ÇÖP TOPLAYAN ÇIT ÇIT TEKER

Bu Benim Eserim

1.GİRİŞ

Hızla büyüyen şehirlerde çevre sorunları da aynı hızla artmaktadır. Çevre kirliliği tüm dünyada olduğu gibi ülkemizin de önemli sorunlarının başında gelmektedir. Çevre kirliliğinin etkilerini azaltmaya yönelik araştırmalar ve projelere katkıda bulunmak amacıyla özellikle tüketim ürünlerinin ambalajlarının toplanmasına katkıda bulunacağına inandığımız bu projeyi hazırlamaya karar verdik.

Projenin hazırlanma aşamasında, Proje sorumlusu Musa ATLAR ile Endüstri Meslek Lisesi Makine Bölümü Öğretmeni Ahmet ÖZOĞLU’nun projenin gelişmesinde büyük katkısı olmuştur.

 

2.AMAÇ

Bu projede özellikle çim alanlara atılan ambalaj atıklarının el değmeden çocukların eğlenceli bir şekilde toplanması için bir araç geliştirilmesi amaçlanmıştır

3.YÖNTEM

 

Projenin önemli parçalarından çöp toplama iğnesi; içi boş bir çubuk içine yerleştirilecek yayın ucuna iğne yerleştirilmesiyle yapılacaktı. Bu çubuklar Makine Bölümü Öğretmeni Ahmet ÖZOĞLU tarafından plastik bloklar torna makinesinde oyularak gerçekleştirilmiş, yay ve çivi hazır olarak temin edilmiştir.

Hazırlanan çöp toplama iğnesinin tutturulacağı kasnak, torna makinesinde oyuldu ve vidalamak için delikler açıldı. Kasnağa hazırlanan çöp toplama iğneleri cıvatalı somun ile tutturuldu. Hazır olarak temin edilen vidalı mil kasnak ve tekerleklerin merkezinden geçirildi. Her ikisinin beraber hareket edebilmesi için tekerlek ve kasnak birbirine vida ile monte edildi.

 

Hazırlanan tekerlek ve kasnak oyuncak arabanın çatalına sığmadığından yeni çatal sacdan yararlanılarak yapıldı. Bunun için uygun kalınlıktaki saclar sac bükme makinesinde büküldü ve kaynak ile birbirine tutturuldu. Tekerlek milinin (vidalı mil)  geçeceği kısım matkapla delindi. Tekerlek mili her iki delikten geçirildi ve yivli uçlarından somunla sıkıştırılarak projenin tekerlek kısmı hazırlanmış oldu.

 

Projede, yerden toplanan atıkların toplanması için polyesterden hazırlanan çöp kutusu çatala yakın yerden ana kola monte edildi. Böylelikle “Çöp Toplayan Çıt Çıt Teker”in çöp toplama iğnesiyle yerden atıkları alarak açılan yivden geçmesi, geçerken de atıkları çöp kutusuna bırakması sağlanmıştır.

 

4. VERİLERİN ANALİZİ

 

Araç, plastik ve kağıt ambalajların toplanmasında başarılı olmuştur. Özellikle çim alanlarda daha başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Beton ve asfalt yüzeylerde daha başarılı sonuçlar vermesi için geliştirilebilir. Plastik ve kağıt dışındaki atıkların toplanması için geliştirilebilir. Aracın iğnesinin meraklı kişiler için tehlike oluşturmaması için saklanmasına yönelik çalışmalar yapılması uygun olacaktır.

 

5. PROJENİN BÜTÇESİ:

 

 

MALZEME                     ADET            BİRİM           TOPLAM

TÜRÜ                                                 FİYATI            FİYATI

1- Tekerlek (oyuncak) 2                      3                      6

2- Polymit blok                        1                      20                    20

3- Plastik blok                         6                      1                      6

4- Sac                                     2                      1                      2

5- Vidalı mil                             1                      1                      1

6- Çivi                                     6                      0,1                   0,6

7- Yay  (5cm)                         6                      2,5                   15

8- Cıvatalı somun (4 cm)          14                    0,25                 3,5

9- Polyester Plaka(50x50cm)  1                      0,5                   0,5

10- Tahta çubuk                      1                      0,5                   0,5

11- Silikon                               4                      4                      16

12- HİZMET (Kasnak ve vida yapımı)            60                    60

 

GENEL TOPLAM……………………………………….131,6 TL