Çocuklarda Sayı Duyusunun Gelişimi ve Desteklenmesi

TÜBİTAK 2237-A
Çocuklarda Sayı Duyusunun Gelişimi ve Desteklenmesi

TÜBİTAK 2237-A
ÇOCUKLARDA SAYI DUYUSUNUN GELİŞİMİ VE DESTEKLENMESİ
Çevrim İçi

Değerli Öğretmen Adayları ve Lisansüstü Öğrenciler,
Bu web sayfası; TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Destekleme çağrısı kapsamında “Çocuklarda Sayı Duyusunun Gelişimi ve Desteklenmesi” isimli bilimsel eğitim etkinliği başvurusu için açılmıştır. Etkinlik, TÜBİTAK tarafından desteklenecek olup Dr. Öğr. Üyesi Mesture KAYHAN ALTAY’ın yürütücülüğünde gerçekleştirilecektir. Katılım ücretsizdir.

5-9 Eylül 2022

Etkinliğin Amacı
Etkinliğin amacı, okul öncesi ve sınıf eğitimi ana bilim dallarının lisans programlarında öğrenim gören 3. ve 4. sınıf öğretmen adayları ile bu alanlarda öğrenim gören lisansüstü öğrencilere sayı duyusu, bileşenleri ve gelişimi hakkında bilgi ve beceri kazandırmaktır. ​
Eğitimin hem teorik hem de uygulamalı olarak yapılması planlanmaktadır. Verilecek teorik eğitimde ilk olarak sayı duyusu önemi ortaya konularak farklı kademelerde (bebeklikten ilkokulun sonuna kadar) sayı duyusu ve bileşenleri tanımlanacak, uluslararası programlarda sayı duyusunun nasıl ele alındığı, sayı duyusu gelişmiş çocukların özellikleri ve sınıf ortamında nasıl ölçüldüğü tartışılacaktır.
Ardından çocuklarda sayı duyusunun her bir bileşenini farklı tekniklerle (çocuk edebiyatı, sayı doğrusu etkinlikleri, somut materyaller gibi) geliştirmeye yönelik uygulamalı bir eğitim gerçekleştirilecektir.
Eğitim sonunda öğretmen adaylarının ve lisansüstü öğrencilerin sayı duyusunun sınıf içerisinde nasıl geliştirilebileceğine yönelik örnek bir etkinlik tasarlamaları beklenmektedir.

Etkinliğin Kapsamı
Okul öncesi ve sınıf eğitimi öğretmen adayları ile lisansüstü öğrencilerin çocuklarda sayı duyusunun gelişimi ve desteklenmesi konusunda farkındalıklarının artmasını amaçlayan bu etkinliğin kapsamında aşağıda belirtilen konulara yer verilmesi planlanmaktadır:
Sayı duyusu ve önemi
Erken çocukluk döneminde (4-7 yaş aralığında) sayı duyusu, bileşenleri ve gelişimi
İlkokul döneminde (6-9 yaş aralığında) sayı duyusu, bileşenleri ve gelişimi
Sayı duyusu yüksek ve düşük öğrencilerin sınıf ortamında belirlenmesi
Sayı doğrusu etkinlikleri ile sayı duyusunun desteklenmesi
Çocuk edebiyatı ile sayı duyusunun desteklenmesi
Somut materyaller ile sayı duyusunun desteklenmesi
Uluslararası ve ulusal matematik öğretim programlarında sayı duyusunun ele alınışı

Katılımcılar
Bu etkinliğin hedef kitlesini, Türkiye’de Okul Öncesi Eğitimi ve Sınıf Eğitimi programlarında öğrenim gören lisans öğrencileri (3. ve 4. sınıf) ile ilgili programlarda lisansüstü öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Katılımcıların seçilmesinde aşağıda belirlenen ölçütler dikkate alınacaktır:

Yurt içindeki bir devlet veya vakıf üniversitenin Eğitim Fakültelerinin Okul Öncesi Eğitimi ile Sınıf Eğitimi lisans programlarının 3 ve 4. sınıflarında öğrenim gören lisans öğrencileri ile ilgili programlarda yüksek lisans ve doktora yapan öğrenciler
Lisansüstü eğitim yapan öğrencilerden Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda öğretmenlik yapan kişilere öncelik verilecektir.
Dengeli bir dağılımın sağlanması için Türkiye’deki farklı üniversitelerden ve farklı programlardan katılımcıların seçilmesine dikkat edilecektir. Ayrıca kadın-erkek dağılımının birbirine yakın olmasına özen gösterilecektir.
İlk kez TÜBİTAK 2237-A kapsamında bir bilimsel etkinliğe katılacak olan adaylara öncelik verilecektir.
Tüm katılımcıların TÜBİTAK ARBİS (Araştırmacı Bilgi Sistemi) veri tabanına kayıtlı olması gerekmektedir.
Katılımcıların seçiminde lisans programlarında öğrenim gören katılımcılar için akademik ortalama ve lisansüstü eğitim yapan öğrenciler için lisansüstü akademik ortalamalarının yüksek olması (lisans programı için 2,75/4, lisansüstü program için 3,00/4) dikkate alınacaktır. Katılımcıların akademik ortalamalarına göre yüksekten düşüğe doğru bir sıralama yapılacaktır.
Katılımcıların kesintisiz internete sahip olması gerekmektedir. Eğitim süresi boyunca katılımcıların mikrofon ve hoparlör gibi teknik donanıma sahip olması ve eğitime aktif katılması gerekmektedir.
Katılımcı sayısı 25 asil ve 5 yedek olacak şekilde planlanmaktadır.

Başvuru için aşağıdaki linkte sunulan formu 5 Ağustos 2022 tarihine kadar doldurunuz.

https://mesture.wixsite.com/sayiduyusu/ba%C5%9Fvuru

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

three − 2 =