Çokdillilik Bağlamında Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi: Yabancı Dil Olarak Türkçe Ders Kitapları

İkincisini 19-21 Mayıs 2016 tarihlerinde Münih’te (Almanya) gerçekleştirmeyi planladığımız “Çokdillilik Bağlamında Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi: Yabancı Dil Olarak Türkçe Ders Kitapları” başlıklı sempozyumumuza Sakarya Üniversitesi (SAU), İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMU) ve Ludwig Maximilian Üniversitesi (LMU) olarak ev sahipliği yapacak olmaktan büyük mutluluk ve onur duyuyoruz.

Sempozyumun bu seneki tematik konusu “Çok dilli toplumlarda Türkçenin öğretiminde kullanılan ders kitapları” olup bu konularda yapılan çalışmalara öncelik tanınacaktır. Bunun yanında Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi ve öğrencilerin eğitimi konularında yapılan çalışmalara da açıktır.

Sempozyumun resmi dilleri Almanca, Türkçe ve İngilizcedir.

Münih’te düzenlenecek olan Sempozyum’un katılımcılar ve düzenleyenler açısından verimli ve başarılı geçmesi ve olumlu sonuçlar ortaya koyması en büyük dileğimizdir.

2. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sempozyumu’nda sizleri Münih’te konuk etmekten memnuniyet duyacağız.

Saygılarımızla.

Düzenleme Kurulu

KONULAR

Kongre teması: Yabancılara Türkçe Öğreten Kitaplar;

Tavsiye edilen diğer konular:

Yabancılara Türkçe öğretimi
Dil politikaları ve Türkçenin öğretimi
Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi ve öğretmen yetiştirme
Türkçenin Türkiye’de yabancı dil olarak öğretimi
Dünyada Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi
Türkçenin öğretiminde mevcut uygulamalar, sorunlar ve çözüm önerileri
Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde Türkiye’deki üniversitelerin mevcut uygulamaları, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri
Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde yurt dışındaki üniversitelerin uygulamaları, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri
Türkçenin yurtdışında ana dili olarak öğretimi
Iki dillilik
Iki dilli eğitim politikaları
Iki dillilerin eğitiminde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri
Çok kültürlü eğitim ortamları
Dijital dönem ve yabancı dil eğitimine etkileri
Iki dillilik ve toplumdilbilim
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde dilbilimsel yaklaşımlar
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde ders araç gereçlerinin durumu
Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin gelecek perspektiflerine yönelik çalışmalar
İki dilllerin dil öğretimlerinde gelecek perspektifleri üzerine çalışmalar
İki dillilere Türkçe öğretiminde ders araç gereçlerinin durumu

Önemli Tarihler
Ağustos 1, 2015 Sempozyum için duyuruya çıkılması
Şubat 1, 2016 Sempozyum bildiri özetlerini yollamak için son tarih
Mart 01, 2016 Kabul edilen bildirilerin ilanı ve sempozyum ücretlerinin yatırılması için başlangıç tarihi
Nisan 1, 2016 Sempozyum kaydı ve sempozyum ücretlerinin ödenmesi için son tarih
Nisan 15, 2016 Sempozyum programının ilan edilmesi
Mayıs 19-21, 2016 Sempozyum
Haziran 30, 2016 Tam bildiri metinlerinin gönderilmesi için son tarih

Announcements

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.