Coğrafya Projesi KAPADOKYA’DA İNSANIN DOĞAYA ETKİLERİ

ANADOLU’NUN İNCİSİ KAPADOKYA’DA İNSANIN DOĞAYA ETKİLERİ
Coğrafya Projesi

Danışman Öğretmen
Sibel GÜLGÖR

Proje Öğrencileri
Ayça YÜNCÜ
Elif DABANLI

Geçmişten günümüze dünya coğrafyasında birçok değişimin yaşandığı ve bu değişimde doğal etkenler kadar insanların da önemli ölçüde etkili olduğu görülmüştür. Buradan hareketle, hazırlamış olduğumuz proje kapsamında hem doğal etkenlerle hem de insan faktörüyle değişime uğramış, birçok insan tarafından ziyaret edilen Kapadokya Bölgesinin doğal oluşumunun insan faktörü ile geçmişten günümüze ne gibi etkilere maruz kaldığı ve bu etkilerin nasıl azaltılacağı konusu ele alınmıştır. Unesco Dünya Miras listesinde yer alan birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu’nun İncisi olarak gördüğümüz bölgemizin yapılan yanlış veya eksik turizm çalışmaları neticesinde Unesco Dünya Miras listesinden çıkarılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı göz önünde bulundurularak turizm faaliyetlerin nasıl ve ne şekilde yapılması gerektiği konusunda araştırma ve önerilerden oluşan bir proje hazırlamak amaçlanmıştır.

Projenin gerçekleştirilmesi sürecinde ilk olarak bölgemizdeki hassas alanlar ve yapılan çalışmalar hakkında Nevşehir Valiliği’yle, Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’yle, Nevşehir Müze Müdürlüğü’yle, Nevşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’yle, Nevşehir Bayındırlık İl Müdürlüğü’yle, Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’yla, Orman Su İşleri Müdürlüğü’yle ve Ahiler Kalkınma Ajansı’yla görüşüldü. Belirlenen alanlarda arazi incelemeleri yapıldı. Bu bölgede yaşayan insanlarla görüşülerek anket uygulandı. Tespit edilen alanların fotoğrafları çekilerek görsel materyaller oluşturuldu. Gerekli görülen kişilerle röportaj yapıldı ve istatistiki veriler toplandı.

Sonuç olarak yapılan görüşmeler, arazi çalışmaları, anket çalışmaları röportajlar ve istatistiki veriler neticesinde Anadolu’nun İncisi Kapadokya’nın ciddi anlamda insan erozyonuna maruz kaldığı ve alınacak önlemlerle bu etkinin azaltılacağı görüldü.