Çocuklarda Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu

Çocuklarda Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), çocukluk çağında başlayan, dikkat süresinin kısa olması, aşırı hareketlilik, dürtüsellik, hiperaktivite, düşük öz denetim, öğrenme bozukluğu, sosyal ve akademik sorunlara neden olan bir nörolojik bozukluktur.

DEHB’nin nedeni tam olarak bilinmese de, genetik, çevresel faktörler, beyin kimyasallarındaki dengesizlikler, beyin hasarı veya beyin gelişimindeki sorunlar gibi birçok faktörün bir arada rol oynadığı düşünülmektedir.

DEHB belirtileri, dikkat süresinin kısalığı, unutkanlık, dağınıklık, dürtüsellik, hiperaktivite, zorlukla öğrenme, düşük öz denetim, duygusal düzensizlikler ve sosyal ve akademik sorunlardır.

DEHB tedavisi, ilaçlar, terapi, eğitim ve davranışsal müdahaleleri içerebilir. Tedavi, semptomların şiddetine ve çocuğun yaşına göre uyarlanmalıdır. DEHB olan çocukların ebeveynleri, öğretmenleri ve diğer bakım verenleri, çocuğun özgüvenini artırmak, sosyal becerilerini geliştirmek, öğrenme fırsatlarını artırmak ve rutinler oluşturmak gibi çeşitli yollarla çocukları destekleyebilirler.