Coğrafya Projesi – Meşhur Kentten Mefkud Kente Bitlis

MEŞHUR KENTTEN MEFKUD KENTE BİTLİS COĞRAFYA PROJESİ

Çalışmamız ‘Coğrafi faktörlerin, geçmişe nazaran önemi azalan Bitlis kent merkezinin bu durumu üzerindeki etkisi nedir?” problemini merkeze atarak coğrafi ilkeler çerçevesinde bilimsel kaygı taşıyarak bir araştırma süreci geçirmiştir. Araştırma sürecinde literatür taraması ve gezi – inceleme gibi araştırma yöntemlerine başvurulmuştur. Bu araştırma sonucu elde edilen bilimsel bulgulara göre Bitlis’in günümüz yapısı üzerinde rol oynayan temel etmeninin coğrafi faktörler olduğu tespit edilmiştir.

Bu bağlamda.
Tarihsel süreç incelendiğinde Bitlis ticaret, eğitim, ulaşım askeri gibi faktörler açısından dönemin diğer önemli yerleşim merkezleri başta olmak üzere bölge ülkelerinde ‘Meşhur Kent” özelliğine sahiptir. Ancak günümüzde gelişimi durmuş göç veren bir merkez haline gelen kent, çevre illerini bile etkileme yetisini yitirmiştir. Bunun yanında coğrafi faktörlere bağlı olarak altyapı problemleri yaşayan, çarpık kentleşmenin doğurduğu büyük bir köy haline gelmiştir. Modern gelişim açısından düşünüldüğünde ise kentsel yapısı çökmüş, kendisine bağlı ilçelerin bile gerisinde kalan bir görünüm sergilemektedir.

Son olarak elde edilen veriler ışığında problemlerin tespiti yapılıp çözüm önerileri sunulmuştur. Bu problemlerin neler olduğu, bu problemlere getirdiğimiz çözüm önerileri ise projemizin giriş bölümünde tartışılmıştır.

BİTLİS TATVAN KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ

DANIŞMAN ÖĞRETMEN: ALPER TARIK PEKGÜZEL

ÖĞRENCİLER
BEYZA ÇİLOĞULLARI
SELEN TAŞKIN