COĞRAFYA SEMPOZYUMU

TÜCAUM VII. COĞRAFYA SEMPOZYUMU

18-19 Ekim 2012

DEĞERLİ COĞRAFYACILAR,  COĞRAFYAYA YAKIN İLGİ DUYAN DEĞERLİ BİLİM İNSANLARI VE UYGULAYICILAR,
Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÜCAUM) olarak Ulu Önder Atatürk’ün “Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir” veciz sözüyle taçlanan Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde 03-05 Kasım 2010 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz VI. Ulusal Coğrafya Sempozyumu’na Türkiye üniversitelerinin coğrafya bölümlerinden ve coğrafyaya yakın ilgi duyan disiplinlerden büyük ilgi gösterilmiştir. Sempozyuma katılarak elde ettikleri araştırma sonuçlarını bildiri olarak sunan ve tartışmaya açan bilim insanlarına, bu çalışmalara eleştirileri ve öneriyle katkı sağlayanlara sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz.

Aynı şevk ve heyecanla 18-19 Ekim 2012 Perşembe ve Cuma günlerinde “TÜCAUM VII. COĞRAFYA SEMPOZYUMU 2012” Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde gerçekleştirilecektir. Sempozyum, yurt içindeki üniversitelerden, diğer kurumlardan katılan araştırıcı ve uygulayıcılarla yurt dışından davetli konuşmacıların katılımıyla üç seksiyon halinde düzenlenecektir. Ayrıca,“Coğrafi Düşüncenin Tarihi, Felsefesi ve Metodolojisi” konulu bir Panelin yer alacağı VII. Coğrafya Sempozyumunun seksiyonları ile konu başlıkları aşağıda bildirilmiştir.
Şimdiden hazırlıklarınızı yapmanız için siz değerli araştırmacılara saygı ile duyurulur.                                                                                            
                                                                              
Prof.Dr. Ali ÖZÇAĞLAR
TÜCAUM MÜDÜRÜ

SEMPOZYUM DÜZENLEME KOMİTESİ BAŞKANI

1.    FİZİKİ COĞRAFYA SEKSİYONU

•    Jeomorfoloji
•    Klimatoloji
•    Biyocoğrafya
•    Hidrografya
•    Toprak Coğrafyası
•    Doğal Afetler
Düzenleyiciler:
Prof. Dr. İhsan Çiçek
E-mail: [email protected]
Telefon: (0312) 310 32 80/1213
DTCF-Coğrafya Bölümü, 06100 Sıhhiye/ANKARA

Prof. Dr. Uğur Doğan
E-mail: [email protected]
Telefon: (0312) 310 32 80/1248
DTCF-Coğrafya Bölümü, 06100 Sıhhiye/ANKARA


2.    EKONOMİK COĞRAFYA, YEREL/KENTSEL GELİŞME VE BÖLGESEL KALKINMA: KURAM, POLİTİKA VE UYGULAMA SEKSİYONU

•    Yeni Ekonomik Coğrafya Yaklaşımı: Teorik Çerçeve ve Ampirik Uygulama
•    Evrimsel Ekonomik Coğrafya Yaklaşımı: Teorik Çerçeve ve Ampirik Uygulama
•    Ekonomik Coğrafya ile Bölgesel İktisat, Bölge Planlama ve Ekonomik Sosyoloji İlişkisi
•    Bölgesel Büyüme, Bölgesel Rekabet Edebilirlik ve Bölgesel Eşitsizlik
•    Küresel Krizin Yerel ve Bölgesel Yansımaları ve Finansal Coğrafya
•    Küreselleşme, Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları, Küresel Kent ve Kent Bölgeler
•    Yer Seçimi ve Karşılaştırmalı Bölgesel/ Mekânsal Analizler
•    Kümelenme, Yığılma ve Yakınlık
•    Sosyal Sermaye, Beşeri Sermaye, Girişimcilik ve Ağlar
•    Kültür Endüstrisi ve Yaratıcı Kent
•    Bilgi Ekonomisi, İnovasyon ve Yenilik Sistemleri
•    Tüketimin Değişen Coğrafyası ve Yeni Tüketim Mekânları
•    Yönetişim, AB ve Türkiye’de Bölgesel Politikalar ve Kalkınma Ajansları
•    Mekânsal Ekonometri ve Mekansal İstatistik: Analiz ve Uygulama
PANEL: “Coğrafi Düşüncenin Tarihi, Felsefesi ve Metodolojisi”
Düzenleyici:
Y.Doç. Dr. Nuri Yavan
E-mail: [email protected]
Telefon: (0312) 310 32 80/1212
DTCF-Coğrafya Bölümü, 06100 Sıhhiye/ANKARA

3.    COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ UYGULAMALARI, İDARİ COĞRAFYA, ARAZİ KULLANIMI VE PLANLAMA SEKSİYONU

•    Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları
•    Kırsal ve Şehirsel Arazi Kullanımı ve Değişimi
•    Kırsal ve Şehirsel Arazi Kullanımı Planlaması
•    Kırsal ve Şehirsel Arazi Kullanımı Modelleri
•    İdari Coğrafya, Arazi Kullanımı, Planlama İlişkisi
•    İdari Coğrafya Bakımından Mülki İdare ve Yerel Yönetimler
•    Yerel Yönetim alanlarında mekânsal analiz, idari sınırlar ve sorunları
•    Mülki idare bölümlerinde mekânsal analiz, idari sınırlar ve sorunları
•    Planlamada coğrafi bilginin kullanımı
Düzenleyiciler:
Prof. Dr. Ali Özçağlar
E-mail: [email protected]
Telefon: (0312) 310 32 80/1211
DTCF-Coğrafya Bölümü, 06100 Sıhhiye/ANKARA

Öğr. Gör. Dr. Rüya Bayar
E-mail: [email protected]
Telefon: (0312) 310 32 80/1245
DTCF-Coğrafya Bölümü, 06100 Sıhhiye/ANKARA

Sempozyum katılım ücreti bildiri başına 100 TL’dir. Bir bildiri birden fazla kişi tarafından hazırlanmış ve bu kişiler bizzat sempozyuma katılacaklar ise, her birinin 100 TL katılım ücreti ödemesi gerekmektedir. Öğle yemekleri, çay-kahve ikramı, çanta, basılacak bildiri kitabı vb. katılım ücretini ödeyen katılımcılara verilecektir.