Çocuklar İçin Girişimcilik Nedir, Neden Önemlidir?

blog yazarı
Çelebi Kalkan

girişimcilik logo

Yükselen bir değer olarak girişimciliğin önemi gün geçtikçe artmaktadır. Bireylerin kariyer planlamalarını yaparken girişimciliği bir seçenek olarak gündemlerine alabilmeleri artık büyük ölçüde kolaylaşmış ve buna paralel olarak da girişimciliğe olan bu yönelişin hızını
arttırıcı özelliklere sahip yepyeni bir ekonomik yapı ortaya çıkmıştır.

Değer yaratan fikirler, fikirleri eyleme geçirme kapasitesi de denilen girişimcilik; insanların hayallerini gerçekleştirmek üzere inisiyatif alıp, harekete geçmeleri olarak tanımlanmaktadır.

tyç

Avrupa ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde de yer alan girişimcilik eğitimi;
(1) fırsatları belirleme,
(2) bu fırsatları yeni fikirler üreterek ve gerekli kaynakları harekete geçirerek gerçekleştirme,
(3) yeni bir girişim kurma ve yönetme,
(4) yaratıcı ve eleştirel düşünme yeteneklerini geliştirmeyi amaçlar.

EntreComp: Girişimcilik Yeterlilik Çerçevesine göre girişimcilik müfredat programı, birbiriyle

 

ilişkili ve birbirine bağlı şu 3 yetkinlik alanlarından oluşur.

– Fikirler ve fırsatlar,

– Kaynaklar ve

– Harekete Geçme

Her bir alan 5 olmak üzere toplamda 15 yeterlilik alanını geliştirir.

Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda 2014-2018 yıllarını kapsayan Onuncu Kalkınma Planında eğitim sistemimizin temel amacı şöyle tanımlanmıştır. (PLANIN HEDEFLERİ VE POLİTİKALAR   2.1. NİTELİKLİ İNSAN, GÜÇLÜ TOPLUM    2.1.1. Eğitim   b. Amaç ve Hedefler  142. MADDE)

“Düşünme, algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, demokratik değerleri ve millî kültürü özümsemiş, paylaşıma ve iletişime açık, sanat ve estetik duyguları güçlü, özgüven ve sorumluluk duygusu ile girişimcilik ve yenilikçilik özelliklerine sahip, bilim ve teknoloji kullanımına ve üretimine yatkın, bilgi toplumunun gerektirdiği temel bilgi ve becerilerle donanmış, üretken ve mutlu bireylerin yetişmesi eğitim sisteminin temel amacıdır.”

Bu amaçta belirtilen girişimcilik ve yenilikçilik özelliklerine sahip nesiller yetiştirmek için TÜRKİYE GİRİŞİMCİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI (GİSEP) (2015-2018) hazırlanmış ve genel amaç olarak; ülkemizde girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak, güçlü bir ekosistem oluşturmak ve girişimciliği geliştirmektir. Çocuklarda girişimcilik algısı geliştirmek eylem tanımı ile sorumlu olan kuruluş Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızdır ve işbirliği yapılacak kuruluşlar MEB,TÜBİTAK,KOSGEB,TRT ve Üniversitelerdir. Beklenen performans göstergesi ise 2018 yılı sonu itibarı ile en az 5 etkinlik/yayın gerçekleştirilmesidir.

Ülkemizde çocuklar için yapılan uygulamalı tek Girişimcilik eğitimi projesi Kayseri’de, Abdullah Gül Çocuk Üniversitesi ve Orta Anadolu kalkınma Ajansının işbirliğinde yapılmaktadır.

“Rekabetin gücü GİRİŞİMCİLİĞİN kalitesinden doğar.” diyor ve bu gibi projelerin ülkemizde daha da yaygınlaşmasını ümit ediyoruz.

 

KAYNAKÇALAR;

  • http://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/Mali%20Tablolar/Gisep_2015-2018_TR.pdf
  • https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/entrecomp-entrepreneurship-competence-framework