Çöpten Gübreye-2!

Değerli Eğitimciler,
“4004- Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı” kapsamında hazırlanmış olan “ÇÖPTEN GÜBREYE!-2” isimli projemizin 118B606 proje numarası ile desteklenmesine karar verildiği TÜBİTAK tarafından açıklanmıştır. Projeye, aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde başvurular kabul edilecektir.

AMAÇ
“ÇÖPTEN GÜBREYE!-2” projesi; organik artıklar ve geri dönüşüm yöntemleri olan kompostlama ve vermikompostlama konusunda bilgi ve farkındalık sağlamaya yönelik bir projedir. Öğrencilerin inceleme ve araştırma eğilimlerini arttırabilecekleri, yaparak-yaşayarak öğrenebilecekleri ve aktif katılım gerçekleştirecekleri çeşitli etkinlikleri içermektedir.

HEDEF KİTLE
Ankara İl sınırları içinde MEB’e bağlı okullardan gelecek ortaokul (5. – 8. Sınıf) öğrencileri oluşturmaktadır.

ETKİNLİK TARİHLERİ* (*Belirlenmiş her bir etkinlik tarihinde farklı bir okul grubu katılım gösterecektir.)

08.10.2018
09.10.2018
10.10.2018
11.10.2018
12.10.2018
15.10.2018
16.10.2018
17.10.2018
18.10.2018
19.10.2018

ETKİNLİK SÜRESİ
Etkinlikler; sabah saat 9.30’da başlayıp, öğleden sonra saat 15.40’ta sona erecektir.

ETKİNLİK YERİ
ODTÜ Toplum ve Bilim Merkezi, merkeze ait uygulama sınıfı ve uygulama bahçesidir (http://bit.ly/odtutbmyer).

BAŞVURU SÜRECİ

1. Her okul yalnızca yukarıda belirtilen bir etkinlik tarihi için başvuru yapabilir. Aynı okul birden fazla gün için farklı gruplar ile başvuru yapamaz.

2. Her okul yalnızca 20 öğrenci ve iki öğretmen ile başvuru yapabilir.

3. Proje kapsamında yapılacak etkinlikler ücretsiz olup, katılımcılara öğlen yemeği tarafımızca sağlanacaktır.

4. Projeye başvuran okulların “Katılım Talep Formunu” 31.05.2018 tarihine kadar doldurmaları gerekmektedir. Katılım Talep Formuna erişmek için adresini ziyaret ediniz.

5. Başvuran okullar arasında yapılacak değerlendirme sonucu 10 okul tespit edilecek ve sonuçlar 01.06.2018 tarihinde TBM internet sayfasında (https://tbm.metu.edu.tr/) ilan edilecektir.

6. Başvurusu kabul edilen okullara, 01.06.2018 tarihinde, başvuru formunda belirtmiş oldukları e-posta adreslerine “Kesin Kayıt Formu” gönderilecektir. Bu formların 08.06.2018 tarihine kadar doldurulup 0 (312) 210 79 39 no’lu faksa gönderilmesi gerekmektedir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Projeye katılım gerçekleştirecek öğrenciler için gerekli olan her türlü izin belgesi başvuran okul yönetimi tarafından sağlanacaktır.
Projemize geliş-gidiş için yapılacak tüm ulaşım faaliyetleri ve sorumluluğu başvuran okul yönetimine aittir.
Herhangi bir sağlık problemi olan katılımcıların etkinlik öncesinde proje yürütücüsüne bildirilmesi sorumluluğu okul yönetimine aittir.

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ İLETİŞİM BİLGİLERİ

Ad-Soyad : Dr. Serap BİLEN
E-posta : sbilen@metu.edu.tr
İş Tel : 0 (312) 210 60 46