Coğrafya Projesi BALMUMU ÖRTÜSÜ KULLANILARAK SU KAYBININ AZALTILMASI

AÇIK SU HAVZALARINDA BALMUMU ÖRTÜSÜ KULLANILARAK SU KAYBININ AZALTILMASI
Coğrafya Projesi

Açık su havzalarında gerçekleşen buharlaşma etkisiyle su kayıpları, su kaynaklarımız açısından büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Özellikle son yıllarda artan sıcaklıklar sebebiyle buharlaşmalar bu havzalardaki suların önemli bir kısmından yararlanılamamasına yol açmaktadır. Bu çalışmada, balmumunun su tutma özelliğinden yararlanılarak açık su havzalarında buharlaşmanın etkilerini azaltmak amaçlanmıştır. Kütikulaya su tutma özelliği kazandıran yapının mum (wax) tabakası olduğu tespit edilmiş, bu doğrultuda doğal bir wax türü olan balmumu kullanılmasına karar verilmiştir.

İlk aşamada balmumunun su tutma özelliğini incelemek amacıyla eşit miktarda su bulunduran düzeneklere belli oranlarda balmumu konulmuş ve düzenekler ısıtılarak balmumunun eriyip su üzerinde bir tabaka oluşturması sağlanmıştır. İkinci aşamada balmumunun ışık geçirme oranının bitki gelişimine etkisini incelemek amacıyla eşit miktarda su bulunan düzeneklere özdeş Elodea (Egeria densa) bitkileri ve belli oranlarda balmumu konulmuştur. Düzeneklerdeki buharlaşma miktarları ve bitkinin gelişimi periyodik olarak incelenmiştir.

İlk aşamadaki balmumu bulunduran düzeneklerin önemli miktarda suyu tuttuğu gözlemlenmiştir. Bu, balmumunun açık su havzalarında buharlaşmayı önlemek için kullanabileceğini göstermiştir. İkinci aşamada balmumuyla birlikte Elodea (Egeria densa) bulunan düzeneklerde bitki gelişiminde herhangi bir olumsuzluk gözlemlenmemiştir. Bu, balmumunun ışığı belli oranda geçirdiğini ve fotosentezi engellemediğini, dolayısıyla canlı gelişimine olumsuz bir etkisi olmadığını kanıtlamıştır.