COMENİOS ASİSTANLIĞI HAKKINDA

Comenius Asistanlığı, öğretmen adaylarının Avrupa’daki eğitim kurumlarında, öğretme ve öğrenme konusundaki Avrupa boyutunu daha iyi anlamaları için bir fırsat vermek, yabancı dil, farklı ülkeler ve eğitim sistemleri hakkındaki bilgilerini geliştirmek amacıyla yaptıkları staj faaliyetidir.
Comenius Asistanlığına;
Kimler Katılabilir?Başvuru Nasıl Yapılır?Faaliyete Verilen Hibeler Ne Kadardır?
Faaliyetin Süresi Nedir?