Coğrafya Projesi EVSEL OLMAYAN ORGANİK ATIKLARIN ORGANİK GÜBREYE

İSPARTA İLİNDE EVSEL OLMAYAN ORGANİK ATIKLARIN ORGANİK GÜBREYE DÖNÜŞTÜRÜLEREK TARIMA KAZANDIRILMASI
Coğrafya Projesi

Danışman Öğretmen
Cihan ŞEN

Proje Öğrencileri
Cerengül TAŞBAŞ
Pınar PORSUK

Dünya nüfusu hızla artmaktadır. Artan nüfusun besin ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılan çalışmalar arasında tarımsal üretimin veriminin artırılması gerekmektedir. Tarımsal üretimi artırırken oluşan çevre sorunlarını da en aza indirmek için organik gübre kullanımının artması önemli bir adımdır.

Atıkların organik gübreye çevrilerek kullanılması, ülkemizdeki mevcut enerji açığının kapatılmasına, arazilere uygulanan gübre ihtiyacında dışarı bağımlılığın azalmasında, yoğun tarımsal faaliyetler sonucunda toprakların azalan verimlilik potansiyelin artırılmasında ve çevre kirliliğinin azaltılmasında katkılar sağlayacaktır. Isparta ilinde yaptığımız saha çalışmaları doğrultusunda pazar esnafından, manav ve restoranlardan, Isparta halinden çıkan organik atıkların miktarını hesapladık. Elde ettiğimiz bulgular sonucunda Isparta’da pazarcılardan, toptancı halinden, yatılı okulların pansiyonları ve özel okul ve yurtların yemekhanelerinden, manav ve restoranlardan 2284 ton kuru kompost gübre üretim potansiyeli olduğunu gördük.

Geçen sene de İsparta’da evsel organik atıklardan yılda 3240 ton kuru kompost gübre üretim potansiyeli olduğunu ortaya çıkarmıştık. Sonuç olarak evsel olmayan organik atık potansiyeli ve geçen yıl ortaya koydu¬ğumuz evsel organik atık potansiyeli birlikte düşünüldüğünde, kimyasal gübre kullanımının %22,85 azalacağını gözlemledik. Bu değerin tarımdan önemli bir gelir elde eden Isparta ili için ciddi bir rakam olduğuna ve başkaları tarafından fark edilip şehrimizin ekonomisine katkıda bulunacağına inanıyoruz.