COĞRAFYA PROJESİ – AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARININ İNTERNET KULLANIMI

AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMALARININ İNTERNET ARACILIĞI İLE YAYGINLAŞTIRILMASI VE
KOLAYLAŞTIRILMASI

Ormanlar: ağaçlarla birlikte diğer bitkiler, hayvanlar, mikroorganizmalar gibi canlı varlıklarla toprak, hava, su, ışık ve sıcaklık gibi fiziksel çevre faktörlerinin birlikte oluşturdukları karşılıklı ilişkiler dokusunu simgeleyen ekosistemler olup, dünya yaşamı için vazgeçilmezdirler. Projemizdeki temel amaç, insanoğlunun gün geçtikçe daha fazla tahrip ettiği ormanları yeniden oluşturarak orman tahribatının yol açtığı sorunların önüne geçmektir.

Burada günümüz teknolojisi ile ağaç dikme alışkanlıkları inovatif bir yöntemle bir araya getirilmesi sağlanmıştır. Projemiz kapsamında, belli bir gruba ormanların önemi ve faydaları konulu tanıtımlar yapılmıştır ve hedef grubun ağaca olan ilgisi arttırılmıştır. Bu aşamadan sonra birvveb sitesi oluşturulmuştur, bu sitede fidan ve bu fidanın dikileceği bölge satışları yapılmıştır. Sitede belirlenmiş bölüme girildiğinde, fidan seçimi sayfası gelecek ve buradan bir fidan seçilecektir. Ardından kullanıcının karşısına, bu fidanın dikilebileceği bölgeler sunulmuştur ve kullanıcı buradan bir bölge seçmiştir. İsteyenler burada birden çok fidan seçerek küçük bir hatıra ormanı oluşturabilecektir. Daha sonra seçilen bölgeye görevliler tarafından dikilen fidan, kendi kendine yaşayabilecek düzeye gelene kadar görevlilerimiz tarafından düzenli olarak sulanacaktır ve fidanlann bakımı yapılacaktır.

Aldığımız sonuçlar, projenin faydalarını ve uygulanabilirliğini göstermiştir. Proje ile ülkemiz ormanları yeniden canlanacaktır.

KAYSERİ FEN LİSESİ

DANIŞMAN ÖĞRETMEN: BÜNYAMİN YÜKSEL

ÖĞRENCİLER
Nesil BOR
Muhammet Çağrı İLDENİZ