Çocuklar için Jeoloji – İstanbul Üni. Çocuk Üniversitesi

Çocuklar için Jeoloji
5. 6. 7. 8. Sınıflar

Jeoloji/Yer bilimi, Yerkürenin güneş sistemi içerisindeki konumunu, fiziksel ve kimyasal özelliklerini ortaya koyan ve Yerkabuğu şekillenirken etkilendiği süreçleri tanımlayan bir bilim dalıdır. Dar anlamda Yerkürenin katı, rijit kısmı olan Yerkabuğu ile ilgilenir ve kendi içerisinde çok çeşitli dallara ayrılır. Belli bir zamana kadar dünyanın oluşumuyla ilgilenen jeoloji bilimi, günümüzde yaşadığımız çevre ve insan ilişkileriyle de ilgilenmekte; sağlıktan – kullandığımız eşyalara kadar her alanda önemini hissettirmektedir. Bu nedenle, tüm bilim dallarıyla az ya da çok ilişkili olan Jeoloji Biliminin iyi anlaşılması gereklidir.

Program Bilgileri
Ders Kodu: KO/JEO
Başlangıç Tarihi: 02.Şub.2015
Süre: 1 Hafta
Ücret: 400 TL
Kontenjan: 24
Yer: İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü – Mühendislik Fakültesi
Eğitmenler: Prof. Dr. Sabah YILMAZ ŞAHİN, Yrd. Doç. Dr. Yıldırım GÜNGÖR, Yrd. Doç. Dr. İsak YILMAZ, Yrd. Doç. Dr. Namık AYSAL, Yrd. Doç. Dr. Murat YILMAZ, Araş. Gör. Serdar AKGÜNDÜZ, Araş. Gör. Fatih ÖZBAŞ, Jeo. Yük. Müh. Burcu ÜNER

Not: En az 10 öğrenci olması halinde program açılacaktır.

TARİH İÇERİK ETKİNLİKLER
02.02.2015 1- Jeoloji Nedir? – Jeolojik Zamanlar, oluşumundan günümüze Dünyadaki değişimler
2- Yerküre İç Yapısı ve Katmanları
– Enerji, Yer içi ve dışı enerji kaynakları, Yeryuvarındaki hareketler, dağlar ve denizlerin oluşumu
– Gezegenler, Yıldızlar, Güneş sistemi ve Dünyanın oluşumu
(Video Gösterimi) -Kabuk, manto ve çekirdek kavramlarının tanımı
(Video Gösterimi)
03.02.2015 3-Yerkabuğunu Oluşturan Mineraller ve Kayaçlar, -Mineral ve kristal kavramı -Kayaç oluşumu, değişim ve dönüşüm döngüsü 4- Madenler -Maden nedir, oluşumları nasıl ve nerelerde gerçekleşir, -Madenleri oluşturan mineraller, -Ülkemizde mevcut ve çıkarılan madenler ile kullanım alanları – Minerallerin fiziksel, kimyasal ve diğer özellikleri
Kayaç oluşumu, türleri (magmatik, metamorfik ve sedimanter) ve yeryuvarındaki dağılımları ( Laboratuar ve arazi uygulaması)
04.02.2015 5- Kayaçların Gizemli Dünyası – Dinozorlar – Süstaşları (Örneklerle anlatım) – Fosiller, fosilleşme, arama yöntemleri, türleri, ülkemizdeki fosil bulguları

(Video Gösterimi) (Sahada Fosil Araştırması) – Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Jeoloji Müzesini ziyaret

05.02.2015 6- Levha Tektoniği – Levha Tektoniği kavramı, (Video Gösterimi) -Çatlaklar ve Faylar, Kıvrımlar 7-Volkanlar ve volkanların gizemli dünyası -Volkanların oluşumu
(Video gösterimi) -Dünyadaki aktif volkanlar -Türkiyedeki aktif volkanlar
– Depremler ve Diğer Doğal Afetler
(Video Gösterimi)
-Deprem ve diğer afete hazırlık -Afet sırasındaki ve sonrasında yapılması gerekenler
(İnteraktif Uygulamalar)
06.02.2015 8- Mühendislik Jeolojisi
Ayrışma ve Toprak Oluşumu, 9-Jeolojik Miras, Jeopark ve Jeoturizm
– Kütle Hareketleri ve Heyelanlar
(Arazide heyelan gösterimi) -Zemin Kavramı, araştırmaları ile zemin – yapı ilişkisi (Laboratuarda uygulama)