Comenius Çok Taraflı Okul Ortaklıkları 2011 Yılı Teklif Çağrısı Dönemi Başvuru Sonuçları

Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) 2011 Teklif Çağrısı döneminde sunulan Comenius Programı Çok Taraflı Okul Ortaklıkları proje tekliflerinin değerlendirme süreci tamamlanmıştır.

           Bu kapsamda; Başkanlığımıza 1552 adet Çok taraflı okul ortaklıkları proje başvurusu sunulmuştur. Kabul edilen başvuru sayısı 396’dır. Bu projeler, kalite saptama sürecinde alınan puanlar ile başkanlığımız ve ayrıca başka ülke milli ajanslarının bütçe imkanları doğrultusunda belirlenmiştir.

Başvurulardan 49 tanesi merkez başkanlığımız doğrultusundan gerçekleştirilen müsaitlik kontrolünde, 91 tanesi ise “ortaklık müsaitlik kontrolü” sürecinde kafi ortak rakamının sağlanamaması sebebiyle elenmiştir. Müsaitlik kotrolünden geçen geçen başvurulardan 916 tanesi kabul edilememiştir. Kabul listesinde yer almayan başvuruların kabul edilmeme gerekçesi yazılı olarak başvuru sahiplerine 2011 temmuz ayı içerisinde bildirilecektir. Avrupa komisyonu tarafından 100 adet başvuru yedek olarak belirlenmiştir. Kabul edilen projelerden iptallerin olarak bulunması halinde yedek listede yeralan projelere sırayla en geç 31 aralık 2011’e kadar yardımcı verilebilecektir.

Proje teklifleri desteklenecek bulunan proje sahibi kurumların irtibat şahısları ile proje uygulama, protokol ve hibenin kullanımı konularında icra edilecek bulunan proje başlangıç toplantısının yer ve tarihi önümüzdeki günlerde proje sahiplerine duyurulacaktır.

Hayatboyu Öğrenme programı ortaklık projeleriyle alakalı hazırlık faaliyetlerinin 1 ağustos 2011 tarihinden itibaren başlayabileceği, bu tarihten evvela projeler kapsamında yapılan harcamaların kabul edilebilir olmayacağı ve yararlanıcıların yurtdışına çıkışlarının başkanlığımızla protokol imzalanmadan başlatılmaması icap ettiği hususu hususiyetle göz önünde bulundurulmalıdır.

 2011 Teklif Çağrısı dönemi İki Taraflı Okul Ortaklıkları ve Bölgesel Ortaklıklar (Regio) başvuru sonuçları önümüzdeki günlerde yayınlanacaktır.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı olarak Comenius Programına gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür eder, başarılar dileriz.

Çok Taraflı Okul Ortaklıkları Kabul Listesi (2011)

Çok Taraflı Okul Ortaklıkları Yedek Listesi (2011)