Çocuklarda Sosyal-Duygusal Gelişim İçin Öğretmen Adaylarının Duygusal Okuryazarlık Becerisinin Desteklenmesi

TÜBİTAK 2237A
Çocuklarda Sosyal-Duygusal Gelişim İçin Öğretmen Adaylarının Duygusal Okuryazarlık Becerisinin Desteklenmesi

TÜBİTAK 2237A Çocuklarda Sosyal-Duygusal Gelişim İçin Öğretmen Adaylarının Duygusal Okuryazarlık Becerisinin Desteklenmesi

Değerli Katılımcılar

“Çocuklarda Sosyal-Duygusal Gelişim İçin Öğretmen Adaylarının Duygusal Okuryazarlık Becerisinin Desteklenmesi” başlıklı bu etkinlik sonunda öğretmen adaylarının, gelecekte öğrencilerinin sosyal-duygusal gelişimleri için ihtiyaç duyacakları mesleki nitelik olan duygusal okuryazarlık becerisini kazanması hedeflenmektedir.

Çocukların duygularına ortak olmak üzere kendi duygularımızı anlayacağımız ve duygularımızı mesleki yeterlik ile buluşturacağımız etkili bir eğitim olması dileğiyle.

Etkinlik Koordinatörü
Doç. Dr. Öğr. Üyesi Hanife ESEN-AYGÜN
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

Başvuru Koşulları
Etkinliğe Temel Eğitim bölümünde öğrenim gören 40 öğretmen adayının katılması planlanmaktadır. Bu doğrultuda, etkinliğe katılacak öğretmen adayları aşağıda belirtilen hususlar doğrultusunda belirlenecektir.

Okul Öncesi ve Sınıf Eğitimi programları üçüncü ve dördüncü sınıfta öğrenim gören öğretmen adayları katılabilecektir. (Okul öncesi eğitiminden 10 üçüncü sınıf ve 10 dördüncü sınıf; sınıf eğitiminden 10 üçüncü sınıf 10 dördüncü sınıf öğrencisi seçilecektir)

Etkinliğe sadece yurt içindeki üniversitelerde öğrenim gören öğretmen adayları katılabilecektir.

Etkinliğe katılımda başarı kriteri göz önünde bulundurulacaktır. Buna göre 4.00’lük not sistemi üzerinden sıralama yapılarak adaylar puanlanacaktır. (Başarı sıralamaları aynı olan adayların seçiminde ise etkinliğe başvuru tarihi öncelik kabul edilecektir.

Bu etkinliklerde kurallar gereği en fazla 5 defa yararlanılabildiği için daha önce herhangi bir TÜBİTAK projesine katılmamış olan adaylara +10, bir kere katılan adaylara +8, iki defa katılan adaylara +6 puan verilecektir. TÜBİTAK’ın eğitim faaliyetlerine üç ile dört kez arası katılmış adaylara ise +5 puan verilecektir. Beş ya da daha fazla sayıda TÜBİTAK etkinliklerine katılmış katılımcıların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Katılımcıların belirlenmesinde maksimum çeşitliliği sağlamak amacıyla üniversite, bölge ve şehir, cinsiyet gibi özellikler göz önünde bulundurularak dengeli bir dağılım sağlanacaktır.

Etkinliğe katılacak olan öğretmen adaylarının duygusal okuryazarlık konusunda daha önce başka bir eğitme katılmamış olması gerekmektedir.

Etkinlik çevrimiçi ve etkileşimli olarak düzenleneceği için etkinliğe katılımda öğretmen adaylarının bilgisayar ve internet bağlantısına sahip olduğunu taahhüt eden öğretmen adaylarından seçim yapılacaktır.

Eğitmen ekibinden herhangi biriyle yakınlığı olan öğretmen adaylarının başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvurusu onaylanan asil katılımcı listesi etkinlik web sitesinden duyurulacak ve asil katılımcılardan bir hafta içerisinde katılımlarını onaylamaları beklenecektir. Herhangi bir sebeple katılmayacak olan adayların yerine gerekli şartları sağlayan yedek listede yer alan öğretmen adayları içinden sıra ile katılımcı alınacaktır.

NOT:

Eğitimin 17-21 Ekim 2022 tarihlerinde çevrimiçi düzenlenecektir.

*Eğitime katılım ücretsiz olup ve eğitime katılan tüm öğretmen adaylarına katılım belgesi verilecektir. ​

*Katılımcılar, etkinliğe katılım için ARBİS’e üye olmalıdır. Aşağıdaki adımları izleyerek üyeliğinizi tamamlayabilirsiniz.

Etkinlik Başvuru Formu
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaayi3NYvSOeuG0z-bjqraI4i-Cde2kKBXMSAE6Anh31xx_w/viewform