Coğrafya Projesi GÖRME ENGELLİLER İÇİN DOKUNSAL HARİTALAR

GÖRME ENGELLİLER İÇİN DOKUNSAL HARİTALAR
Coğrafya Projesi

Danışman
Sözer VURGUN

Proje Öğrencileri
Arda ÖZGÜR

Toplum refahının ülkenin tüm bireyleri kapsayacak şekilde geliştirilmesi ve bunun sürdürülebilir olması; bireysel ve kurumsal temelde sosyal sorumlulukların bilincinde olunmasına ve gerekli etkinliklerin gerçekleştirilmesine bağlıdır. Eğitimin her basamağında ve her alanında üzerinde önemle durulması gereken sosyal sorumluluk bilincinin gereği olarak coğrafya eğitiminde de evrensel ölçütlere ve çağın gerektirdiği eğitim anlayışına ulaşılması son derece önemlidir. Eğitimin giderek önem kazandığı günümüzde, dezavantajlı gruplar arasında yer alan görme engelli bireylerin de günlük yaşamlarını kolaylaştıracak ve bilgi edinmelerini sağla¬yacak ürünlerin tasarlanması ve yaygınlaştırılması bir lüks olarak görülmemelidir. Herkes için fırsat eşitliği, bağımsızlık ve özgürlük ilkesi sosyal sorumluluk bilincinin ve evrensel eğitimin bir gereği olarak coğrafi ürün tasarımında ve coğrafya eğitiminde dikkate alınmalıdır.

Dokunma duyusu görme engellilerin yazılı ve grafik bilgiye erişim ve aynı zamanda çevrelerinin ve ortamlarının özellikleri hakkında bilgi edinmek için kullandıkları temel duyudur. Şimdiye kadar dokunulabilir haritalar, sadece dokunularak algılanabilir yükseltilmiş kabartmalar içermiştir. Bu projede tasarlanarak kullanılan Dokunsal Haritalarda ise, bilgi farklı doku ve desen ile hazırlanarak dokunulabilir sembollerle ve Braille etiketleri (kabartmalı yazı) ile ifade edilmiştir.

Dokunsal haritalar ile görme engellilerin coğrafya eğitim sürecinden daha fazla ve daha etkin olarak yaralanmasını sağlayacak eğitim materyali geliştirilip kullanıma hazır hale getirilmiştir.

Araştırmada; ortaöğretim kurumlarının 11. sınıfında öğrenim gören total görme engelli 12 öğrencinin, dokunsal haritaları kullanarak harita bilgisi düzeylerini ortaya çıkaracak nitelikte oluşturulmuş olan ön test ve son test yöntemi kullanılmış.

Harita bilgisi ve uygulamaları gibi oldukça zor bir konuda Dokunsal Haritaların görme engelli öğrencilerin akademik başarılarını olumlu etkilediği somut sonuçlar ile görülmüştür.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin