Coğrafya Projesi KENT ORMANLARINDA EĞİTİM İSTASYONLARI OLUŞTURULMASI

KENT ORMANLARINDA EĞİTİM İSTASYONLARI OLUŞTURULMASI
(KÜTAHYA KENT ORMANI ÖRNEĞİ)
Coğrafya Projesi

Bu çalışma, okullarımızda lise düzeyinde çevre ve doğal sistemlere ait kazanımların öğrencilerimizde yeterince istendik davranışlar geliştirememesinden yola çıkılarak hazırlanmıştır. Coğrafya, Biyoloji ve Kimya gibi doğayla içi içe olan derslerin öğretimi teorik kaldığı sürece, öğrenciler doğal çevreyi öğrenememekte ve bunun sonucu olarak da onu yeterince koruyamamaktadır.

Bu problemden yola çıkılarak, ülkemizde sayıları 120’ yi geçen Kent Ormanlarının doğada eğitim anlayışına uygun olarak düzenlenmesi ve bunun için de eğitim istasyonları oluşturulması fikri geliştirilmiştir. Kent ormanlarının genellikle şehirlerle bütünleşik olması, halkın huzur ve güven içerisinde zaman geçirebileceği şekilde düzenlenmiş olmaları, bu sahaların öğrenciler için de uygun birer eğitim ortamı olmalarını kolaylaştırmaktadır. Orman sahaları; ekosistem, bitki, hayvan, su, toprak, anakaya, madde döngüleri, çevre kirliliği gibi temel alanlarda birçok bilgiye topluca ulaşabileceğimiz en tabii ortamlardır. Bu amaçla Kütahya Kent Ormanı gezilerek, hangi kazanımların elde edilmesi için uygun ortamları barındırdığı tespit edilmiştir. Bu çerçevede daha çok Coğrafya öğretim alanına hitap edecek şekilde orman ve orman ekosistemi ile orman ağaçlarının tanıtılması amacıyla eğitim istasyonlarında kullanılması için eğitici levhalar hazırlanmıştır. Bu levhaların hangi ortamlarda kurulması gerektiği de ayrıca belirtilmiştir.

Bu çalışmadan beklenen sonuç, öğrencilerin ilgili kazanımları kendi doğal ortamlarında elde etmesi ile kalıcı öğrenmeyi sağlama ve değerini öğrendiği doğaya daha fazla sahip çıkmasını sağlamaktır. Çalışmamız, birden fazla kurumu işbirliğine zorunlu kıldığından böyle bir çalışmanın ortaya çıkabilmesi için; Milli Eğitim, Orman, Su ve Çevre Bakanlıkları arasında işbirliği protokollerinin sağlanması temel önerimizdir.