Coğrafya Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar ve Alan Yazına Katkılar

TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri
TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri

Coğrafya Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar ve Alan Yazına Katkılar
Bu proje Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Balıkesir Üniversitesi ortaklığında ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Destekleriyle 2022 yılı TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı Kapsamında Yürütülecektir.

Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Balıkesir Üniversitesi ortaklığında ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Destekleriyle 2022 yılı TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı Kapsamında Yürütülecek olan “Coğrafya Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar ve Alan Yazına Katkılar” isimli projemizde 12-16 Eylül 2022 tarihlerinde Balıkesir Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğünde gerçekleştirilecektir.

Eğitim etkinliği 12-16 Eylül 2022 tarihlerinde Balıkesir Öğretmenevinde yüzyüze ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir.

Katılımcıların yol, konaklama ve iaşe bedelleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.

Başvuru
Etkinliğe kabul edilecek katılımcıların belirlenmesinde aşağıdaki ölçüt ve ilkeler uygulanacaktır:

a) Katılımcılar TÜBİTAK tarafından öngörülen yükümlülükleri kabul ederler.
b) T.C. vatandaşı olmak,
c) TÜBİTAK – Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) veri tabanına kayıtlı olmak.
d) Herhangi bir yöneticilik (müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı) görevinde bulunmamak,
e) Halen lisansüstü eğitim gören coğrafya öğretmeni olmak.

Seçme Ölçütleri:
a) Daha önce bu konudaki bir TÜBİTAK eğitimine katılmamış olan,
b) Lisansüstü eğitimine devam eden,
c) Coğrafya öğretmeni olarak çalışanlardan hakemli dergilerde makalesi olmayanlara
d) Başvuru formunda alınacak olan bilgilerde bilimsel etkinliğe neden katılmak istediğini ve yaygınlaştırmada nasıl faydalı olabileceğini ayrıntılı bir şekilde anlatanlara öncelik tanınacaktır.

Etkinlik için 20 katılımcı alınacak katılımcılar seçme ölçütlerine göre belirlenirken tüm bölgelerden katılımcı olmasına dikkat edilecektir. Katılımcılar 20 asil 10 yedek olarak belirlenecek ve davet mektupları gönderilecektir. Asil listeden daveti kabul etmeyenlerin yerine yedek sıra çalıştırılacaktır.

Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Fatih SATIL (Balıkesir Üniversitesi – Fen Eğitim Fakültesi)

Başvuralar Başladı
Coğrafya Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar ve Alan Yazına Katkılar Başvuru Formu
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcf_1go6Cbf8sMTPS87IAEP-xzKvYiQgOefHV4XY4EYcHh7A/viewform