COĞRAFYA PROJELERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Coğrafya projeleri; belli bir alan içinde bir veya birkaç coğrafî unsurun ağırlıklı olarak
ele alındığı, sorunların belirlendiği ve çözülmesi için yapılması gerekenlerin tartışıldığı
projelerdir. Yapılacak proje ile belli bir sorunun çözümü için yeni bir yöntem veya yaklaşım
kullanılabileceği gibi, bilinen bir yöntem yeni bir sahaya da uygulanabilir.

Projenizde bilinen bir yöntemi yeni bir sahaya uygulasanız dahi alternatif yöntemleri denemekten
kaçınmayınız. Bu projenizin orijinalliğini arttıracağı gibi bilimsel düşünceye bir katkı da
sağlayabilir. Yapılacak projede teorik olarak veya uygulamada belli bir sorunun çözümüne
katkıda bulunmak hedeflenmelidir.