Çocuklar İçin Felsefe (P4C) Eğitmen Eğitimi

Çocuklar İçin Felsefe (P4C) Eğitmen Eğitimi

Eğitim Hakkında

Bu atölye dünyada Philosophy for Children (P4C) olarak bilinen Çocuklar İçin Felsefe pedagojisini öğrenmek ve deneyimlemek isteyenlere yönelik geliştirilmiş bir eğitmen eğitimidir. Eğitim, aktif öğrenme, katılım, ve pratiği ön plana alır. Katılımcıların pedagojiyi bizzat deneyimleyerek öğrenmesi hedeflenmektedir. Bunun yanında pedagojinin teorik temelleri de eğitim boyunca katılımcılara aktarılır.

56 saat sürecek eğitim boyunca katılımcılar;

P4C oturumunu yönetmenin teknik ve stratejilerini öğrenirler.
P4C oturumunu kolaylaştırıcı olarak yönetirler.
P4C’yi sınıflarında uygulama becerisi kazanırlar.
P4C oturumu içerik ve planlarına sahip olurlar.
P4C’nin felsefe dışındaki alanlarında nasıl kullanıldığını öğrenirler.
P4C oturumu tasarımı yapma becerisi kazanırlar.
P4C ölçme ve değerlendirme araçlarını öğrenirler.
P4C’nin dünyadaki 40 yıllık deneyimi ile tanışırlar.
Dünyadaki P4C kaynaklarından haberdar olurlar.
Felsefenin temel problemleri ile tanışırlar.
P4C’nin dayandığı Soruşturan Topluluk Modeli’ni teorik ve pratik temellerini kavrarlar.
Soruşturan Topluluğun parçası olmayı deneyimlerler.
Fiziksel düşünme oyunları ve sınıf içi aktiviteleri ile eğlenceli bir öğrenme ortamı yaratmayı öğrenirler.

Çocuk edebiyatını P4C’de kullanmayı öğrenirler.
Farklı yaş grupları ile çalışmanın pedagojik ve felsefi temellerini öğrenirler.
Çocuklar İçin Felsefe Nedir?

Çocuklar İçin Felsefe (Philosophy for Children), Amerikalı filozof Matthew Lipman’ın çalışmaları çerçevesinde ortaya çıkmış bir pedagojidir. Lipman Soruşturan Topluluk Modeli’ni (Community of Inquiry Model) eğitim ortamına uyarlaması ve felsefe eğitimini bu modele dayanarak şekillendirmesi ile ortaya çıkmıştır. Soruşturan Topluluk Modeli’ne göre sınıf ortamı, katılımcılarının bilgiyi biçimlendirdiği, soruşturduğu, süzgeçten geçirdiği bir topluluk olarak düşünülür. Bu yüzden, Çocuklar için Felsefe oturumunu yöneten kolaylaştırıcı, bilgiyi aktaran kişi değil, çocukları düşünmeye, konuşmaya ve soruşturmaya teşvik eden kişilerdir. Oturum sonunda ortaya çıkan bilgi ve kavrayış eğitmenin değil çocukların aktif katılımının ürünüdür.

Çocuklar İçin Felsefe oturumlarında çocuklar felsefe tarihinden filozofların düşüncelerini öğrenmezler. Çocuklar felsefi bir problemi tetikleyen bir uyaran (hikaye, fotoğraf, düşünce deneyi, video, nesne, vb.) etrafında bir araya toplanır. Topluluğun ortaya çıkardığı sorular etrafında topluluk cevaplar aramaya, soruşturmaya, düşünmeye ve felsefe yapmaya yönlendirilir.

Çocuklar İçin Felsefe’nin doğrudan kazanımları üç noktadadır. Öncelikle, çocukların düşünme becerilerinin gelişmesine katkı sunar. Çocukların akıl yürütme, kavram oluşturma, bağıntı kurma, varsayımsal düşünme, soyutlama becerileri gelişir. İkinci olarak, çocukların iletişim becerilerini geliştirir. Başkalarını dinleme ve kendilerini ifade etmelerine yardımcı olur. Aynı zamanda çocukların duygu gelişimlerine etki eder. Çocuklar fikirlerini kişiselleştirmemeyi, cesurca fikirlerini ifade etmeyi öğrenir. Durham Üniversitesi’nin yürüttüğü bir araştırmada P4C’yi sürekli uygulayan sınıflarda çocukların sabır, kendine güven, ve öz saygıları geliştiği gözlemlenmiştir.

Çocuklar İçin Felsefe bugün dünyada bir sosyal hareket haline gelmiş durumdadır. Birçok eğitmen, Soruşturan Topluluk Modeli’nin eğitimin her alanına taşınması ve felsefe eğitiminin daha erken sınıflarda müfredatta yer alması için çalışmaktadır. Bugün dünyada 50 farklı ülkede P4C pedagojisi uygulanmaktadır. UNESCO, Education Endowment Foundation gibi köklü kurumlar P4C konusunda araştırmalar ve raporlar yayınlamaktadır.

Kimler katılabilir?

Felsefe mezunları ve öğretmenleri, sınıf öğretmenleri, okul öncesi öğretmenleri, branş öğretmenleri, PDR uzmanları
Çocuklarla çalışmaya veya felsefeye meraklı herhangi bir alanda lisans derecesine sahip kişiler
Bir üniversitede lisans eğitimine devam eden öğrenciler.
Programı tamamlayan katılımcılar P4C Eğitmen Eğitimi Katılım Belgesi alırlar.

Eğitmen: Onur Bakır

Gün ve saatler:

Hafta sonu ve hafta içi olmak üzere iki ayrı grupla devam edecektir.

Eğitim, hafta içi grubu için 16 Ekim, hafta sonu grubu için 22 Ekim 2017 tarihinde başlayacaktır.

Hafta sonu Pazar günleri 10.00-17.00 arası, hafta içi Çarşamba ve Cuma günleri 18.30-21.30 arası yapılacaktır.

Detaylı bilgi ve rezervasyon için:

0216 338 0 338 – 0554 168 0 168
www.kadikoyatolye.com

bilgi@kadikoyatolye.com
Caferağa Mah. Kadife Sk. No:40 Moda/Kadıköy/İstanbul