COĞRAFYA PROJESİ – İŞLETMESİ SONA ERMİŞ TAŞ OCAKLARININ DOĞAYA GERİ KAZANDIRILMASI

İŞLETMESİ SONA ERMİŞ TAŞ OCAKLARININ DOĞAYA GERİ KAZANDIRILMASI YA DA
SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR KENTSEL YAŞAM İÇİN REKREASYON ALANLARI

Ekonomik faaliyetler sonucunda tahrip edilmiş bir alanı çevresiyle uyumlu hale getirmek, yaşanabilir bir dünyanın gelecek nesillere aktarılması adına son derece önemlidir. Tahrip edilmiş bir sahanın kendini onarabilmesi çok uzun bir süre gerektirmektedir. İşte bu yüzden de tahribata uğramış bölgelerin kısa süreler içerisinde yeniden doğaya kazandırılması ancak insan eliyle mümkün olabilmektedir.

Bu proje ile Konya’nın Selçuklu ilçesinde yer alan ve özel bir şirket tarafından işletilen taş ocağının oluşturduğu çevresel etkileri inceleyerek, bu sahada meydana gelen bozulmaları ağaçlandırma, yeşillendirme gibi faaliyetlerle estetik, görsel ve fonksiyonel bir rekreasyon alanına dönüştürülmesini amaçladık.

Çalışmada alana ait ilgili literatür taraması ile yerinde gözlem, inceleme, analiz ve veri toplama çalışmalarına ek olarak alanın 1/25 000 ölçekli paftaları, alanla ilgili harita ve yazılı kaynaklardan yararlanılmıştır. Elde edilen bilgilerin kullanımına ve gösterimine yönelik bilgisayar donanım ve yazılımları materyal olarak kullanılmıştır.

Proje öncelikle, işletme sahasının incelenmesi ve burada çalışan yetkililerden bilgi alınmasıyla başlamıştır. Daha sonra bölgenin jeolojik ve hidrolojik özelliklerinin incelenmesi amacıyla MTA Konya Bölge Müdürlüğü’ne gidilmiş, buradaki mühendislerden yazılı ve görsel materyaller elde edilmiştir. Çalışma alanının park halinde dönüştürülmesi planlandığından konuyla ilgili olarak Selçuklu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğümden mimar ve mühendislerle konu müzakere edilmiş, son olarak da Konya’da park ve bahçe yapım ihalelerine giren özel bir şirketin yetkilisinden park yapımı ve maliyetleri hakkında bilgi elde edilmiştir. Elde edilen tüm bu veriler toplandıktan sonra haritalar, fotoğraflar, şekiller, çizimler ve animasyonlar ile desteklenerek ekolojik rehabilitasyon önerileri maddeler halinde getirilmiştir. Proje alanında; bisiklet ve koşu yolları, açık spor alanları, gölet alanı, yapay bir şelale, çocuk oyun alanları vb. yapılması planlanmaktadır.

KONYA ÖZEL MERVE BÜYÜKKOYUNCU FEN LİSESİ

DANIŞMAN ÖĞRETMEN: TAYFUR BAKIR

ÖĞRENCİLER
Muhammet Furkan IŞIK
Furkan Uğur DÜNDAR