COĞRAFYA PROJESİ – İSTANBUL’DA DEPREME VE ÇARPIK KENTLEŞMEYE KARŞI VATANDAŞ ODAKLI YENİ BİR BAKIŞ

İSTANBUL’DA DEPREME VE ÇARPIK KENTLEŞMEYE KARŞI VATANDAŞ ODAKLI YENİ BİR BAKIŞ
COĞRAFYA PROJESİ

İstanbul’da yaşanan hızlı nüfus artışı, kontrolsüz yapılaşmaya ve alt yapı ya da denetim eksiliği gibi bir çok fiziki soruna yol açmıştır. Bugün bu durum özellikle deprem, yangın ve sel gibi afetlere karşı İstanbul şehrinin son derece hazırlıksız yakalanmasına sebebiyet verecek boyuttadır. Sorun yalnızca fiziki değil, sosyal ve psikolojik tehlikeleri de beraberinde getirmekte ve sosyokültürel zafiyetler, güvenlik sorunu, adeletsizlik algısı, gibi birçok yönden toplumda yararlanabilecek mahiyettedir Araştırmamızın asıl amacı her yönden sağlıklı bir şehir oluşturulabilmesinde mevcut kentsel dönüşüm projelerine de farklı çözüm ve öneriler getirilmeye çalışılmıştır.

İstanbul’daki mevcut durumun daha iyi analiz edilebilmesi ve çözüm önerilerimizin kabul edilebilirliğini ölçebilmek adına örnek bir kentsel dönüşüm alanı belirlenmiş. Bu alanda anket yolu ile mevcut durum analiz edilmeye çalışılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre İstanbul’da mevcut projelerin aksine yalnızca afetlere yönelik değil çok yönlü bir çalışma yapılması gerektiği saptanmıştır. Bu aşamada geliştirdiğimiz yeni çözüm önerilerinin de bölge halkının beklentileriyle uyumlu olduğu gözlemlenmiştir.

İSTANBUL MALTEPE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

DANIŞMAN ÖĞRETMEN: MEHMET ARSLAN

ÖĞRENCİLER
Bayram DANACI
Samet USLU