Coğrafya Projesi SÜRDÜRÜLEBİLİR YEREL KALKINMA KAPSAMINDA TAŞOVA

SÜRDÜRÜLEBİLİR YEREL KALKINMA KAPSAMINDA TAŞOVA (AMASYA) İLÇESİNİN YAVAŞ
ŞEHİR AĞINA (CITTASLOW) ÜYELİK YETERLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
Coğrafya Projesi

Danışman
Betül ÖZENLİ

Proje Öğrencileri
Sena BUDAK

Yavaş Şehir Ağı (Cittaslow), küreselleşmenin şehirlerin dokusunu, sakinlerini ve yaşam tarzını standartlaştırmasını ve yerel özelliklerini ortadan kaldırmasını engellemek amacıyla, 1986’da Roma’da ortaya çıkan Slow Food hareketinden yola çıkmış bir kentler birliğidir.

Taşova, Karadeniz Bölgesinin Orta Karadeniz Bölümünde yer alan, Amasya İline bağlı, doğal, kültürel ve tarihi zenginlikleri ile özgün yapıya sahip bir ilçedir.

Bu araştırmada sürdürülebilir yerel kalkınmanın en başarılı uygulamalarından biri olan Yavaş Şehir (Cittaslow) Kentler Birliği’ nin doğuşu ve gelişimi hakkında bilgi verilerek, Taşova İlçesinin (Amasya) üyelik yeterliliğinin değerlendirilmesi yapılmıştır.

Sürekli yaşanabilir bir Taşova için, ilçenin bu kentler ağına dahil olabilmesi açısından, sosyal ve ekonomik yapısının irdelendiği, üyelik yeterliliğinin değerlendirildiği araştırmada, yöredeki Yerel Yönetim birimlerinden uzmanlar belirlenmiş ve bu kişiler ile yavaş şehir kriterlerine uygun olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığı ile görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmelerin sonucunda elde edilen veriler ile ilçenin yavaş şehir yeterliliğine ilişkin literatür kriterler dahilinde ilişkilendirilmiş, değerlendirmeler yapılmış ve önerilerde bulunulmuştur.

Mevcut yeterliliğinin kullanılabildiği takdirde; Taşova İlçesinin tarihi, kültürel yapıları, doğası, ekonomisi sürdürülebilir yerel kalkınma çerçevesinde anlamlı ölçüde değer kazanacaktır. Sonuç olarak; hem doğa, hem çevre, hem kültür, hem de insan kazanacaktır.