“Çocuklar İçin Erişilebilir Gelecek” Öğrenci Tasarım Yarışması

Öğrenci Tasarım Yarışması
Öğrenci Tasarım Yarışması

EDİÇO Tasarım Yarışması, çocukların sıklıkla bulundukları kamusal alanları odağına alarak, yaşadığımız çevrenin tüm çocuklar için erişilebilir ve kapsayıcı olmasını hedeflemektedir. Yarışma, Türkiye’deki mimarlık, peyzaj tasarımı, şehir ve bölge planlama, endüstriyel tasarım ve iç mimarlık bölümlerinde öğrenim gören lisans ve lisansüstü öğrencileri için açıktır.

Yarışmanın konusu, “Çocuklar İçin Erişilebilir Gelecek” olarak belirlenmiştir. Yarışmacılar, bu konuyu, bir kamusal alan tasarımı veya bir ürün tasarımı ile ele alabilirler. Tasarımların, çocukların çeşitli engelliliklerine ve ihtiyaçlarına uygun olması beklenmektedir.

Yarışmanın amacı, çocukları merkeze alan, onların ihtiyaçlarını ve haklarını gözeten, erişilebilir ve kapsayıcı bir çevre tasarımı bilincini yaygınlaştırmaktır. Yarışmanın sonuçları, kamusal alan tasarımı ve ürün tasarımı alanında yenilikçi ve örnek uygulamalara yol açması beklenmektedir.

ÇOCUKLAR İÇİN ERİŞİLEBİLİR GELECEK

TASARIM YARIŞMASI

 

Epilepsiye Direnen Çocuklar Derneği (EDİÇO)

EDİÇO olarak başta dirençli epilepsili çocuklar olmak üzere tüm özel gereksinimli  çocuklarımızın sağlık, eğitim ve sosyal haklarını dile getirmek, aileleri bilinçlendirmek, tedavilere ulaşılabilirliğini kolaylaştırmak için faaliyetlerde bulunmaktayız. Her alandaki ayrımcı uygulamaların giderilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması için çalışıyoruz.

YARIŞMANIN KONUSU

Günümüzde teknoloji ve fiziksel çevreler hızla gelişirken,  özel gereksinimli bireyler ihtiyaçlarına ulaşabilmek, sosyalleşebilmek veya iş hayatında aktif olarak yer alabilmek için her gün çevrelerinde, davranışsal, organizasyonel, teknolojik, fiziksel  veya iletişimsel birçok engel ile karşılaşıyor.  Özel gereksinimli çocukların kamusal alanlardaki varlığı ise çoğu zaman, engelleri aşmak için öngörülen zorunlu önlemlerin veya çözümlerin ıskaladığı bir olgu olarak, bu problematiğin çok da fark edilmeyen veya üzerine düşünülmeyen bir parçası haline geliyor.

“ÇOCUKLAR İÇİN ERİŞİLEBİLİR GELECEK” Öğrenci Yarışması’nın konusu; çocukların sıklıkla bulundukları / “eriş”tikleri kamusal alanları odağına alarak, yaşadığımız çevredeki fiziksel engellere dikkat çekmek, problemleri saptamak ve çözümleri ile ilgili yaratıcı fikirler üretmektir.

​Üniversite öğrenci yarışmaları için sayfamızı ziyaret ediniz.

YARIŞMANIN AMACI ve KAPSAMI

Yarışmanın amacı; üniversitelerin tasarım fakülteleri başta olmak üzere toplumda erişilebilirlik konusundaki farkındalığı arttırmak ve geleceğin tasarımcılarının erişilebilirlik bilincini geliştirmektir.

Yarışmacılardan ilk olarak, yaşadıkları çevredeki kamusal alanları  erişilebilirlik anlamında incelemeleri beklenmektedir.   Bu alanlardaki gündelik yaşam ilişkilerini ve fiziksel unsurları sorgulamaları ve fiziksel bariyer oluşturan problemleri saptamaları istenmektedir.  Problem tespiti neticesinde, belirledikleri alanda,  özel gereksinimli çocuk kullanıcılar odağında,   mekânsal unsurları geliştirmeleri, yenilikçi teknolojiler kullanarak  sürdürülebilir çözüm önerileri getirmeleri beklenmektedir. Yarışmacılardan beklenen önerilere ilişkin içeriksel detaylar 4.maddede açıklanmıştır.  Sosyoloji,  mühendislik, bilişim vb. farklı alanlarda çalışan öğrencilerle işbirliği yapmak, idari kurumlar ve STK’larla iletişim kurarak  projeyi geliştirmek yarışmacılara, tasarımın özelleştiği erişilebilirlik konusunda önemli katkılar sağlayacaktır.

 

YARIŞMANIN TÜRÜ ve ŞEKLİ

Epilepsiye Direnen Çocuklar Derneği (EDİÇO) tarafından düzenlenen, TC’deki fakültelerde mimarlık, peyzaj tasarımı, şehir ve bölge planlama, endüstriyel tasarım ve iç mimarlık bölümlerinde eğitim gören lisans öğrencilerinin katılabileceği serbest, ulusal ve tek kademeli öğrenci mimari fikir projesi yarışmasıdır.

YARIŞMANIN ÖDÜLÜ

  1. Ödül 25.000 TL
    2. Ödül 20.000 TL
    3. Ödül 15.000 TL

Eşdeğer Mansiyonlar (10.000 TL x 3 adet)

Yarışma detayları için tıklayınız.