COĞRAFYA PROJESİ – İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE DUYARLILIĞINA, FARKINDALI

İKİTELLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NİN, İKİTELLİMDEKİ İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME
ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE DUYARLILIĞINA, FARKINDALIĞINA OLAN ETKİSİNİN VE
ÇEVREYE ETKİLERİNİN İRDELENMESİ

Hızlı sanayileşme, hızlı nüfus artışı ve düzensiz şehirleşmenin sonucu olarak dünya kaynakları hızla tükenmektedir. Var olan kaynakların hızla tükenmesi ile de çevre kirliliği ortaya çıkmakta ve insanların sağlığım tehdit etmektedir.

Nüfusun hızla arttığı ve çevrenin hızla kirlendiği yerlerden biri de İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’dir. Küçükçekmece ve Başakşehir çevresindeki sanayi bölgesinde nüfus gün geçtikçe artmaktadır. Bunun sonucu olarak da çevre kirliliği oluşmaktadır. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nin Ayamama dere havzasına kurulu olması, 2009 yılında bölgede yaşanan sel felaketi ve sonrasında alt yapı yetersizliklerinden doğan sorunlar bu projeyi yapmamızda etkili oldu. Sanayi bölgesinden yola çıkarak bölgedeki insanların çevreye olan duyarlılığını ölçmeye çalıştık, Sanayi bölgesinin çevreye olan etkilerinin irdelenmesinin en iyi yolunun bölgedeki ilköğretim ikinci kademe öğrencileri üzerinden olacağına karar verdik. İlköğretim ikinci kademe öğrencilerini seçmemizin nedeni ise bölgede hiç lise olmaması ve ikinci kademe öğrencilerinin farkındalık düzeylerinin birinci kademe öğrencilerine göre daha gelişmiş olmasıdır.

Yapılan çalışmalarla İkitelli sanayi bölgesini tanımak ve sanayi kuruluşlarının bölge halkına olan etkisini gözlemlemek, sanayi bölgesi hakkında bölge okullarındaki öğrencilerden bilgi almak, ilköğretim 6. 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin çevreye olan duyarlılığını ve farkındalığını ölçmek, sanayi bölgesinin hangi yönlerinin insanları daha çok etkilediğini öğrenmek amaçlanmıştır. Bu nedenle ilköğretim ikinci kademe öğrencilerine bir anket uyguladık ve anket sonuçlarını SPSS Data Editör programında grafiğe döktük.

Yapılan anket sonucunda sanayi bölgesinin çevresindeki üç mahallenin de farklı afetlerden etkilendiğini ve bu mahallelerdeki öğrencilerin çevre duyarlılığının farklı olduğu belirledik. Öğrencilerin çevre sorunlarının farkında olduğunu; fakat bu sorunların çözüme kavuşturulmasında duyarlı davranmadıklarını gözlemledik. Ulaştığımız sonuçlardan yola çıkarak da İkitelli Organize Sanayi Bölgesi’nin, çevresindeki öğrencilere ve halka olumsuz etkilerini en aza indirgemek için çeşitli çözüm önerileri geliştirerek projemizi sonlandırdık.

İSTANBUL PROF. DR. MÜMTAZ TURAN SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

DANIŞMAN ÖĞRETMEN: SUNA İLZE

ÖĞRENCİLER
MERVE NUR YALÇIN
BERNA TAŞTAN