COME,WHOEVER YOU ARE – KİM OLURSAN OL,GEL projesi …

Edirne Sosyal Bilimler Lisesi coğrafya öğretmeni Belgin Feyza Kurçenli danışmanlığında yürütülen ,Almanya, Arnavutluk, Azerbaycan , Bulgaristan , Gürcistan , İtalya , Litvanya, Portekiz, Romanya , Ürdün ve Türkiye olmak üzere, toplamda 11 ülkenin ortak çalıştığı projede, 19 öğretmen 145 öğrenciye mentörlük yaparak çalışmalarda bulundular.
Projede sevginin, saygının, hoşgörünün ön plana çıkarılarak öğrencilere verilen çeşitli görevlerle, birbirlerine değer veren ve birbirlerine saygı duyan bireyler olarak yetişmelerini amaçlanmıştır. Proje çalışmasında Mevlana’nın öğretilerinden ve hayatından kesitler alınarak öğrenciler tarafından bu değerlerin benimsetilmesi; okulda, evde ve bulunduğu her ortamda birbirini seven, hatalarını yüzüne vurmayan, incitmeyen, paylaşma ve yardımlaşmaya önem veren, öfke, kibir, kin duygularının yerine sevgi, saygı ve hoşgörüyü hayatının merkezine koyan bireyler olarak hayata dahil olmaları amaçlanmıştır.
Proje sonucunda Anadilde iletişim ve yabancı dilde iletişim,web2 araçlarının kullanımı Mevlana’nın ilkeleri hakkında farkındalık becerileri artmıştır.