yardımcıları Çorlu Belediye
Başkanlığı yöneticileri, TFSF temsilcisi ve birinci dereceden yakınları dışında 18 yaş ve üzeri
profesyonel veya amatör tüm fotoğraf severler katılabilir.
3- Yarışmaya gönderilecek fotoğrafların Çorlu İlçe sınırları içerisinde çekilmiş olması gerekmektedir.
4- Fotoğraf Sayısı: Her fotoğrafçı en fazla 4 (dört) adet sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz eser ile
yarışmaya katılabilecektir.
5- Yarışmaya katılan fotoğrafların belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Keskinlik, kontrast, toz
alma gibi basit müdahaleler kabul edilebilir. Bu konuda jürinin kanaati esastır.
6- Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin
tamamen ya da kısmen kullanılması kural ihlali sayılır.
7- Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve
tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde,
yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu
yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
8- Kural ihlalinin tespit edilmesi halinde katılımcıya “TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları
Yönergesi” 13. Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve her türlü
kazanımları geri alınır. Ödül yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi
gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara ise talep hakkı
doğurmaz.
9- Haklarında TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya
katılamazlar.
10- Sergi açılışı ve ödül töreni ile ilgili açıklama katılımcılara ayrıca bildirilecektir.
11- Yarışma sonunda ödül ve sergileme alan eserlerden oluşan bir katalog basılacaktır.
12- Planlanan sergi için ödül ve sergileme alan fotoğraflar Çorlu Belediye Başkanlığı tarafından
bastırılacak olup katılımcılardan herhangi bir bedel tahsil edilmeyecektir.
13- Yarışma sonunda tüm katılımcılara teşekkür belgesi düzenlenip gönderilecektir.
14- Belediye Başkanlığı arşiv amaçlı, yazılı ve görsel basında kullanmak amacıyla sergileme dışında
kalan fotoğraflardan dilediği kadarını 250TL karşılığında satın alabilir.

YAPITLARIN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ:
a) Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta,
kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
b) Fotoğraflar çevrimiçi (çevrimiçi) olarak http://www.tfsfonayliyarismalar.org adresinden yüklenecektir.
c) İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi
üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır.
Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanabilirler.
d) Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak
dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
e) Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmemelidir. İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri
kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
f) Ülke kodu (Türkiye > TR) ve bölüm/kategori kodu (Dijital (Sayısal) > D) dışındaki tüm harfler küçük
olmalıdır.
İSİMLENDİRME:
1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin “Ömer
Eril Yılmaz” için omery veya oerly veya erily gibi).
3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (D > Dijital).
4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir
( _ ).
5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.
Örneğin “Ömer Eril YILMAZ” isimli katılımcının 2016’da çektiği “Çorlunun Modern Yüzü” adlı 1 no’lu
fotoğrafı için isimlendirme “TRomeryD1_corlunun_modern_yuzu_2016” olabilir.
g) Yarışmaya katılacak fotoğraflar jpg/JPEG formatında, 150-300 dpi, 7-12 sıkıştırma kalitesinde, kısa
kenar en az 1920 piksel, uzun kenar en fazla 3200 piksel kaydedilmelidir. Yüklenecek her bir fotoğraf
dosyası 1 Mb’den küçük olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
h) Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilmelidir. Fotoğraf üzerinde tarih, isim,
imza gibi işaretler bulunmamalıdır.
i) İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan
kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi
verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres yalnızca olası
sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi, gönderen kişinin
yarışmaya katıldığı anlamına gelmez.
j) Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Çorlu Belediye Başkanlığı sorumlu
olmayacaktır.

ÖDÜLLER:
Birincilik 5.000.- TL
İkincilik 3.000.- TL
Üçüncülük 2.000.- TL
Çorlu Belediyesi Özel Ödülü 1.500.- TL
Mansiyon (3 adet) 1.000.- TL
Sergileme(En fazla 33 adet) 250.- TL
Satın Alma (DK’nin uygun gördüğü sayıda) 250.- TL

YARIŞMA TAKVİMİ:
Yarışmanın Başlama Tarihi : 20 Eylül 2016
Son Başvuru tarihi : 06 Ocak 2017 saat 23.00 (TSI)
Seçici Kurul Değerlendirmesi : 10 Ocak 2017
Sonuçların Açıklanması : 11 Ocak 2017
Töreni, Sergi ve Kokteyl : Çorlu Belediyesi web sitesinde daha sonra duyurulacaktır.

YARIŞMA SEKRETERYASI/İLETİŞİM:
Tolga GÜLERDAĞ – Çorlu Belediyesi Strateji Müdürlüğü Personeli
E-posta: tolga.gulerdag@corlu.bel.tr
Telefon: 0282 684 7558 – GSM: 0533 249 33 88