ÇOCUKLAR TARAFINDAN YANLIŞLIKLA YUTULAN DÜĞME PİLLERİ

Ana Alan: BİYOLOJİ
Tematik Alan: Sağlık Teknolojileri

ÇOCUKLAR TARAFINDAN YANLIŞLIKLA YUTULAN
DÜĞME PİLLERİN, DOKULARA NASIL HASAR
VERDİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

Öğrenci: MUHAMMET YASİN AKAR Öğrenci: AHMET EREN TUNCER
Danışman: HÜLYA KÜRKÇÜ

Yabancı cisim yutulması, çocukluk çağında sık karşılaşılan bir
durumdur. En sık 6 ay ve 6 yaş arası grupta görülür. En çok yutulan
cisim ise halk arasında düğme pil olarak da adlandırılan, 20 mm
çapındaki pillerdir. Bu pillerin elektronik cihazlarda ve oyuncaklarda
kullanılmasının yaygınlaşması, pil yutulması vakalarına daha çok
rastlanmasına neden olmaktadır. Öyle ki hastanelerde tedavi altına
alınan hasta sayısı son 20 yılda 65 bini aşmıştır. Bu projede, ciddi
komplikasyonlara hatta ölümlere yol açabilen bu durumun, literatür
eşliğinde araştırılması ve “Düğme Piller Dokulara Nasıl Hasar Verir?”
sorusunun cevabının, yapılan bir deney ile gösterilerek farkındalığın
arttırılması amaçlanmıştır. Nicel araştırma yöntemlerinden, betimsel
modelleme yoluyla hazırlanan çalışmada insan dokusunun yerine tavuk
eti kullanılmıştır. Tavuk etinin arasına koyulan pilin hangi zaman
aralığından itibaren reaksiyon gösterdiği, et doku delinene kadar takip
edilmiş ve zaman aralıkları tablo 1’e kaydedilmiştir. Ayrıca farkındalığı
arttırmak ve ebeveynleri bilinçlendirmek adına konu, başlıklar altında
araştırılıp görsellerle desteklenerek bir broşür hazırlanmış ve
katılımcıların dikkatini bu konuya çekmek amaçlanmıştır. Konu
başlıkları “Düğme Pil İçeren Aletlerin Tanıtımı”, “Düğme Pil
Yaralanmaları Neden Sık Görülür?”, “Düğme Piller Dokulara Nasıl Hasar
Verir?”, “Pil Yutulması Durumunda Hangi Belirtiler Ortaya Çıkar?”, “Pil
Yutulduğundan Şüpheleniyorsanız Ne Yapmalısınız?” ve “Düğme Pilden
Zarar Görmeyi Önleme Yolları” olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak, bu
tarz kazalara maruz kalmış kişiler için ilk yarım saatin ne kadar önemli
olduğu ve hasarın tedavisi için hayati öneme sahip olduğu bu deney ile
ispatlanmış, hazırlanan broşür ile ebeveynlerin bilinçlenmesi ve
farkındalığın arttırılması sağlanmıştır.