Coğrafya Projesi OYUN OYNUYORUM, COĞRAFYA ÖĞRENİYORUM

OYUN OYNUYORUM, COĞRAFYA ÖĞRENİYORUM
Coğrafya Projesi

Danışman Öğretmen
Funda Müge UĞURDİL

Proje Öğrencileri
Ali KIZILKAYA
Gözde ASLANGİRAY

Coğrafya dersindeki temel eğitim sorunlarının çözümüne yönelik yapılan bu çalışmada; sorunların kaynağından bahsedilerek kullanılan anlatım yöntemleri eksik yanları ele alınarak bu sorunların coğrafya öğretim programlarında ezberci yaklaşım yerine öğrencinin merkeze alındığı, kalıcılığın arttırılmasını amaçlayan yöntemler kullanılarak, bu bağlamda oyunun ders işlenişine dahil edilmesini sağlamak hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda üç farklı okulda farklı kademelerden lise öğrencilerine anket uygulanmış, uygulanan anket sonuçlarından yola çıkarak öğrencilerin coğrafya dersine karşı tutumlarının genellikle olumsuz olduğu bilgisi elde edilmiştir. Bir sonraki aşamada iki farklı öğrenci grubundan bir gruba düz anlatım yolu ile diğer gruba oyun ile ders içeriği aktarılmaya çalışılmıştır. İçerik aktarımı sonrası iki grup yazılı sınava tabi tutulmuş, oyun oynayan öğrenci grubunun başarısının diğer gruba göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Yapılan bu uygulamalar ile coğrafya dersinde klasik anlatım yöntemlerinden uzaklaşılması ve öğrencinin derse aktif olarak katılmasını sağlayan yöntemlerin eğitim programlarına dahil edilmesi; gerekirse öğretmenlerin bu doğrultuda gerekli eğitimi almalarının sağlanması oldukça önemlidir. Ancak bu şekilde öğrencinin coğrafya dersine ön yargısı kırılarak bakış açısı değiştirilip coğrafya günlük hayatın bir parçası haline getirilecektir.